Kết quả bóng đá CONCACAF Nations League hôm nay

Kết quả bóng đá CONCACAF Nations League 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số CONCACAF Nations League nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá CONCACAF Nations League

Chọn Mùa Giải
CONCACAF Nations League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
25/03 08:15
CONCACAF NL
FT
2-0
0.99 0:0 0.93
25/03 05:00
CONCACAF NL
FT
1-0
1.36 0:0 0.65
22/03 09:15
CONCACAF NL
FT
0-3
0.12 1/4:0 5.00
22/03 06:00
CONCACAF NL
FT
1-1
3.57 0:1/4 0.20
22/11 09:30
CONCACAF NL
FT
2-0
0.19 0:0 3.70
22/11 09:00
CONCACAF NL
FT
0-0
0.25 0:0 2.43
22/11 07:30
CONCACAF NL
FT
2-3
0.01 0:0 9.09
22/11 07:20
CONCACAF NL
FT
6-0
2.70 0:1/4 0.21
22/11 07:00
CONCACAF NL
FT
6-1
1.21 0:1/4 0.66
22/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-4
2.27 0:0 0.28
22/11 02:00
CONCACAF NL
FT
3-0
0.79 0:0 1.05
22/11 02:00
CONCACAF NL
FT
3-0
0.87 0:0 0.97
21/11 09:00
CONCACAF NL
FT
3-1
1.25 0:0 0.70
21/11 07:00
CONCACAF NL
FT
2-1
1.21 0:0 0.72
21/11 04:00
CONCACAF NL
FT
4-2
1.01 0:1/2 0.83
21/11 02:00
CONCACAF NL
FT
5-1
2.17 0:1/4 0.30
21/11 02:00
CONCACAF NL
FT
2-0
0.09 0:0 4.00
20/11 02:00
CONCACAF NL
FT
1-2
0.35 0:0 1.96
20/11 02:00
CONCACAF NL
FT
5-0
2.43 0:1/4 0.25
19/11 02:00
CONCACAF NL
FT
0-3
1.28 3/4:0 0.54
19/11 02:00
CONCACAF NL
FT
2-3
0.92 0:0 0.92
18/11 22:30
CONCACAF NL
FT
1-2
1.00 0:0 0.90
18/11 09:00
CONCACAF NL
FT
1-0
2.00 0:0 0.34
18/11 09:00
CONCACAF NL
FT
2-0
1.69 0:0 0.51
18/11 06:30
CONCACAF NL
FT
3-1
0.84 0:0 1.00
18/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-4
0.15 1/4:0 3.22
18/11 04:00
CONCACAF NL
FT
2-1
1.51 0:0 0.50
17/11 10:00
CONCACAF NL
FT
0-3
0.79 0:0 1.14
17/11 09:00
CONCACAF NL
FT
3-0
2.50 0:1/4 0.30
17/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-2
3.33 0:0 0.14
17/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-0
1.00 1/4:0 0.84
17/11 06:00
CONCACAF NL
FT
1-4
2.32 0:0 0.27
17/11 02:00
CONCACAF NL
FT
1-2
0.07 1/4:0 4.34
18/10 08:00
CONCACAF NL
FT
5-3
0.70 0:0 1.16
18/10 08:00
CONCACAF NL
FT
3-0
2.56 0:1/4 0.23
18/10 08:00
CONCACAF NL
FT
0-0
0.34 0:0 2.00
18/10 05:30
CONCACAF NL
FT
1-1
0.83 0:0 1.01
18/10 03:30
CONCACAF NL
FT
2-1
0.89 0:3/4 0.95
18/10 03:00
CONCACAF NL
FT
3-1
0.28 0:0 2.27
18/10 02:30
CONCACAF NL
FT
2-2
0.32 0:0 2.08
17/10 09:00
CONCACAF NL
FT
3-0
2.08 0:1/4 0.32
17/10 09:00
CONCACAF NL
FT
5-2
0.18 0:0 2.94
17/10 06:00
CONCACAF NL
FT
3-2
0.99 0:1/2 0.85
17/10 03:00
CONCACAF NL
FT
2-2
0.85 1/2:0 0.99
17/10 03:00
CONCACAF NL
FT
8-0
0.84 0:1/4 1.00
16/10 07:00
CONCACAF NL
FT
4-0
2.17 0:1/4 0.30
16/10 07:00
CONCACAF NL
FT
4-0
0.16 0:0 3.12
16/10 07:00
CONCACAF NL
FT
2-3
1.31 0:0 0.60
16/10 06:00
CONCACAF NL
FT
0-1
0.66 0:0 1.21
16/10 02:30
CONCACAF NL
FT
2-0
0.57 0:0 1.36
15/10 05:00
CONCACAF NL
FT
1-4
0.34 1/4:0 1.56
15/10 02:00
CONCACAF NL
FT
3-1
0.99 0:3 1/4 0.85
15/10 02:00
CONCACAF NL
FT
1-3
0.92 0:0 0.92
14/10 09:00
CONCACAF NL
FT
0-1
0.58 0:0 1.35
14/10 08:10
CONCACAF NL
FT
3-2
1.17 0:0 0.69
14/10 07:00
CONCACAF NL
FT
0-5
4.54 0:0 0.06
14/10 06:00
CONCACAF NL
FT
1-0
0.68 0:0 1.19
14/10 04:00
CONCACAF NL
FT
1-2
1.53 0:0 0.49
14/10 02:30
CONCACAF NL
FT
1-4
1.06 0:0 0.78
14/10 02:00
CONCACAF NL
FT
0-3
2.22 0:0 0.29

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
25/03 08:15
CONCACAF NL
FT
2-0
0.99 0:0 0.93
25/03 05:00
CONCACAF NL
FT
1-0
1.36 0:0 0.65
22/03 09:15
CONCACAF NL
FT
0-3
0.12 1/4:0 5.00
22/03 06:00
CONCACAF NL
FT
1-1
3.57 0:1/4 0.20
22/11 09:30
CONCACAF NL
FT
2-0
0.19 0:0 3.70
22/11 09:00
CONCACAF NL
FT
0-0
0.25 0:0 2.43
22/11 07:30
CONCACAF NL
FT
2-3
0.01 0:0 9.09
22/11 07:20
CONCACAF NL
FT
6-0
2.70 0:1/4 0.21
22/11 07:00
CONCACAF NL
FT
6-1
1.21 0:1/4 0.66
22/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-4
2.27 0:0 0.28
22/11 02:00
CONCACAF NL
FT
3-0
0.79 0:0 1.05
22/11 02:00
CONCACAF NL
FT
3-0
0.87 0:0 0.97
21/11 09:00
CONCACAF NL
FT
3-1
1.25 0:0 0.70
21/11 07:00
CONCACAF NL
FT
2-1
1.21 0:0 0.72
21/11 04:00
CONCACAF NL
FT
4-2
1.01 0:1/2 0.83
21/11 02:00
CONCACAF NL
FT
5-1
2.17 0:1/4 0.30
21/11 02:00
CONCACAF NL
FT
2-0
0.09 0:0 4.00
20/11 02:00
CONCACAF NL
FT
1-2
0.35 0:0 1.96
20/11 02:00
CONCACAF NL
FT
5-0
2.43 0:1/4 0.25
19/11 02:00
CONCACAF NL
FT
0-3
1.28 3/4:0 0.54
19/11 02:00
CONCACAF NL
FT
2-3
0.92 0:0 0.92
18/11 22:30
CONCACAF NL
FT
1-2
1.00 0:0 0.90
18/11 09:00
CONCACAF NL
FT
1-0
2.00 0:0 0.34
18/11 09:00
CONCACAF NL
FT
2-0
1.69 0:0 0.51
18/11 06:30
CONCACAF NL
FT
3-1
0.84 0:0 1.00
18/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-4
0.15 1/4:0 3.22
18/11 04:00
CONCACAF NL
FT
2-1
1.51 0:0 0.50
17/11 10:00
CONCACAF NL
FT
0-3
0.79 0:0 1.14
17/11 09:00
CONCACAF NL
FT
3-0
2.50 0:1/4 0.30
17/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-2
3.33 0:0 0.14
17/11 06:00
CONCACAF NL
FT
0-0
1.00 1/4:0 0.84
17/11 06:00
CONCACAF NL
FT
1-4
2.32 0:0 0.27
17/11 02:00
CONCACAF NL
FT
1-2
0.07 1/4:0 4.34
18/10 08:00
CONCACAF NL
FT
5-3
0.70 0:0 1.16
18/10 08:00
CONCACAF NL
FT
3-0
2.56 0:1/4 0.23
18/10 08:00
CONCACAF NL
FT
0-0
0.34 0:0 2.00
18/10 05:30
CONCACAF NL
FT
1-1
0.83 0:0 1.01
18/10 03:30
CONCACAF NL
FT
2-1
0.89 0:3/4 0.95
18/10 03:00
CONCACAF NL
FT
3-1
0.28 0:0 2.27
18/10 02:30
CONCACAF NL
FT
2-2
0.32 0:0 2.08
17/10 09:00
CONCACAF NL
FT
3-0
2.08 0:1/4 0.32
17/10 09:00
CONCACAF NL
FT
5-2
0.18 0:0 2.94
17/10 06:00
CONCACAF NL
FT
3-2
0.99 0:1/2 0.85
17/10 03:00
CONCACAF NL
FT
2-2
0.85 1/2:0 0.99
17/10 03:00
CONCACAF NL
FT
8-0
0.84 0:1/4 1.00
16/10 07:00
CONCACAF NL
FT
4-0
2.17 0:1/4 0.30
16/10 07:00
CONCACAF NL
FT
4-0
0.16 0:0 3.12
16/10 07:00
CONCACAF NL
FT
2-3
1.31 0:0 0.60
16/10 06:00
CONCACAF NL
FT
0-1
0.66 0:0 1.21
16/10 02:30
CONCACAF NL
FT
2-0
0.57 0:0 1.36
15/10 05:00
CONCACAF NL
FT
1-4
0.34 1/4:0 1.56
15/10 02:00
CONCACAF NL
FT
3-1
0.99 0:3 1/4 0.85
15/10 02:00
CONCACAF NL
FT
1-3
0.92 0:0 0.92
14/10 09:00
CONCACAF NL
FT
0-1
0.58 0:0 1.35
14/10 08:10
CONCACAF NL
FT
3-2
1.17 0:0 0.69
14/10 07:00
CONCACAF NL
FT
0-5
4.54 0:0 0.06
14/10 06:00
CONCACAF NL
FT
1-0
0.68 0:0 1.19
14/10 04:00
CONCACAF NL
FT
1-2
1.53 0:0 0.49
14/10 02:30
CONCACAF NL
FT
1-4
1.06 0:0 0.78
14/10 02:00
CONCACAF NL
FT
0-3
2.22 0:0 0.29
Kết quả bóng đá CONCACAF Nations League mùa bóng 2024 của các CLB CONCACAF Nations League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top