Kết quả bóng đá CONCACAF Women Under 20 hôm nay

Kết quả bóng đá CONCACAF Women Under 20 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số CONCACAF Women Under 20 nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá CONCACAF Women Under 20

Chọn Mùa Giải
CONCACAF Women Under 20
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
05/06 02:00
CNCF WU20
FT
2-1
1.49 0:0 0.37
04/06 22:59
CNCF WU20
FT
3-3
1.12 0:1/2 0.75
03/06 05:00
CNCF WU20
FT
2-1
13.20 0:1/2 0.01
03/06 02:00
CNCF WU20
FT
2-1
13.20 0:1/2 0.01
31/05 05:00
CNCF WU20
FT
5-2
13.20 0:1/2 0.01
31/05 02:00
CNCF WU20
FT
4-1
0.46 0:0 1.51
30/05 05:00
CNCF WU20
FT
3-0
15.33 0:1/2 0.01
30/05 02:00
CNCF WU20
FT
1-2
0.53 0:0 1.40
29/05 05:00
CNCF WU20
FT
0-4
0.25 1/4:0 2.43
29/05 02:00
CNCF WU20
FT
0-5
0.05 1/4:0 2.87
28/05 05:00
CNCF WU20
FT
0-4
28/05 02:00
CNCF WU20
FT
1-3
26/05 05:00
CNCF WU20
FT
4-0
1.18 0:1/4 0.56
26/05 02:00
CNCF WU20
FT
7-3
2.96 0:1/4 0.04
25/05 06:00
CNCF WU20
FT
6-0
25/05 03:00
CNCF WU20
FT
4-0
24/04 08:00
CNCF WU20
FT
3-0
24/04 05:00
CNCF WU20
FT
2-1
0.18 0:0 2.94
23/04 07:30
CNCF WU20
FT
9-1
0.83 0:2 1/2 0.93
23/04 05:00
CNCF WU20
FT
8-0
23/04 02:00
CNCF WU20
FT
3-0
22/04 08:00
CNCF WU20
FT
1-2
22/04 05:00
CNCF WU20
FT
1-6
21/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-4
0.10 1/4:0 3.59
21/04 02:00
CNCF WU20
FT
3-1
21/04 02:00
CNCF WU20
FT
1-1
20/04 08:00
CNCF WU20
FT
2-3
0.42 1/4:0 1.40
20/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-0
4.78 0:1/4 0.03
20/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-0
20/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-0
2.00 0:1/4 0.34
20/04 02:00
CNCF WU20
FT
0-3
20/04 02:00
CNCF WU20
FT
2-0
19/04 08:00
CNCF WU20
FT
2-0
0.51 0:0 1.46
19/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-7
19/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-2
1.00 1 1/4:0 0.76
19/04 05:00
CNCF WU20
FT
3-1
0.84 0:1 1/4 0.90
19/04 02:00
CNCF WU20
FT
11-0
19/04 02:00
CNCF WU20
FT
10-0
18/04 08:00
CNCF WU20
FT
0-9
18/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-3
18/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-3
18/04 05:00
CNCF WU20
FT
1-6
18/04 02:00
CNCF WU20
FT
2-3
18/04 02:00
CNCF WU20
FT
0-10
17/04 08:00
CNCF WU20
FT
0-2
17/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-12
17/04 05:00
CNCF WU20
FT
9-0
17/04 02:00
CNCF WU20
FT
0-13
17/04 02:00
CNCF WU20
FT
1-3
16/04 08:00
CNCF WU20
FT
1-3
16/04 05:00
CNCF WU20
FT
13-0
16/04 05:00
CNCF WU20
FT
15-0
16/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-0
16/04 02:00
CNCF WU20
FT
3-0
16/04 02:00
CNCF WU20
FT
6-0
15/04 08:00
CNCF WU20
FT
6-0
15/04 05:00
CNCF WU20
FT
6-1
15/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-1
15/04 05:00
CNCF WU20
FT
15-0
15/04 02:00
CNCF WU20
FT
2-1
0.14 0:0 4.75

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
05/06 02:00
CNCF WU20
FT
2-1
1.49 0:0 0.37
04/06 22:59
CNCF WU20
FT
3-3
1.12 0:1/2 0.75
03/06 05:00
CNCF WU20
FT
2-1
13.20 0:1/2 0.01
03/06 02:00
CNCF WU20
FT
2-1
13.20 0:1/2 0.01
31/05 05:00
CNCF WU20
FT
5-2
13.20 0:1/2 0.01
31/05 02:00
CNCF WU20
FT
4-1
0.46 0:0 1.51
30/05 05:00
CNCF WU20
FT
3-0
15.33 0:1/2 0.01
30/05 02:00
CNCF WU20
FT
1-2
0.53 0:0 1.40
29/05 05:00
CNCF WU20
FT
0-4
0.25 1/4:0 2.43
29/05 02:00
CNCF WU20
FT
0-5
0.05 1/4:0 2.87
28/05 05:00
CNCF WU20
FT
0-4
28/05 02:00
CNCF WU20
FT
1-3
26/05 05:00
CNCF WU20
FT
4-0
1.18 0:1/4 0.56
26/05 02:00
CNCF WU20
FT
7-3
2.96 0:1/4 0.04
25/05 06:00
CNCF WU20
FT
6-0
25/05 03:00
CNCF WU20
FT
4-0
24/04 08:00
CNCF WU20
FT
3-0
24/04 05:00
CNCF WU20
FT
2-1
0.18 0:0 2.94
23/04 07:30
CNCF WU20
FT
9-1
0.83 0:2 1/2 0.93
23/04 05:00
CNCF WU20
FT
8-0
23/04 02:00
CNCF WU20
FT
3-0
22/04 08:00
CNCF WU20
FT
1-2
22/04 05:00
CNCF WU20
FT
1-6
21/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-4
0.10 1/4:0 3.59
21/04 02:00
CNCF WU20
FT
3-1
21/04 02:00
CNCF WU20
FT
1-1
20/04 08:00
CNCF WU20
FT
2-3
0.42 1/4:0 1.40
20/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-0
4.78 0:1/4 0.03
20/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-0
20/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-0
2.00 0:1/4 0.34
20/04 02:00
CNCF WU20
FT
0-3
20/04 02:00
CNCF WU20
FT
2-0
19/04 08:00
CNCF WU20
FT
2-0
0.51 0:0 1.46
19/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-7
19/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-2
1.00 1 1/4:0 0.76
19/04 05:00
CNCF WU20
FT
3-1
0.84 0:1 1/4 0.90
19/04 02:00
CNCF WU20
FT
11-0
19/04 02:00
CNCF WU20
FT
10-0
18/04 08:00
CNCF WU20
FT
0-9
18/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-3
18/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-3
18/04 05:00
CNCF WU20
FT
1-6
18/04 02:00
CNCF WU20
FT
2-3
18/04 02:00
CNCF WU20
FT
0-10
17/04 08:00
CNCF WU20
FT
0-2
17/04 05:00
CNCF WU20
FT
0-12
17/04 05:00
CNCF WU20
FT
9-0
17/04 02:00
CNCF WU20
FT
0-13
17/04 02:00
CNCF WU20
FT
1-3
16/04 08:00
CNCF WU20
FT
1-3
16/04 05:00
CNCF WU20
FT
13-0
16/04 05:00
CNCF WU20
FT
15-0
16/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-0
16/04 02:00
CNCF WU20
FT
3-0
16/04 02:00
CNCF WU20
FT
6-0
15/04 08:00
CNCF WU20
FT
6-0
15/04 05:00
CNCF WU20
FT
6-1
15/04 05:00
CNCF WU20
FT
5-1
15/04 05:00
CNCF WU20
FT
15-0
15/04 02:00
CNCF WU20
FT
2-1
0.14 0:0 4.75
Kết quả bóng đá CONCACAF Women Under 20 mùa bóng 2024 của các CLB CONCACAF Women Under 20 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top