Kết quả bóng đá CFU hôm nay

Kết quả bóng đá CFU 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số CFU nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá CFU

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/12 07:00
CFU CC
FT
0-2
0.06 1/4:0 4.54
06/12 06:00
CFU CC
FT
1-1
0.67 0:0 1.14
01/12 06:00
CFU CC
FT
1-0
29/11 06:00
CFU CC
FT
1-2
0.79 0:0 1.01
03/11 07:00
CFU CC
FT
1-0
0.28 0:0 2.08
01/11 07:00
CFU CC
FT
0-0
1.11 0:0 0.74
26/10 05:00
CFU CC
FT
1-0
0.45 0:0 1.53
25/10 07:00
CFU CC
FT
0-5
0.74 0:0 1.06
06/10 07:05
CFU CC
FT
2-1
0.05 1/4:0 4.76
06/10 07:00
CFU CC
FT
3-1
0.95 0:1/4 0.70
05/10 07:00
CFU CC
FT
0-2
05/10 07:00
CFU CC
FT
2-5
1.42 0:0 0.52
29/09 07:00
CFU CC
FT
2-1
0.54 0:0 1.35
29/09 05:00
CFU CC
FT
1-1
28/09 07:05
CFU CC
FT
3-2
0.80 0:0 1.00
27/09 07:00
CFU CC
FT
3-0
1.92 0:1/4 0.28
21/09 05:00
CFU CC
FT
2-3
0.78 0:1 0.91
20/09 07:00
CFU CC
FT
3-0
0.93 0:0 0.87
01/09 07:00
CFU CC
FT
1-0
01/09 05:00
CFU CC
FT
2-1
0.89 0:0 0.91
31/08 07:00
CFU CC
FT
1-1
1.02 0:0 0.77
31/08 05:30
CFU CC
FT
0-1
1.08 0:0 0.72
25/08 21:00
CFU CC
FT
1-0
25/08 08:05
CFU CC
FT
1-1
0.71 0:0 1.09
25/08 07:00
CFU CC
FT
1-1
24/08 05:00
CFU CC
FT
1-0
1.42 0:0 0.50

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/12 07:00
CFU CC
FT
0-2
0.06 1/4:0 4.54
06/12 06:00
CFU CC
FT
1-1
0.67 0:0 1.14
01/12 06:00
CFU CC
FT
1-0
29/11 06:00
CFU CC
FT
1-2
0.79 0:0 1.01
03/11 07:00
CFU CC
FT
1-0
0.28 0:0 2.08
01/11 07:00
CFU CC
FT
0-0
1.11 0:0 0.74
26/10 05:00
CFU CC
FT
1-0
0.45 0:0 1.53
25/10 07:00
CFU CC
FT
0-5
0.74 0:0 1.06
06/10 07:05
CFU CC
FT
2-1
0.05 1/4:0 4.76
06/10 07:00
CFU CC
FT
3-1
0.95 0:1/4 0.70
05/10 07:00
CFU CC
FT
0-2
05/10 07:00
CFU CC
FT
2-5
1.42 0:0 0.52
29/09 07:00
CFU CC
FT
2-1
0.54 0:0 1.35
29/09 05:00
CFU CC
FT
1-1
28/09 07:05
CFU CC
FT
3-2
0.80 0:0 1.00
27/09 07:00
CFU CC
FT
3-0
1.92 0:1/4 0.28
21/09 05:00
CFU CC
FT
2-3
0.78 0:1 0.91
20/09 07:00
CFU CC
FT
3-0
0.93 0:0 0.87
01/09 07:00
CFU CC
FT
1-0
01/09 05:00
CFU CC
FT
2-1
0.89 0:0 0.91
31/08 07:00
CFU CC
FT
1-1
1.02 0:0 0.77
31/08 05:30
CFU CC
FT
0-1
1.08 0:0 0.72
25/08 21:00
CFU CC
FT
1-0
25/08 08:05
CFU CC
FT
1-1
0.71 0:0 1.09
25/08 07:00
CFU CC
FT
1-1
24/08 05:00
CFU CC
FT
1-0
1.42 0:0 0.50
Kết quả bóng đá CFU mùa bóng 2024 của các CLB CFU sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top