Kết quả bóng đá Canadian Premier League hôm nay

Kết quả bóng đá Canadian Premier League 2023 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Canadian Premier League nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Canadian Premier League

Chọn Mùa Giải
Canadian Premier League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
31/07 01:00
Can PL
FT
0-2
0.74 0:0 1.06
30/07 06:00
Can PL
FT
1-0
1.02 0:1/4 0.78
30/07 03:00
Can PL
FT
0-3
1.01 0:0 0.79
29/07 06:00
Can PL
FT
2-0
0.32 0:0 1.92
24/07 06:00
Can PL
FT
1-2
1.00 0:1/4 0.71
24/07 03:00
Can PL
FT
1-0
0.85 0:0 0.91
23/07 06:00
Can PL
FT
1-5
0.96 1/4:0 0.79
22/07 09:00
Can PL
FT
0-2
0.94 0:1/4 0.80
17/07 01:00
Can PL
FT
3-1
0.36 0:0 1.98
16/07 06:00
Can PL
FT
1-1
0.68 0:0 1.11
16/07 03:00
Can PL
FT
1-0
0.42 0:0 1.61
15/07 06:30
Can PL
FT
0-0
0.93 0:0 0.81
13/07 07:30
Can PL
FT
0-2
1.00 0:0 0.75
12/07 05:00
Can PL
FT
2-1
0.55 0:0 1.37
10/07 06:30
Can PL
FT
0-4
1.06 0:0 0.71
10/07 02:00
Can PL
FT
2-0
1.09 0:0 0.69
09/07 08:00
Can PL
FT
1-2
0.46 0:0 1.59
08/07 09:00
Can PL
FT
2-1
1.56 0:0 0.44
03/07 03:30
Can PL
FT
1-2
1.06 0:0 0.71
02/07 02:00
Can PL
FT
0-2
13.20 0:1/2 0.01
01/07 08:30
Can PL
FT
2-2
13.20 0:1/2 0.01
01/07 05:00
Can PL
FT
2-1
0.01 1/2:0 13.20

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
26/06 05:00
Can PL
FT
4-3
0.85 0:1/2 0.92
26/06 02:00
Can PL
FT
1-0
0.75 0:3/4 0.94
25/06 04:00
Can PL
FT
2-1
3.24 0:1/4 0.01
22/06 09:00
Can PL
FT
1-0
13.20 0:1/2 0.01
22/06 06:00
Can PL
FT
2-2
13.20 0:1/2 0.01
21/06 09:00
Can PL
FT
2-0
0.01 1/2:0 13.20
19/06 03:00
Can PL
FT
1-0
13.20 0:1/2 0.01
18/06 01:00
Can PL
FT
1-0
11.53 0:1/2 0.01
18/06 01:00
Can PL
FT
3-1
1.07 0:0 0.71
17/06 07:00
Can PL
FT
2-0
0.01 1/2:0 13.20
12/06 04:00
Can PL
FT
3-1
13.20 0:1/2 0.01
11/06 06:00
Can PL
FT
0-1
0.74 0:0 1.03
11/06 00:00
Can PL
FT
2-0
13.20 0:1/2 0.01
10/06 06:30
Can PL
FT
2-1
1.02 0:0 0.74
05/06 02:00
Can PL
FT
1-1
0.50 0:0 1.49
04/06 06:00
Can PL
FT
2-0
0.84 0:1/4 0.89
04/06 03:00
Can PL
FT
1-1
0.78 0:0 0.97
03/06 09:00
Can PL
FT
3-6
0.06 1/4:0 5.88
01/06 06:00
Can PL
FT
1-2
13.20 0:1/2 0.01
Kết quả bóng đá Canadian Premier League mùa bóng 2023 của các CLB Canadian Premier League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top