Kết quả bóng đá Conmebol-Sudamericano WomenU20 hôm nay - KQBĐ Conmebol-Sudamericano WomenU20 2023

kết quả bóng đá Conmebol-Sudamericano WomenU20

Chọn Mùa Giải
Conmebol-Sudamericano WomenU20
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
25/04 06:30
CON WU20
FT
0-1
0.26 1/4:0 2.70
25/04 04:00
CON WU20
FT
0-3
1.10 0:0 0.70
22/04 05:30
CON WU20
FT
3-0
0.65 0:0 1.20
22/04 03:00
CON WU20
FT
0-1
0.26 1/4:0 2.70
19/04 05:30
CON WU20
FT
3-0
0.22 0:0 3.15
19/04 03:00
CON WU20
FT
1-2
0.53 0:0 1.43
16/04 05:30
CON WU20
FT
1-0
0.43 0:0 1.75
16/04 03:00
CON WU20
FT
1-3
1.03 0:0 0.78
15/04 05:30
CON WU20
FT
0-1
1.03 0:0 0.78
15/04 03:00
CON WU20
FT
2-0
0.85 0:0 0.95
14/04 05:30
CON WU20
FT
0-4
0.45 1/4:0 1.68
14/04 03:00
CON WU20
FT
3-2
13/04 05:30
CON WU20
FT
2-0
1.20 0:0 0.65
13/04 03:00
CON WU20
FT
5-0
1.75 0:1/4 0.43
12/04 05:30
CON WU20
FT
13-0
12/04 03:00
CON WU20
FT
1-3
1.30 0:0 0.60
11/04 06:30
CON WU20
FT
3-0
1.85 0:1/4 0.40
11/04 05:00
CON WU20
FT
1-1
0.55 0:0 1.38
10/04 06:30
CON WU20
FT
0-10
10/04 05:00
CON WU20
FT
3-0
0.20 0:0 3.40
09/04 05:30
CON WU20
FT
0-3
5.60 0:0 0.11
09/04 03:00
CON WU20
FT
0-0
1.50 0:0 0.50
08/04 05:30
CON WU20
FT
1-5
0.40 1/4:0 1.85
08/04 03:00
CON WU20
FT
2-0
2.55 0:1/4 0.28
07/04 05:30
CON WU20
FT
0-2
0.24 1/4:0 2.90
07/04 03:00
CON WU20
FT
0-0
0.58 0:0 1.35
Kết quả bóng đá Conmebol-Sudamericano WomenU20 mùa bóng 2023 của các CLB Conmebol-Sudamericano WomenU20 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top