Kết quả bóng đá Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ

Chọn Mùa Giải
Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/05 00:00
CAF Cup
FT
1-0
0.76 0:0 1.08
13/05 02:00
CAF Cup
FT
2-1
1.06 0:1/2 0.70
29/04 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.76 0:3/4 0.94
28/04 22:59
CAF Cup
FT
0-3
21/04 22:59
CAF Cup
FT
0-0
08/04 05:00
CAF Cup
FT
3-2
0.15 0:0 2.22
08/04 04:00
CAF Cup
FT
2-0
0.39 0:0 1.81
08/04 03:00
CAF Cup
FT
1-1
0.31 0:0 2.12
07/04 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.72 0:0 1.13
01/04 02:00
CAF Cup
FT
1-2
0.96 0:0 0.88
01/04 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.58 0:0 1.35
01/04 00:00
CAF Cup
FT
1-2
0.33 0:0 2.04
31/03 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.44 0:0 1.66
04/03 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.38 0:0 1.85
04/03 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.54 0:0 1.42
03/03 22:59
CAF Cup
FT
2-1
0.98 0:1/4 0.78
03/03 22:59
CAF Cup
FT
1-1
03/03 22:59
CAF Cup
FT
5-0
03/03 22:59
CAF Cup
FT
2-1
03/03 20:00
CAF Cup
FT
0-0
0.40 0:0 1.42
26/02 02:00
CAF Cup
FT
0-0
2.12 0:0 0.31
26/02 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.11 1/4:0 4.00
25/02 22:59
CAF Cup
FT
1-0
3.22 0:1/4 0.15
25/02 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.92 0:0 0.92
25/02 22:59
CAF Cup
FT
1-2
1.78 0:0 0.40
25/02 22:59
CAF Cup
FT
2-1
1.47 0:0 0.52
25/02 22:59
CAF Cup
FT
2-3
1.28 0:0 0.62
25/02 20:00
CAF Cup
FT
1-1
0.90 0:0 0.94
21/12 02:00
CAF Cup
FT
0-2
1.25 0:0 0.64
21/12 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.54 0:0 1.42
21/12 02:00
CAF Cup
FT
2-1
0.94 0:0 0.90
20/12 22:59
CAF Cup
FT
4-0
0.33 0:0 2.04
20/12 22:59
CAF Cup
FT
0-0
0.42 0:0 1.72
20/12 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.66 0:0 1.21
20/12 22:59
CAF Cup
FT
0-0
1.66 0:0 0.44
20/12 20:00
CAF Cup
FT
1-1
1.81 0:0 0.39
11/12 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.59 0:0 1.33
11/12 02:00
CAF Cup
FT
1-0
0.51 0:0 1.49
11/12 02:00
CAF Cup
FT
2-0
0.29 0:0 2.22
10/12 22:59
CAF Cup
FT
2-1
1.04 0:0 0.80
10/12 22:59
CAF Cup
FT
2-3
0.71 0:0 1.14
10/12 22:00
CAF Cup
FT
1-0
1.00 0:0 0.84
10/12 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.62 0:0 1.28
09/12 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.24 0:0 2.50
04/12 02:00
CAF Cup
FT
2-1
0.89 0:0 0.95
04/12 02:00
CAF Cup
FT
0-4
1.00 1 1/2:0 0.85
03/12 22:59
CAF Cup
FT
1-2
0.27 0:0 2.65
03/12 22:59
CAF Cup
FT
2-1
0.67 0:0 1.25
03/12 22:59
CAF Cup
FT
1-2
0.25 0:0 2.90
03/12 22:59
CAF Cup
FT
1-3
0.92 0:0 0.92
03/12 20:00
CAF Cup
FT
0-2
0.39 0:0 1.81
03/12 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.65 0:0 1.05
27/11 02:00
CAF Cup
FT
2-0
27/11 02:00
CAF Cup
FT
2-0
0.22 0:0 2.63
26/11 22:59
CAF Cup
FT
3-0
26/11 22:59
CAF Cup
FT
1-3
26/11 22:59
CAF Cup
FT
1-0
26/11 22:59
CAF Cup
FT
2-0
26/11 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.68 0:0 1.19
26/11 20:00
CAF Cup
FT
2-0
2.00 0:1/4 0.26

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/05 00:00
CAF Cup
FT
1-0
0.76 0:0 1.08
13/05 02:00
CAF Cup
FT
2-1
1.06 0:1/2 0.70
29/04 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.76 0:3/4 0.94
28/04 22:59
CAF Cup
FT
0-3
21/04 22:59
CAF Cup
FT
0-0
08/04 05:00
CAF Cup
FT
3-2
0.15 0:0 2.22
08/04 04:00
CAF Cup
FT
2-0
0.39 0:0 1.81
08/04 03:00
CAF Cup
FT
1-1
0.31 0:0 2.12
07/04 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.72 0:0 1.13
01/04 02:00
CAF Cup
FT
1-2
0.96 0:0 0.88
01/04 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.58 0:0 1.35
01/04 00:00
CAF Cup
FT
1-2
0.33 0:0 2.04
31/03 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.44 0:0 1.66
04/03 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.38 0:0 1.85
04/03 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.54 0:0 1.42
03/03 22:59
CAF Cup
FT
2-1
0.98 0:1/4 0.78
03/03 22:59
CAF Cup
FT
1-1
03/03 22:59
CAF Cup
FT
5-0
03/03 22:59
CAF Cup
FT
2-1
03/03 20:00
CAF Cup
FT
0-0
0.40 0:0 1.42
26/02 02:00
CAF Cup
FT
0-0
2.12 0:0 0.31
26/02 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.11 1/4:0 4.00
25/02 22:59
CAF Cup
FT
1-0
3.22 0:1/4 0.15
25/02 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.92 0:0 0.92
25/02 22:59
CAF Cup
FT
1-2
1.78 0:0 0.40
25/02 22:59
CAF Cup
FT
2-1
1.47 0:0 0.52
25/02 22:59
CAF Cup
FT
2-3
1.28 0:0 0.62
25/02 20:00
CAF Cup
FT
1-1
0.90 0:0 0.94
21/12 02:00
CAF Cup
FT
0-2
1.25 0:0 0.64
21/12 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.54 0:0 1.42
21/12 02:00
CAF Cup
FT
2-1
0.94 0:0 0.90
20/12 22:59
CAF Cup
FT
4-0
0.33 0:0 2.04
20/12 22:59
CAF Cup
FT
0-0
0.42 0:0 1.72
20/12 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.66 0:0 1.21
20/12 22:59
CAF Cup
FT
0-0
1.66 0:0 0.44
20/12 20:00
CAF Cup
FT
1-1
1.81 0:0 0.39
11/12 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.59 0:0 1.33
11/12 02:00
CAF Cup
FT
1-0
0.51 0:0 1.49
11/12 02:00
CAF Cup
FT
2-0
0.29 0:0 2.22
10/12 22:59
CAF Cup
FT
2-1
1.04 0:0 0.80
10/12 22:59
CAF Cup
FT
2-3
0.71 0:0 1.14
10/12 22:00
CAF Cup
FT
1-0
1.00 0:0 0.84
10/12 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.62 0:0 1.28
09/12 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.24 0:0 2.50
04/12 02:00
CAF Cup
FT
2-1
0.89 0:0 0.95
04/12 02:00
CAF Cup
FT
0-4
1.00 1 1/2:0 0.85
03/12 22:59
CAF Cup
FT
1-2
0.27 0:0 2.65
03/12 22:59
CAF Cup
FT
2-1
0.67 0:0 1.25
03/12 22:59
CAF Cup
FT
1-2
0.25 0:0 2.90
03/12 22:59
CAF Cup
FT
1-3
0.92 0:0 0.92
03/12 20:00
CAF Cup
FT
0-2
0.39 0:0 1.81
03/12 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.65 0:0 1.05
27/11 02:00
CAF Cup
FT
2-0
27/11 02:00
CAF Cup
FT
2-0
0.22 0:0 2.63
26/11 22:59
CAF Cup
FT
3-0
26/11 22:59
CAF Cup
FT
1-3
26/11 22:59
CAF Cup
FT
1-0
26/11 22:59
CAF Cup
FT
2-0
26/11 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.68 0:0 1.19
26/11 20:00
CAF Cup
FT
2-0
2.00 0:1/4 0.26
Kết quả bóng đá Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ mùa bóng 2024 của các CLB Cúp liên đoàn Châu Phi Cúp Quốc Gia Đức nữ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top