Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia U19 hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia U19 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Italia U19 nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia U19

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Italia U19
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/02 00:00
ITA YCup
FT
1-1
0.49 0:0 1.53
21/02 20:00
ITA YCup
FT
1-3
0.53 0:0 1.44
01/02 00:00
ITA YCup
FT
3-1
0.98 0:0 0.86
31/01 20:00
ITA YCup
FT
1-3
0.69 0:0 1.17
11/01 20:00
ITA YCup
FT
3-2
0.84 0:0 1.00
10/01 22:00
ITA YCup
FT
1-0
1.92 0:0 0.36
10/01 19:00
ITA YCup
FT
4-2
1.17 0:0 0.69
10/01 18:00
ITA YCup
FT
2-1
0.29 0:0 2.22
06/12 20:30
ITA YCup
FT
1-0
0.25 0:0 2.43
06/12 20:00
ITA YCup
FT
1-0
0.78 0:0 1.06
06/12 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.29 0:0 2.22
06/12 19:00
ITA YCup
FT
3-1
0.36 0:0 1.92
06/12 19:00
ITA YCup
FT
0-4
1.29 0:0 0.61
06/12 18:00
ITA YCup
FT
0-1
5.26 0:1/4 0.03
06/12 18:00
ITA YCup
FT
3-2
0.64 0:0 1.25
06/12 18:00
ITA YCup
FT
0-1
0.43 0:0 1.69
01/11 21:30
ITA YCup
FT
2-2
0.63 0:0 1.26
01/11 21:00
ITA YCup
FT
5-0
0.69 0:0 1.17
01/11 20:00
ITA YCup
FT
2-3
1.58 0:0 0.47
01/11 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.38 0:0 1.85
01/11 18:00
ITA YCup
FT
1-1
0.76 0:0 1.08
31/10 20:00
ITA YCup
FT
0-0
0.24 0:0 2.50
31/10 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.50 0:0 1.51
31/10 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.85 0:0 0.99
18/10 20:00
ITA YCup
FT
3-0
1.35 0:0 0.58
11/10 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.65 0:0 1.23
27/09 20:00
ITA YCup
FT
2-0
0.72 0:0 1.13
27/09 20:00
ITA YCup
FT
0-0
1.05 0:0 0.79
27/09 20:00
ITA YCup
FT
3-0
0.38 0:0 1.85
27/09 20:00
ITA YCup
FT
5-0
0.35 0:0 1.96
27/09 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.70 0:0 1.16
27/09 20:00
ITA YCup
FT
2-2
0.78 0:0 0.93
27/09 20:00
ITA YCup
FT
2-3
0.31 0:0 2.12
27/09 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.41 0:0 1.75
27/09 20:00
ITA YCup
FT
0-0
0.53 0:0 1.44
27/09 19:30
ITA YCup
FT
1-3
27/09 19:00
ITA YCup
FT
1-1
0.27 0:0 2.32
27/09 16:00
ITA YCup
FT
6-0
2.70 0:1/4 0.21
26/09 20:00
ITA YCup
FT
7-0
2.77 0:1/4 0.20
26/09 20:00
ITA YCup
FT
3-2
0.84 0:1/2 1.00
26/09 19:30
ITA YCup
FT
0-1
0.47 0:0 1.58
26/09 16:00
ITA YCup
FT
2-0
0.49 0:0 1.53
20/09 20:00
ITA YCup
FT
1-1
0.92 0:0 0.92
20/09 16:30
ITA YCup
FT
5-3
0.50 0:0 1.51
20/09 16:00
ITA YCup
FT
3-1
0.43 0:0 1.69
13/09 22:00
ITA YCup
FT
2-1
0.69 0:0 1.17
13/09 20:00
ITA YCup
FT
1-2
1.21 0:0 0.66
13/09 20:00
ITA YCup
FT
3-1
1.23 0:0 0.65
13/09 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.75 0:0 1.09
13/09 17:00
ITA YCup
FT
1-2
0.39 0:0 1.81
13/09 16:00
ITA YCup
FT
2-0
0.53 0:0 1.44

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/02 00:00
ITA YCup
FT
1-1
0.49 0:0 1.53
21/02 20:00
ITA YCup
FT
1-3
0.53 0:0 1.44
01/02 00:00
ITA YCup
FT
3-1
0.98 0:0 0.86
31/01 20:00
ITA YCup
FT
1-3
0.69 0:0 1.17
11/01 20:00
ITA YCup
FT
3-2
0.84 0:0 1.00
10/01 22:00
ITA YCup
FT
1-0
1.92 0:0 0.36
10/01 19:00
ITA YCup
FT
4-2
1.17 0:0 0.69
10/01 18:00
ITA YCup
FT
2-1
0.29 0:0 2.22
06/12 20:30
ITA YCup
FT
1-0
0.25 0:0 2.43
06/12 20:00
ITA YCup
FT
1-0
0.78 0:0 1.06
06/12 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.29 0:0 2.22
06/12 19:00
ITA YCup
FT
3-1
0.36 0:0 1.92
06/12 19:00
ITA YCup
FT
0-4
1.29 0:0 0.61
06/12 18:00
ITA YCup
FT
0-1
5.26 0:1/4 0.03
06/12 18:00
ITA YCup
FT
3-2
0.64 0:0 1.25
06/12 18:00
ITA YCup
FT
0-1
0.43 0:0 1.69
01/11 21:30
ITA YCup
FT
2-2
0.63 0:0 1.26
01/11 21:00
ITA YCup
FT
5-0
0.69 0:0 1.17
01/11 20:00
ITA YCup
FT
2-3
1.58 0:0 0.47
01/11 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.38 0:0 1.85
01/11 18:00
ITA YCup
FT
1-1
0.76 0:0 1.08
31/10 20:00
ITA YCup
FT
0-0
0.24 0:0 2.50
31/10 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.50 0:0 1.51
31/10 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.85 0:0 0.99
18/10 20:00
ITA YCup
FT
3-0
1.35 0:0 0.58
11/10 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.65 0:0 1.23
27/09 20:00
ITA YCup
FT
2-0
0.72 0:0 1.13
27/09 20:00
ITA YCup
FT
0-0
1.05 0:0 0.79
27/09 20:00
ITA YCup
FT
3-0
0.38 0:0 1.85
27/09 20:00
ITA YCup
FT
5-0
0.35 0:0 1.96
27/09 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.70 0:0 1.16
27/09 20:00
ITA YCup
FT
2-2
0.78 0:0 0.93
27/09 20:00
ITA YCup
FT
2-3
0.31 0:0 2.12
27/09 20:00
ITA YCup
FT
3-1
0.41 0:0 1.75
27/09 20:00
ITA YCup
FT
0-0
0.53 0:0 1.44
27/09 19:30
ITA YCup
FT
1-3
27/09 19:00
ITA YCup
FT
1-1
0.27 0:0 2.32
27/09 16:00
ITA YCup
FT
6-0
2.70 0:1/4 0.21
26/09 20:00
ITA YCup
FT
7-0
2.77 0:1/4 0.20
26/09 20:00
ITA YCup
FT
3-2
0.84 0:1/2 1.00
26/09 19:30
ITA YCup
FT
0-1
0.47 0:0 1.58
26/09 16:00
ITA YCup
FT
2-0
0.49 0:0 1.53
20/09 20:00
ITA YCup
FT
1-1
0.92 0:0 0.92
20/09 16:30
ITA YCup
FT
5-3
0.50 0:0 1.51
20/09 16:00
ITA YCup
FT
3-1
0.43 0:0 1.69
13/09 22:00
ITA YCup
FT
2-1
0.69 0:0 1.17
13/09 20:00
ITA YCup
FT
1-2
1.21 0:0 0.66
13/09 20:00
ITA YCup
FT
3-1
1.23 0:0 0.65
13/09 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.75 0:0 1.09
13/09 17:00
ITA YCup
FT
1-2
0.39 0:0 1.81
13/09 16:00
ITA YCup
FT
2-0
0.53 0:0 1.44
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Italia U19 mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Italia U19 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top