Kết quả bóng đá Cúp Italia U19 hôm nay - KQBĐ Cúp Italia U19 2023

kết quả bóng đá Cúp Italia U19

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/02 20:15
ITA YCup
FT
2-1
0.97 0:0 0.87
08/02 20:00
ITA YCup
FT
1-0
0.88 0:0 0.96
25/01 22:00
ITA YCup
FT
2-4
0.70 0:0 1.16
25/01 19:00
ITA YCup
FT
2-1
0.33 0:0 2.04
11/01 20:00
ITA YCup
FT
4-4
0.65 0:0 1.23
11/01 20:00
ITA YCup
FT
1-0
0.90 0:0 0.94
11/01 17:30
ITA YCup
FT
1-2
1.14 0:0 0.71
10/01 20:30
ITA YCup
FT
1-2
0.41 0:0 1.75
10/01 20:00
ITA YCup
FT
3-3
0.88 0:3/4 0.92
10/01 19:00
ITA YCup
FT
1-1
1.66 0:0 0.44
10/01 18:30
ITA YCup
FT
0-0
0.52 0:0 1.47
10/01 18:00
ITA YCup
FT
1-1
1.96 0:1/4 0.35
09/11 20:30
ITA YCup
FT
1-1
1.40 0:0 0.55
09/11 20:30
ITA YCup
FT
6-1
0.83 0:0 1.01
09/11 20:30
ITA YCup
FT
1-0
0.25 0:0 2.43
09/11 20:30
ITA YCup
FT
0-0
0.38 0:0 1.85
09/11 20:15
ITA YCup
FT
0-1
1.72 0:0 0.42
09/11 19:30
ITA YCup
FT
5-0
0.62 0:0 1.28
08/11 20:30
ITA YCup
FT
4-1
0.59 0:0 1.33
08/11 20:00
ITA YCup
FT
1-2
0.35 0:0 1.96
26/10 20:00
ITA YCup
FT
5-0
0.39 0:0 1.81
19/10 20:30
ITA YCup
FT
3-3
0.85 0:0 0.99
19/10 20:00
ITA YCup
FT
4-1
1.12 0:1/4 0.73
19/10 20:00
ITA YCup
FT
4-0
0.61 0:0 1.29
19/10 20:00
ITA YCup
FT
2-1
1.47 0:0 0.52
19/10 20:00
ITA YCup
FT
4-4
1.11 0:0 0.74
19/10 20:00
ITA YCup
FT
5-1
1.92 0:1/4 0.36
19/10 20:00
ITA YCup
FT
3-0
0.27 0:0 2.32
19/10 20:00
ITA YCup
FT
2-0
0.40 0:0 1.78
19/10 20:00
ITA YCup
FT
1-1
0.43 0:0 1.69
19/10 20:00
ITA YCup
FT
2-0
0.31 0:0 2.12
19/10 20:00
ITA YCup
FT
2-2
3.44 0:1/4 0.13
19/10 19:30
ITA YCup
FT
3-1
0.86 0:3/4 0.98
19/10 17:00
ITA YCup
FT
2-3
0.50 0:0 1.51
19/10 17:00
ITA YCup
FT
2-1
0.50 0:0 1.51
19/10 16:00
ITA YCup
FT
1-4
0.49 0:0 1.53
31/08 22:00
ITA YCup
FT
3-3
0.47 0:0 1.58
31/08 20:00
ITA YCup
FT
4-4
1.44 0:0 0.53
31/08 20:00
ITA YCup
FT
4-2
0.37 0:0 1.88
31/08 16:00
ITA YCup
FT
1-0
0.40 0:0 1.78
24/08 22:59
ITA YCup
FT
2-2
0.65 0:0 1.23
24/08 22:00
ITA YCup
FT
4-2
0.32 0:0 2.08
24/08 20:00
ITA YCup
FT
1-3
0.65 0:0 1.23
24/08 20:00
ITA YCup
FT
2-2
0.47 0:0 1.58
24/08 20:00
ITA YCup
FT
0-0
1.33 0:0 0.59
24/08 16:00
ITA YCup
FT
2-4
1.20 0:0 0.67
Kết quả bóng đá Cúp Italia U19 mùa bóng 2023 của các CLB Cúp Italia U19 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top