Kết quả bóng đá Cúp Nữ Libertadores hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Nữ Libertadores 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Nữ Libertadores nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Nữ Libertadores

Chọn Mùa Giải
Cúp Nữ Libertadores
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/10 06:30
LIB CF
FT
0-1
0.78 1/2:0 1.00
22/10 03:30
LIB CF
FT
3-2
0.87 1 :0 0.90
19/10 07:30
LIB CF
FT
1-1
3.33 0:1/4 0.14
18/10 07:30
LIB CF
FT
3-1
0.77 0:0 0.93
16/10 06:30
LIB CF
FT
4-2
0.34 0:0 2.00
16/10 03:30
LIB CF
FT
4-0
3.22 0:1/4 0.15
15/10 06:30
LIB CF
FT
6-0
13/10 05:30
LIB CF
FT
5-0
0.64 0:0 1.25
13/10 05:30
LIB CF
FT
4-0
0.24 0:0 2.50
13/10 03:00
LIB CF
FT
5-2
2.17 0:1/4 0.30
13/10 03:00
LIB CF
FT
0-5
0.30 1/4:0 2.17
12/10 05:30
LIB CF
FT
1-1
0.45 0:0 1.63
12/10 05:30
LIB CF
FT
3-1
0.65 0:0 1.23
12/10 03:00
LIB CF
FT
3-4
0.30 1/4:0 2.17
12/10 03:00
LIB CF
FT
3-2
0.44 0:0 1.66
10/10 05:30
LIB CF
FT
6-0
2.17 0:1/4 0.30
10/10 05:30
LIB CF
FT
2-4
1.02 0:0 0.82
10/10 03:00
LIB CF
FT
5-1
0.49 0:0 1.53
10/10 03:00
LIB CF
FT
4-0
0.16 0:0 3.12
09/10 05:30
LIB CF
FT
4-0
0.95 0:2 1/4 0.75
09/10 05:30
LIB CF
FT
3-2
0.34 0:0 2.00
09/10 03:00
LIB CF
FT
1-2
0.97 0:0 0.87
09/10 03:00
LIB CF
FT
6-0
07/10 05:30
LIB CF
FT
1-1
0.65 0:0 1.23
07/10 05:30
LIB CF
FT
1-0
0.21 0:0 2.70
07/10 03:00
LIB CF
FT
0-3
2.94 0:0 0.18
07/10 03:00
LIB CF
FT
1-3
1.08 0:0 0.76
06/10 05:30
LIB CF
FT
3-0
0.81 0:0 1.03
06/10 05:30
LIB CF
FT
1-2
0.29 0:0 2.22
06/10 03:00
LIB CF
FT
0-1
0.88 0:0 0.96
06/10 03:00
LIB CF
FT
5-0
2.38 0:1/4 0.12

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/10 06:30
LIB CF
FT
0-1
0.78 1/2:0 1.00
22/10 03:30
LIB CF
FT
3-2
0.87 1 :0 0.90
19/10 07:30
LIB CF
FT
1-1
3.33 0:1/4 0.14
18/10 07:30
LIB CF
FT
3-1
0.77 0:0 0.93
16/10 06:30
LIB CF
FT
4-2
0.34 0:0 2.00
16/10 03:30
LIB CF
FT
4-0
3.22 0:1/4 0.15
15/10 06:30
LIB CF
FT
6-0
13/10 05:30
LIB CF
FT
5-0
0.64 0:0 1.25
13/10 05:30
LIB CF
FT
4-0
0.24 0:0 2.50
13/10 03:00
LIB CF
FT
5-2
2.17 0:1/4 0.30
13/10 03:00
LIB CF
FT
0-5
0.30 1/4:0 2.17
12/10 05:30
LIB CF
FT
1-1
0.45 0:0 1.63
12/10 05:30
LIB CF
FT
3-1
0.65 0:0 1.23
12/10 03:00
LIB CF
FT
3-4
0.30 1/4:0 2.17
12/10 03:00
LIB CF
FT
3-2
0.44 0:0 1.66
10/10 05:30
LIB CF
FT
6-0
2.17 0:1/4 0.30
10/10 05:30
LIB CF
FT
2-4
1.02 0:0 0.82
10/10 03:00
LIB CF
FT
5-1
0.49 0:0 1.53
10/10 03:00
LIB CF
FT
4-0
0.16 0:0 3.12
09/10 05:30
LIB CF
FT
4-0
0.95 0:2 1/4 0.75
09/10 05:30
LIB CF
FT
3-2
0.34 0:0 2.00
09/10 03:00
LIB CF
FT
1-2
0.97 0:0 0.87
09/10 03:00
LIB CF
FT
6-0
07/10 05:30
LIB CF
FT
1-1
0.65 0:0 1.23
07/10 05:30
LIB CF
FT
1-0
0.21 0:0 2.70
07/10 03:00
LIB CF
FT
0-3
2.94 0:0 0.18
07/10 03:00
LIB CF
FT
1-3
1.08 0:0 0.76
06/10 05:30
LIB CF
FT
3-0
0.81 0:0 1.03
06/10 05:30
LIB CF
FT
1-2
0.29 0:0 2.22
06/10 03:00
LIB CF
FT
0-1
0.88 0:0 0.96
06/10 03:00
LIB CF
FT
5-0
2.38 0:1/4 0.12
Kết quả bóng đá Cúp Nữ Libertadores mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Nữ Libertadores sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top