Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
27/01 11:00
JW Cup
FT
1-1
0.52 0:0 1.47
20/01 12:20
JW Cup
FT
2-2
0.36 0:0 1.92
20/01 09:00
JW Cup
FT
2-2
0.36 0:0 1.92
14/01 12:30
JW Cup
FT
2-0
0.30 0:0 2.17
14/01 11:00
JW Cup
FT
2-0
0.54 0:0 1.42
14/01 11:00
JW Cup
FT
0-1
1.35 0:0 0.58
14/01 09:00
JW Cup
FT
0-0
0.38 0:0 1.85
17/12 12:00
JW Cup
FT
2-1
0.21 0:0 2.70
17/12 12:00
JW Cup
FT
2-1
0.28 0:0 2.27
17/12 11:00
JW Cup
FT
4-1
1.05 0:3/4 0.73
17/12 11:00
JW Cup
FT
0-1
0.90 0:0 0.94
17/12 09:00
JW Cup
FT
2-1
0.49 0:0 1.53
17/12 09:00
JW Cup
FT
1-4
1.40 0:0 0.55
16/12 12:00
JW Cup
FT
2-0
0.61 0:0 1.29
16/12 09:00
JW Cup
FT
1-0
1.03 0:0 0.81
10/12 12:00
JW Cup
FT
2-2
0.78 0:0 1.06
10/12 11:30
JW Cup
FT
1-1
0.86 0:0 0.98
10/12 09:00
JW Cup
FT
5-1
0.59 0:0 1.33
03/12 12:00
JW Cup
FT
2-0
2.50 0:1/4 0.24
03/12 09:00
JW Cup
FT
3-0
0.92 0:0 0.92
03/12 08:30
JW Cup
FT
1-0
02/12 08:30
JW Cup
FT
0-2
26/11 12:00
JW Cup
FT
2-0
0.39 0:0 1.69
26/11 11:30
JW Cup
FT
2-1
26/11 09:00
JW Cup
FT
0-1
26/11 09:00
JW Cup
FT
4-1
26/11 08:30
JW Cup
FT
1-2
26/11 08:30
JW Cup
FT
4-0
25/11 11:30
JW Cup
FT
5-1
25/11 09:00
JW Cup
FT
2-0
25/11 08:30
JW Cup
FT
1-0
0.67 0:0 1.14
19/11 12:00
JW Cup
FT
0-4

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
27/01 11:00
JW Cup
FT
1-1
0.52 0:0 1.47
20/01 12:20
JW Cup
FT
2-2
0.36 0:0 1.92
20/01 09:00
JW Cup
FT
2-2
0.36 0:0 1.92
14/01 12:30
JW Cup
FT
2-0
0.30 0:0 2.17
14/01 11:00
JW Cup
FT
2-0
0.54 0:0 1.42
14/01 11:00
JW Cup
FT
0-1
1.35 0:0 0.58
14/01 09:00
JW Cup
FT
0-0
0.38 0:0 1.85
17/12 12:00
JW Cup
FT
2-1
0.21 0:0 2.70
17/12 12:00
JW Cup
FT
2-1
0.28 0:0 2.27
17/12 11:00
JW Cup
FT
4-1
1.05 0:3/4 0.73
17/12 11:00
JW Cup
FT
0-1
0.90 0:0 0.94
17/12 09:00
JW Cup
FT
2-1
0.49 0:0 1.53
17/12 09:00
JW Cup
FT
1-4
1.40 0:0 0.55
16/12 12:00
JW Cup
FT
2-0
0.61 0:0 1.29
16/12 09:00
JW Cup
FT
1-0
1.03 0:0 0.81
10/12 12:00
JW Cup
FT
2-2
0.78 0:0 1.06
10/12 11:30
JW Cup
FT
1-1
0.86 0:0 0.98
10/12 09:00
JW Cup
FT
5-1
0.59 0:0 1.33
03/12 12:00
JW Cup
FT
2-0
2.50 0:1/4 0.24
03/12 09:00
JW Cup
FT
3-0
0.92 0:0 0.92
03/12 08:30
JW Cup
FT
1-0
02/12 08:30
JW Cup
FT
0-2
26/11 12:00
JW Cup
FT
2-0
0.39 0:0 1.69
26/11 11:30
JW Cup
FT
2-1
26/11 09:00
JW Cup
FT
0-1
26/11 09:00
JW Cup
FT
4-1
26/11 08:30
JW Cup
FT
1-2
26/11 08:30
JW Cup
FT
4-0
25/11 11:30
JW Cup
FT
5-1
25/11 09:00
JW Cup
FT
2-0
25/11 08:30
JW Cup
FT
1-0
0.67 0:0 1.14
19/11 12:00
JW Cup
FT
0-4
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Nhật Bản nữ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top