Kết quả bóng đá Challenge DE French Feminin hôm nay

Kết quả bóng đá Challenge DE French Feminin 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Challenge DE French Feminin nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Challenge DE French Feminin

Chọn Mùa Giải
Challenge DE French Feminin
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/05 20:00
FRA FCC
FT
0-1
0.80 1 1/2:0 0.92
10/03 21:00
FRA FCC
FT
3-3
1.19 0:0 0.68
09/03 23:45
FRA FCC
FT
0-0
0.99 0:2 1/2 0.75
15/02 00:00
FRA FCC
FT
2-9
14/02 21:00
FRA FCC
FT
4-0
0.54 0:3 1/4 1.42
14/02 20:30
FRA FCC
FT
0-4
14/02 20:30
FRA FCC
FT
5-1
0.43 0:0 1.69
28/01 21:00
FRA FCC
FT
6-0
0.91 0:5 3/4 0.83
28/01 20:00
FRA FCC
FT
4-2
0.81 0:3/4 0.95
28/01 20:00
FRA FCC
FT
1-1
28/01 17:00
FRA FCC
FT
3-3
0.80 0:0 0.93
28/01 00:00
FRA FCC
FT
4-1
1.08 0:1 1/2 0.68
27/01 20:30
FRA FCC
FT
0-2
0.88 1 :0 0.88
27/01 20:30
FRA FCC
FT
1-1
0.95 0:1/4 0.81
27/01 19:30
FRA FCC
FT
1-2
1.69 0:0 0.29
14/01 21:00
FRA FCC
FT
4-0
0.16 0:0 3.12
14/01 20:30
FRA FCC
FT
2-3
0.40 1/4:0 1.75
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-3
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-1
2.00 0:0 0.37
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-5
0.40 1/4:0 1.85
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-1
1.23 0:0 0.60
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-4
0.50 1/4:0 1.50
14/01 20:30
FRA FCC
FT
2-0
14/01 20:30
FRA FCC
FT
3-0
2.12 0:1/4 0.17
14/01 20:30
FRA FCC
FT
2-0
0.17 0:0 2.12
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-4
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-3
0.90 4 1/2:0 0.90
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-1
14/01 20:30
FRA FCC
FT
6-0
14/01 20:00
FRA FCC
FT
1-3
0.15 1/4:0 4.50
14/01 20:00
FRA FCC
FT
0-10

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/05 20:00
FRA FCC
FT
0-1
0.80 1 1/2:0 0.92
10/03 21:00
FRA FCC
FT
3-3
1.19 0:0 0.68
09/03 23:45
FRA FCC
FT
0-0
0.99 0:2 1/2 0.75
15/02 00:00
FRA FCC
FT
2-9
14/02 21:00
FRA FCC
FT
4-0
0.54 0:3 1/4 1.42
14/02 20:30
FRA FCC
FT
0-4
14/02 20:30
FRA FCC
FT
5-1
0.43 0:0 1.69
28/01 21:00
FRA FCC
FT
6-0
0.91 0:5 3/4 0.83
28/01 20:00
FRA FCC
FT
4-2
0.81 0:3/4 0.95
28/01 20:00
FRA FCC
FT
1-1
28/01 17:00
FRA FCC
FT
3-3
0.80 0:0 0.93
28/01 00:00
FRA FCC
FT
4-1
1.08 0:1 1/2 0.68
27/01 20:30
FRA FCC
FT
0-2
0.88 1 :0 0.88
27/01 20:30
FRA FCC
FT
1-1
0.95 0:1/4 0.81
27/01 19:30
FRA FCC
FT
1-2
1.69 0:0 0.29
14/01 21:00
FRA FCC
FT
4-0
0.16 0:0 3.12
14/01 20:30
FRA FCC
FT
2-3
0.40 1/4:0 1.75
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-3
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-1
2.00 0:0 0.37
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-5
0.40 1/4:0 1.85
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-1
1.23 0:0 0.60
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-4
0.50 1/4:0 1.50
14/01 20:30
FRA FCC
FT
2-0
14/01 20:30
FRA FCC
FT
3-0
2.12 0:1/4 0.17
14/01 20:30
FRA FCC
FT
2-0
0.17 0:0 2.12
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-4
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-3
0.90 4 1/2:0 0.90
14/01 20:30
FRA FCC
FT
0-1
14/01 20:30
FRA FCC
FT
6-0
14/01 20:00
FRA FCC
FT
1-3
0.15 1/4:0 4.50
14/01 20:00
FRA FCC
FT
0-10
Kết quả bóng đá Challenge DE French Feminin mùa bóng 2024 của các CLB Challenge DE French Feminin sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top