Kết quả bóng đá Nữ CONCACAF hôm nay

Kết quả bóng đá Nữ CONCACAF 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Nữ CONCACAF nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Nữ CONCACAF

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
13/04 08:05
CNCF WGC
FT
2-0
0.25 0:0 2.43
13/04 08:00
CNCF WGC
FT
6-0
0.83 0:1/4 1.01
13/04 08:00
CNCF WGC
FT
5-0
1.23 0:1/4 0.65
13/04 07:00
CNCF WGC
FT
10-0
0.80 0:1 1/2 0.96
13/04 06:00
CNCF WGC
FT
5-1
0.12 0:0 3.57
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
5-1
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
2-2
0.58 0:0 1.35
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
6-0
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
6-0
13/04 04:30
CNCF WGC
FT
2-1
0.17 0:0 3.03
13/04 04:30
CNCF WGC
FT
0-3
13/04 03:00
CNCF WGC
FT
6-0
10/04 06:00
CNCF WGC
FT
0-4
10/04 05:00
CNCF WGC
FT
0-10
10/04 04:15
CNCF WGC
FT
0-9
10/04 03:00
CNCF WGC
FT
0-21
10/04 03:00
CNCF WGC
FT
0-11
10/04 02:30
CNCF WGC
FT
0-13
09/04 07:00
CNCF WGC
FT
0-0
09/04 06:00
CNCF WGC
FT
1-0
0.47 0:0 1.58
09/04 04:30
CNCF WGC
FT
2-0
0.12 0:0 2.77
09/04 04:00
CNCF WGC
FT
1-2
2.08 0:1/4 0.24
09/04 02:45
CNCF WGC
FT
2-0
09/04 02:00
CNCF WGC
FT
0-0
07/04 05:00
CNCF WGC
FT
1-1
07/04 04:00
CNCF WGC
FT
0-2
07/04 03:00
CNCF WGC
FT
1-0
07/04 03:00
CNCF WGC
FT
0-1
07/04 02:00
CNCF WGC
FT
8-1
23/02 08:00
CNCF WGC
FT
19-0
23/02 07:00
CNCF WGC
FT
6-0
23/02 06:00
CNCF WGC
FT
5-1
23/02 06:00
CNCF WGC
FT
3-1
23/02 05:00
CNCF WGC
FT
5-0
23/02 04:30
CNCF WGC
FT
4-0
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-8
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-8
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-2
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-6
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
1-6
21/02 03:00
CNCF WGC
FT
0-11
20/02 07:00
CNCF WGC
FT
0-7
20/02 05:30
CNCF WGC
FT
1-7
20/02 05:00
CNCF WGC
FT
0-6
20/02 05:00
CNCF WGC
FT
0-9
20/02 04:30
CNCF WGC
FT
0-14
20/02 03:00
CNCF WGC
FT
0-4
18/02 09:00
CNCF WGC
FT
9-0
1.02 0:1/2 0.74
18/02 08:00
CNCF WGC
FT
5-0
1.01 0:1/4 0.75
18/02 08:00
CNCF WGC
FT
7-0
2.08 0:1/4 0.24
18/02 07:00
CNCF WGC
FT
4-0
18/02 04:00
CNCF WGC
FT
6-0
1.38 0:1/4 0.48
18/02 02:00
CNCF WGC
FT
2-1
17/02 07:00
CNCF WGC
FT
4-0
17/02 06:00
CNCF WGC
FT
9-0
17/02 06:00
CNCF WGC
FT
4-0
17/02 04:30
CNCF WGC
FT
6-0
17/02 03:00
CNCF WGC
FT
3-0
0.95 0:5 1/4 0.89
17/02 00:00
CNCF WGC
FT
9-0

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
13/04 08:05
CNCF WGC
FT
2-0
0.25 0:0 2.43
13/04 08:00
CNCF WGC
FT
6-0
0.83 0:1/4 1.01
13/04 08:00
CNCF WGC
FT
5-0
1.23 0:1/4 0.65
13/04 07:00
CNCF WGC
FT
10-0
0.80 0:1 1/2 0.96
13/04 06:00
CNCF WGC
FT
5-1
0.12 0:0 3.57
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
5-1
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
2-2
0.58 0:0 1.35
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
6-0
13/04 05:00
CNCF WGC
FT
6-0
13/04 04:30
CNCF WGC
FT
2-1
0.17 0:0 3.03
13/04 04:30
CNCF WGC
FT
0-3
13/04 03:00
CNCF WGC
FT
6-0
10/04 06:00
CNCF WGC
FT
0-4
10/04 05:00
CNCF WGC
FT
0-10
10/04 04:15
CNCF WGC
FT
0-9
10/04 03:00
CNCF WGC
FT
0-21
10/04 03:00
CNCF WGC
FT
0-11
10/04 02:30
CNCF WGC
FT
0-13
09/04 07:00
CNCF WGC
FT
0-0
09/04 06:00
CNCF WGC
FT
1-0
0.47 0:0 1.58
09/04 04:30
CNCF WGC
FT
2-0
0.12 0:0 2.77
09/04 04:00
CNCF WGC
FT
1-2
2.08 0:1/4 0.24
09/04 02:45
CNCF WGC
FT
2-0
09/04 02:00
CNCF WGC
FT
0-0
07/04 05:00
CNCF WGC
FT
1-1
07/04 04:00
CNCF WGC
FT
0-2
07/04 03:00
CNCF WGC
FT
1-0
07/04 03:00
CNCF WGC
FT
0-1
07/04 02:00
CNCF WGC
FT
8-1
23/02 08:00
CNCF WGC
FT
19-0
23/02 07:00
CNCF WGC
FT
6-0
23/02 06:00
CNCF WGC
FT
5-1
23/02 06:00
CNCF WGC
FT
3-1
23/02 05:00
CNCF WGC
FT
5-0
23/02 04:30
CNCF WGC
FT
4-0
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-8
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-8
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-2
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
0-6
21/02 04:00
CNCF WGC
FT
1-6
21/02 03:00
CNCF WGC
FT
0-11
20/02 07:00
CNCF WGC
FT
0-7
20/02 05:30
CNCF WGC
FT
1-7
20/02 05:00
CNCF WGC
FT
0-6
20/02 05:00
CNCF WGC
FT
0-9
20/02 04:30
CNCF WGC
FT
0-14
20/02 03:00
CNCF WGC
FT
0-4
18/02 09:00
CNCF WGC
FT
9-0
1.02 0:1/2 0.74
18/02 08:00
CNCF WGC
FT
5-0
1.01 0:1/4 0.75
18/02 08:00
CNCF WGC
FT
7-0
2.08 0:1/4 0.24
18/02 07:00
CNCF WGC
FT
4-0
18/02 04:00
CNCF WGC
FT
6-0
1.38 0:1/4 0.48
18/02 02:00
CNCF WGC
FT
2-1
17/02 07:00
CNCF WGC
FT
4-0
17/02 06:00
CNCF WGC
FT
9-0
17/02 06:00
CNCF WGC
FT
4-0
17/02 04:30
CNCF WGC
FT
6-0
17/02 03:00
CNCF WGC
FT
3-0
0.95 0:5 1/4 0.89
17/02 00:00
CNCF WGC
FT
9-0
Kết quả bóng đá Nữ CONCACAF mùa bóng 2024 của các CLB Nữ CONCACAF sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top