Kết quả bóng đá Cúp Buigarian hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Buigarian 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Buigarian nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Buigarian

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
15/05 22:59
BUL Cup
FT
2-3
0.35 0:0 1.96
02/05 22:45
BUL Cup
FT
0-5
2.17 0:0 0.30
01/05 22:45
BUL Cup
FT
2-0
0.92 0:0 0.92
24/04 22:45
BUL Cup
FT
4-0
0.18 0:0 2.94
17/04 22:59
BUL Cup
FT
0-1
4.16 0:1/4 0.08
29/02 22:30
BUL Cup
FT
3-1
0.57 0:0 1.36
28/02 22:30
BUL Cup
FT
1-0
0.29 0:0 2.22
28/02 19:30
BUL Cup
FT
2-1
0.48 0:0 1.56
27/02 22:30
BUL Cup
FT
2-1
0.38 0:0 1.85
07/12 22:30
BUL Cup
FT
2-4
0.22 1/4:0 2.63
07/12 19:30
BUL Cup
FT
2-1
0.30 0:0 2.17
06/12 22:30
BUL Cup
FT
4-0
0.22 0:0 2.63
06/12 19:30
BUL Cup
FT
2-1
2.08 0:0 0.32
05/12 22:30
BUL Cup
FT
0-1
0.86 0:0 0.98
05/12 19:00
BUL Cup
FT
4-1
0.16 0:0 3.12
23/11 18:30
BUL Cup
FT
1-4
1.47 0:0 0.52
22/11 22:59
BUL Cup
FT
1-3
0.73 0:0 1.12
22/11 18:30
BUL Cup
FT
0-4
18/11 19:30
BUL Cup
FT
1-1
0.67 0:0 1.20
18/11 19:00
BUL Cup
FT
0-0
0.73 0:0 1.12
18/11 18:30
BUL Cup
FT
1-1
0.20 1/4:0 2.00
18/11 18:30
BUL Cup
FT
2-2
1.66 0:0 0.44
09/11 22:30
BUL Cup
FT
0-3
1.47 0:0 0.52
08/11 18:30
BUL Cup
FT
0-3
1.78 0:0 0.40
01/11 20:00
BUL Cup
FT
1-0
1.17 0:0 0.69
01/11 18:30
BUL Cup
FT
0-1
2.43 0:0 0.25
01/11 18:30
BUL Cup
FT
3-3
0.66 0:0 1.21
31/10 22:30
BUL Cup
FT
1-0
3.57 0:0 0.12
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-1
1.88 0:0 0.37
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-1
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-4
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-1
1.19 0:0 0.68
14/10 17:30
BUL Cup
FT
2-2
0.19 1/4:0 2.85

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
15/05 22:59
BUL Cup
FT
2-3
0.35 0:0 1.96
02/05 22:45
BUL Cup
FT
0-5
2.17 0:0 0.30
01/05 22:45
BUL Cup
FT
2-0
0.92 0:0 0.92
24/04 22:45
BUL Cup
FT
4-0
0.18 0:0 2.94
17/04 22:59
BUL Cup
FT
0-1
4.16 0:1/4 0.08
29/02 22:30
BUL Cup
FT
3-1
0.57 0:0 1.36
28/02 22:30
BUL Cup
FT
1-0
0.29 0:0 2.22
28/02 19:30
BUL Cup
FT
2-1
0.48 0:0 1.56
27/02 22:30
BUL Cup
FT
2-1
0.38 0:0 1.85
07/12 22:30
BUL Cup
FT
2-4
0.22 1/4:0 2.63
07/12 19:30
BUL Cup
FT
2-1
0.30 0:0 2.17
06/12 22:30
BUL Cup
FT
4-0
0.22 0:0 2.63
06/12 19:30
BUL Cup
FT
2-1
2.08 0:0 0.32
05/12 22:30
BUL Cup
FT
0-1
0.86 0:0 0.98
05/12 19:00
BUL Cup
FT
4-1
0.16 0:0 3.12
23/11 18:30
BUL Cup
FT
1-4
1.47 0:0 0.52
22/11 22:59
BUL Cup
FT
1-3
0.73 0:0 1.12
22/11 18:30
BUL Cup
FT
0-4
18/11 19:30
BUL Cup
FT
1-1
0.67 0:0 1.20
18/11 19:00
BUL Cup
FT
0-0
0.73 0:0 1.12
18/11 18:30
BUL Cup
FT
1-1
0.20 1/4:0 2.00
18/11 18:30
BUL Cup
FT
2-2
1.66 0:0 0.44
09/11 22:30
BUL Cup
FT
0-3
1.47 0:0 0.52
08/11 18:30
BUL Cup
FT
0-3
1.78 0:0 0.40
01/11 20:00
BUL Cup
FT
1-0
1.17 0:0 0.69
01/11 18:30
BUL Cup
FT
0-1
2.43 0:0 0.25
01/11 18:30
BUL Cup
FT
3-3
0.66 0:0 1.21
31/10 22:30
BUL Cup
FT
1-0
3.57 0:0 0.12
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-1
1.88 0:0 0.37
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-1
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-4
14/10 19:00
BUL Cup
FT
0-1
1.19 0:0 0.68
14/10 17:30
BUL Cup
FT
2-2
0.19 1/4:0 2.85
Kết quả bóng đá Cúp Buigarian mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Buigarian sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top