Kết quả bóng đá CAF Confederation Cup hôm nay - KQBĐ CAF Confederation Cup 2023

kết quả bóng đá CAF Confederation Cup

Chọn Mùa Giải
CAF Confederation Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/03 02:00
CAF Cup
FT
1-2
1.12 0:0 0.73
20/03 02:00
CAF Cup
FT
1-0
0.34 0:0 2.00
20/03 00:00
CAF Cup
FT
4-1
0.92 0:1/4 0.92
19/03 22:59
CAF Cup
FT
3-0
0.90 0:1 1/2 0.95
19/03 22:59
CAF Cup
FT
2-0
0.80 0:1/2 1.05
19/03 22:59
CAF Cup
FT
2-2
0.93 0:1 1/4 0.93
19/03 22:59
CAF Cup
FT
2-1
0.88 0:1/4 0.98
19/03 20:00
CAF Cup
FT
1-1
1.20 0:1/4 0.67
09/03 21:00
CAF Cup
FT
3-1
0.88 0:1 1/4 0.92
09/03 02:00
CAF Cup
FT
2-0
1.36 0:0 0.57
09/03 02:00
CAF Cup
FT
0-1
0.68 0:0 1.19
08/03 22:59
CAF Cup
FT
1-4
1.11 0:0 0.74
08/03 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.35 0:0 1.69
08/03 22:59
CAF Cup
FT
2-0
0.22 0:0 2.17
08/03 20:00
CAF Cup
FT
2-0
1.11 0:0 0.74
08/03 20:00
CAF Cup
FT
1-0
0.75 0:0 1.09
27/02 02:00
CAF Cup
FT
2-0
0.45 0:0 1.63
27/02 02:00
CAF Cup
FT
0-1
1.85 0:1/4 0.38
27/02 02:00
CAF Cup
FT
2-0
0.28 0:0 2.27
26/02 22:59
CAF Cup
FT
2-0
0.72 0:3/4 1.08
26/02 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.96 0:1/4 0.84
26/02 22:59
CAF Cup
FT
1-0
0.99 0:2 1/2 0.77
26/02 20:00
CAF Cup
FT
1-0
2.56 0:1/4 0.23
26/02 20:00
CAF Cup
FT
0-2
0.24 0:0 2.50
20/02 02:00
CAF Cup
FT
0-0
1.13 0:0 0.72
20/02 02:00
CAF Cup
FT
5-1
2.94 0:1/4 0.18
19/02 22:59
CAF Cup
FT
1-1
1.13 0:1/4 0.74
19/02 22:59
CAF Cup
FT
3-0
0.92 0:0 0.92
19/02 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.94 0:0 0.90
19/02 22:59
CAF Cup
FT
3-1
0.90 0:0 0.94
19/02 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.71 0:0 1.17
19/02 20:00
CAF Cup
FT
1-2
0.49 0:0 1.53
13/02 02:00
CAF Cup
FT
3-0
0.28 0:0 2.27
13/02 02:00
CAF Cup
FT
2-2
0.46 0:0 1.61
12/02 22:59
CAF Cup
FT
0-0
0.76 0:1 1.00
12/02 22:59
CAF Cup
FT
1-1
1.85 0:0 0.38
12/02 22:59
CAF Cup
FT
3-0
12/02 22:59
CAF Cup
FT
2-0
0.51 0:0 1.49
12/02 20:00
CAF Cup
FT
3-1
0.58 0:3/4 1.21
12/02 20:00
CAF Cup
FT
4-1
0.39 0:0 1.81
10/11 02:00
CAF Cup
FT
4-0
0.21 0:0 3.35
10/11 02:00
CAF Cup
FT
1-1
10/11 02:00
CAF Cup
FT
0-0
0.10 0:0 6.60
10/11 01:00
CAF Cup
FT
2-1
10/11 00:05
CAF Cup
FT
0-1
0.41 0:0 1.75
10/11 00:00
CAF Cup
FT
1-0
0.39 0:0 1.81
10/11 00:00
CAF Cup
FT
0-1
1.13 0:1 0.68
10/11 00:00
CAF Cup
FT
3-0
2.60 0:1/4 0.28
09/11 22:59
CAF Cup
FT
1-1
0.32 0:0 2.08
09/11 22:59
CAF Cup
FT
3-1
0.33 0:0 2.04
09/11 22:59
CAF Cup
FT
2-3
1.13 0:0 0.72
09/11 22:00
CAF Cup
FT
3-0
09/11 21:30
CAF Cup
FT
4-2
09/11 21:00
CAF Cup
FT
1-0
09/11 21:00
CAF Cup
FT
0-0
0.20 0:0 2.77
09/11 20:00
CAF Cup
FT
3-0
04/11 20:00
CAF Cup
FT
0-2
03/11 00:00
CAF Cup
FT
1-0
0.71 0:0 1.14
03/11 00:00
CAF Cup
FT
1-0
02/11 23:20
CAF Cup
FT
2-0
0.39 0:0 1.81
Kết quả bóng đá CAF Confederation Cup mùa bóng 2023 của các CLB CAF Confederation Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top