Kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20 hôm nay - KQBĐ CONCACAF Championship U20 2023

kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20

Chọn Mùa Giải
CONCACAF Championship U20
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/07 07:00
CNCF U20Q
FT
6-0
1.42 0:1/4 0.54
02/07 08:00
CNCF U20Q
FT
3-0
1.96 0:1/4 0.35
02/07 05:05
CNCF U20Q
FT
2-2
0.94 0:0 0.90
30/06 09:00
CNCF U20Q
FT
1-1
3.84 0:0 0.10
30/06 06:00
CNCF U20Q
FT
1-0
0.97 0:0 0.87
29/06 09:00
CNCF U20Q
FT
1-2
0.92 0:0 0.92
27/06 09:30
CNCF U20Q
FT
6-0
1.16 0:1/4 0.70
27/06 07:30
CNCF U20Q
FT
4-5
0.30 0:0 2.17
27/06 05:00
CNCF U20Q
FT
1-2
0.30 1/4:0 2.17
27/06 03:00
CNCF U20Q
FT
0-0
1.78 0:0 0.40
26/06 07:30
CNCF U20Q
FT
5-0
0.84 0:1/4 1.00
26/06 04:00
CNCF U20Q
FT
4-1
1.66 0:1/4 0.44
26/06 03:00
CNCF U20Q
FT
0-1
1.05 0:0 0.79
26/06 01:00
CNCF U20Q
FT
4-1
2.17 0:1/4 0.30
24/06 09:30
CNCF U20Q
FT
0-0
2.12 0:1/4 0.31
24/06 07:30
CNCF U20Q
FT
0-0
1.16 0:0 0.70
24/06 05:00
CNCF U20Q
FT
3-0
0.50 0:0 1.51
24/06 03:00
CNCF U20Q
FT
2-1
0.36 0:0 1.92
23/06 07:30
CNCF U20Q
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
23/06 04:30
CNCF U20Q
FT
1-0
0.78 0:0 1.06
23/06 03:00
CNCF U20Q
FT
4-0
1.49 0:1/4 0.51
23/06 02:00
CNCF U20Q
FT
2-0
2.70 0:1/4 0.21
22/06 09:30
CNCF U20Q
FT
0-5
0.21 1/4:0 2.70
22/06 07:30
CNCF U20Q
FT
3-1
2.08 0:0 0.32
22/06 05:00
CNCF U20Q
FT
0-3
0.33 1/4:0 2.04
22/06 03:00
CNCF U20Q
FT
1-4
0.34 1/4:0 2.00
21/06 09:30
CNCF U20Q
FT
0-5
0.36 1/4:0 1.92
21/06 07:30
CNCF U20Q
FT
2-2
2.22 0:0 0.29
21/06 05:00
CNCF U20Q
FT
0-3
3.12 0:0 0.16
21/06 03:00
CNCF U20Q
FT
0-6
0.44 1/4:0 1.66
20/06 09:30
CNCF U20Q
FT
8-0
2.77 0:1/4 0.20
20/06 07:30
CNCF U20Q
FT
5-0
0.02 0:0 5.55
20/06 05:00
CNCF U20Q
FT
4-4
0.55 0:0 1.40
20/06 03:00
CNCF U20Q
FT
5-1
0.27 0:0 2.32
19/06 09:30
CNCF U20Q
FT
3-0
2.63 0:1/4 0.22
19/06 07:30
CNCF U20Q
FT
1-0
3.12 0:0 0.16
19/06 05:00
CNCF U20Q
FT
1-1
0.55 0:0 1.40
19/06 03:00
CNCF U20Q
FT
10-0
14/11 06:00
CNCF U20Q
FT
4-2
2.10 0:1/4 0.35
14/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-2
0.38 0:0 2.00
14/11 03:00
CNCF U20Q
FT
4-0
1.75 0:1/4 0.43
14/11 03:00
CNCF U20Q
FT
0-1
1.85 0:0 0.40
12/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-10
12/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-2
2.30 0:0 0.33
12/11 03:00
CNCF U20Q
FT
1-0
12/11 03:00
CNCF U20Q
FT
2-2
0.40 0:0 1.85
11/11 06:00
CNCF U20Q
FT
6-0
2.10 0:1/4 0.35
11/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-5
1.68 0:0 0.45
11/11 03:00
CNCF U20Q
FT
0-2
1.08 0:0 0.73
11/11 03:00
CNCF U20Q
FT
2-5
0.35 1/4:0 2.10
10/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-4
10/11 06:00
CNCF U20Q
FT
0-3
10/11 03:00
CNCF U20Q
FT
2-0
10/11 03:00
CNCF U20Q
FT
1-6
09/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-1
0.28 0:0 2.55
09/11 06:00
CNCF U20Q
FT
3-0
09/11 03:00
CNCF U20Q
FT
1-0
09/11 03:00
CNCF U20Q
FT
5-1
08/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-0
08/11 06:00
CNCF U20Q
FT
2-0
Kết quả bóng đá CONCACAF Championship U20 mùa bóng 2023 của các CLB CONCACAF Championship U20 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top