Kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20 hôm nay

Kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số CONCACAF Championship U20 nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20

Chọn Mùa Giải
CONCACAF Championship U20
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/07 07:00
CNCF U20Q
FT
6-0
1.23 0:1/4 0.65
02/07 08:00
CNCF U20Q
FT
3-0
0.79 0:0 1.05
02/07 05:05
CNCF U20Q
FT
2-2
0.94 0:0 0.90
30/06 09:00
CNCF U20Q
FT
1-1
3.84 0:0 0.10
30/06 06:00
CNCF U20Q
FT
1-0
0.87 0:0 0.97
29/06 09:00
CNCF U20Q
FT
1-2
0.92 0:0 0.92
29/06 06:00
CNCF U20Q
FT
2-0
0.74 0:0 1.11
27/06 09:30
CNCF U20Q
FT
6-0
1.16 0:1/4 0.70
27/06 07:30
CNCF U20Q
FT
4-5
0.36 0:0 1.92
27/06 05:00
CNCF U20Q
FT
1-2
0.36 1/4:0 1.92
27/06 03:00
CNCF U20Q
FT
0-0
1.78 0:0 0.40
26/06 07:30
CNCF U20Q
FT
5-0
0.92 0:1/4 0.92
26/06 04:00
CNCF U20Q
FT
4-1
1.36 0:1/4 0.57
26/06 03:00
CNCF U20Q
FT
0-1
1.05 0:0 0.79
26/06 01:00
CNCF U20Q
FT
4-1
2.17 0:1/4 0.30
24/06 09:30
CNCF U20Q
FT
0-0
2.12 0:1/4 0.31
24/06 07:30
CNCF U20Q
FT
0-0
1.13 0:0 0.72
24/06 05:00
CNCF U20Q
FT
3-0
0.50 0:0 1.51
24/06 03:00
CNCF U20Q
FT
2-1
0.30 0:0 2.17
23/06 07:30
CNCF U20Q
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
23/06 04:30
CNCF U20Q
FT
1-0
0.78 0:0 1.06
23/06 03:00
CNCF U20Q
FT
4-0
0.89 0:1/4 0.95
23/06 02:00
CNCF U20Q
FT
2-0
1.56 0:1/4 0.48
22/06 09:30
CNCF U20Q
FT
0-5
0.29 1/4:0 2.22
22/06 07:30
CNCF U20Q
FT
3-1
2.08 0:0 0.32
22/06 05:00
CNCF U20Q
FT
0-3
0.30 1/4:0 2.17
22/06 03:00
CNCF U20Q
FT
1-4
0.54 1/4:0 1.42
21/06 09:30
CNCF U20Q
FT
0-5
0.36 1/4:0 1.92
21/06 07:30
CNCF U20Q
FT
2-2
2.22 0:0 0.29
21/06 05:00
CNCF U20Q
FT
0-3
3.12 0:0 0.16
21/06 03:00
CNCF U20Q
FT
0-6
0.40 1/4:0 1.78
20/06 09:30
CNCF U20Q
FT
8-0
3.12 0:1/4 0.16
20/06 07:30
CNCF U20Q
FT
5-0
2.32 0:1/4 0.27
20/06 05:00
CNCF U20Q
FT
4-4
0.55 0:0 1.40
20/06 03:00
CNCF U20Q
FT
5-1
2.12 0:1/4 0.31
19/06 09:30
CNCF U20Q
FT
3-0
2.63 0:1/4 0.22
19/06 07:30
CNCF U20Q
FT
1-0
3.12 0:0 0.16
19/06 05:00
CNCF U20Q
FT
1-1
0.55 0:0 1.40
19/06 03:00
CNCF U20Q
FT
10-0
14/11 06:00
CNCF U20Q
FT
4-2
1.81 0:1/4 0.39
14/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-2
0.36 0:0 1.92
14/11 03:00
CNCF U20Q
FT
4-0
1.96 0:1/4 0.35
14/11 03:00
CNCF U20Q
FT
0-1
2.12 0:0 0.31
12/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-10
12/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-2
2.12 0:0 0.31
12/11 03:00
CNCF U20Q
FT
1-0
12/11 03:00
CNCF U20Q
FT
2-2
0.42 0:0 1.72
11/11 06:00
CNCF U20Q
FT
6-0
1.69 0:1/4 0.43
11/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-5
0.37 1/4:0 1.88
11/11 03:00
CNCF U20Q
FT
0-2
1.06 0:0 0.78
11/11 03:00
CNCF U20Q
FT
2-5
0.96 1/4:0 0.88
10/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-4
10/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-3
10/11 03:00
CNCF U20Q
FT
2-0
10/11 03:00
CNCF U20Q
FT
1-6
09/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-1
09/11 06:00
CNCF U20Q
FT
3-0
09/11 03:00
CNCF U20Q
FT
1-0
09/11 03:00
CNCF U20Q
FT
5-1
08/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-0
Kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20 mùa bóng 2024 của các CLB CONCACAF Championship U20 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top