Kết quả bóng đá COSAFA Cup U20 hôm nay

Kết quả bóng đá COSAFA Cup U20 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số COSAFA Cup U20 nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá COSAFA Cup U20

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
16/10 20:30
CAF CoC20
FT
0-1
16/10 17:00
CAF CoC20
FT
1-1
2.77 0:1/4 0.26
14/10 20:30
CAF CoC20
FT
1-1
0.71 0:0 1.14
14/10 17:00
CAF CoC20
FT
2-1
0.41 1/4:0 1.96
12/10 20:30
CAF CoC20
FT
2-5
1.08 0:0 0.76
12/10 20:30
CAF CoC20
FT
4-0
2.50 0:1/4 0.24
12/10 17:00
CAF CoC20
FT
8-1
0.88 0:1/4 0.96
12/10 17:00
CAF CoC20
FT
2-1
2.12 0:1/4 0.31
11/10 20:30
CAF CoC20
FT
1-0
0.41 0:0 1.75
11/10 20:30
CAF CoC20
FT
7-0
10/10 20:30
CAF CoC20
FT
2-5
2.38 0:0 0.26
10/10 20:30
CAF CoC20
FT
1-0
1.96 0:0 0.35
10/10 17:00
CAF CoC20
FT
2-0
0.75 0:0 1.09
10/10 17:00
CAF CoC20
FT
0-1
2.17 0:0 0.30
09/10 20:30
CAF CoC20
FT
0-2
0.95 1 1/2:0 0.85
09/10 17:00
CAF CoC20
FT
1-0
2.30 0:1/4 0.33
08/10 20:30
CAF CoC20
FT
5-1
08/10 20:30
CAF CoC20
FT
0-1
08/10 17:00
CAF CoC20
FT
0-2
08/10 17:00
CAF CoC20
FT
5-0
07/10 20:30
CAF CoC20
FT
2-1
0.58 0:0 1.35
07/10 17:00
CAF CoC20
FT
3-0
2.43 0:1/4 0.25

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
16/10 20:30
CAF CoC20
FT
0-1
16/10 17:00
CAF CoC20
FT
1-1
2.77 0:1/4 0.26
14/10 20:30
CAF CoC20
FT
1-1
0.71 0:0 1.14
14/10 17:00
CAF CoC20
FT
2-1
0.41 1/4:0 1.96
12/10 20:30
CAF CoC20
FT
2-5
1.08 0:0 0.76
12/10 20:30
CAF CoC20
FT
4-0
2.50 0:1/4 0.24
12/10 17:00
CAF CoC20
FT
8-1
0.88 0:1/4 0.96
12/10 17:00
CAF CoC20
FT
2-1
2.12 0:1/4 0.31
11/10 20:30
CAF CoC20
FT
1-0
0.41 0:0 1.75
11/10 20:30
CAF CoC20
FT
7-0
10/10 20:30
CAF CoC20
FT
2-5
2.38 0:0 0.26
10/10 20:30
CAF CoC20
FT
1-0
1.96 0:0 0.35
10/10 17:00
CAF CoC20
FT
2-0
0.75 0:0 1.09
10/10 17:00
CAF CoC20
FT
0-1
2.17 0:0 0.30
09/10 20:30
CAF CoC20
FT
0-2
0.95 1 1/2:0 0.85
09/10 17:00
CAF CoC20
FT
1-0
2.30 0:1/4 0.33
08/10 20:30
CAF CoC20
FT
5-1
08/10 20:30
CAF CoC20
FT
0-1
08/10 17:00
CAF CoC20
FT
0-2
08/10 17:00
CAF CoC20
FT
5-0
07/10 20:30
CAF CoC20
FT
2-1
0.58 0:0 1.35
07/10 17:00
CAF CoC20
FT
3-0
2.43 0:1/4 0.25
Kết quả bóng đá COSAFA Cup U20 mùa bóng 2024 của các CLB COSAFA Cup U20 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top