Kết quả bóng đá CAF Champions League Women hôm nay

Kết quả bóng đá CAF Champions League Women 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số CAF Champions League Women nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá CAF Champions League Women

Chọn Mùa Giải
CAF Champions League Women
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/11 00:00
CAF WC
FT
3-0
5.55 0:1/4 0.02
19/11 03:00
CAF WC
FT
2-0
0.60 0:0 1.28
16/11 03:00
CAF WC
FT
2-2
0.63 0:0 1.26
16/11 00:00
CAF WC
FT
1-0
5.00 0:1/4 0.04
13/11 03:00
CAF WC
FT
0-2
0.02 1/4:0 3.33
13/11 03:00
CAF WC
FT
3-1
2.85 0:1/4 0.07
12/11 03:00
CAF WC
FT
0-3
0.04 1/4:0 3.12
12/11 03:00
CAF WC
FT
4-1
2.85 0:1/4 0.19
10/11 03:00
CAF WC
FT
3-0
0.02 1/4:0 5.55
10/11 00:00
CAF WC
FT
1-0
3.70 0:1/4 0.11
09/11 03:00
CAF WC
FT
1-0
0.76 0:1 1.02
09/11 00:00
CAF WC
FT
1-2
0.42 0:0 1.51
07/11 03:00
CAF WC
FT
1-1
0.35 0:0 2.10
07/11 00:00
CAF WC
FT
1-2
2.10 0:1/4 0.35
06/11 03:00
CAF WC
FT
0-2

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/11 00:00
CAF WC
FT
3-0
5.55 0:1/4 0.02
19/11 03:00
CAF WC
FT
2-0
0.60 0:0 1.28
16/11 03:00
CAF WC
FT
2-2
0.63 0:0 1.26
16/11 00:00
CAF WC
FT
1-0
5.00 0:1/4 0.04
13/11 03:00
CAF WC
FT
0-2
0.02 1/4:0 3.33
13/11 03:00
CAF WC
FT
3-1
2.85 0:1/4 0.07
12/11 03:00
CAF WC
FT
0-3
0.04 1/4:0 3.12
12/11 03:00
CAF WC
FT
4-1
2.85 0:1/4 0.19
10/11 03:00
CAF WC
FT
3-0
0.02 1/4:0 5.55
10/11 00:00
CAF WC
FT
1-0
3.70 0:1/4 0.11
09/11 03:00
CAF WC
FT
1-0
0.76 0:1 1.02
09/11 00:00
CAF WC
FT
1-2
0.42 0:0 1.51
07/11 03:00
CAF WC
FT
1-1
0.35 0:0 2.10
07/11 00:00
CAF WC
FT
1-2
2.10 0:1/4 0.35
06/11 03:00
CAF WC
FT
0-2
Kết quả bóng đá CAF Champions League Women mùa bóng 2024 của các CLB CAF Champions League Women sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top