Kết quả bóng đá Copa Libertadores Femenino hôm nay - KQBĐ Copa Libertadores Femenino 2023

kết quả bóng đá Copa Libertadores Femenino

Chọn Mùa Giải
Copa Libertadores Femenino
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
29/10 05:00
LIB CF
FT
1-4
1.20 0:0 0.67
29/10 02:00
LIB CF
FT
0-5
0.96 0:1/4 0.88
27/10 05:00
LIB CF
FT
1-0
0.15 0:0 3.22
26/10 05:00
LIB CF
FT
1-1
0.84 0:0 1.00
24/10 05:15
LIB CF
FT
2-1
23/10 05:15
LIB CF
FT
2-1
21/10 05:15
LIB CF
FT
1-0
0.35 0:0 1.96
21/10 05:15
LIB CF
FT
2-1
0.34 0:0 2.00
21/10 03:00
LIB CF
FT
2-1
0.46 0:0 1.61
21/10 03:00
LIB CF
FT
7-0
0.57 0:1/4 1.36
20/10 05:15
LIB CF
FT
10-1
1.92 0:1/4 0.36
20/10 05:15
LIB CF
FT
4-0
0.25 0:0 2.43
20/10 03:00
LIB CF
FT
4-3
0.48 0:0 1.60
20/10 03:00
LIB CF
FT
2-2
1.75 0:0 0.41
18/10 05:15
LIB CF
FT
0-1
1.66 0:0 0.44
18/10 05:15
LIB CF
FT
0-7
0.33 1/4:0 2.30
18/10 03:00
LIB CF
FT
6-2
1.42 0:1/4 0.54
18/10 03:00
LIB CF
FT
0-8
0.75 1/4:0 1.09
17/10 03:00
LIB CF
FT
4-2
0.93 0:1 1/4 0.88
17/10 03:00
LIB CF
FT
1-2
0.83 1 1/2:0 0.98
15/10 05:15
LIB CF
FT
3-0
0.30 0:0 2.17
15/10 05:15
LIB CF
FT
1-0
0.46 0:0 1.61
15/10 03:00
LIB CF
FT
1-3
1.19 0:0 0.68
15/10 03:00
LIB CF
FT
1-1
0.43 0:0 1.69
14/10 07:30
LIB CF
FT
0-1
1.40 0:0 0.55
14/10 05:15
LIB CF
FT
1-2
0.06 0:0 4.54
14/10 03:00
LIB CF
FT
0-2
1.75 0:0 0.41
14/10 03:00
LIB CF
FT
2-0
Kết quả bóng đá Copa Libertadores Femenino mùa bóng 2023 của các CLB Copa Libertadores Femenino sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top