Kết quả bóng đá Cúp trẻ Brazil hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp trẻ Brazil 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp trẻ Brazil nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp trẻ Brazil

Chọn Mùa Giải
Cúp trẻ Brazil
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
15/10 21:00
BRA YCup
FT
2-0
1.17 0:0 0.69
10/10 03:30
BRA YCup
FT
2-2
0.89 0:0 0.91
09/10 05:15
BRA YCup
FT
2-3
0.60 0:0 1.25
01/10 21:00
BRA YCup
FT
3-2
22/09 02:30
BRA YCup
FT
2-0
0.98 0:1/4 0.78
22/09 01:00
BRA YCup
FT
2-1
1.90 0:1/4 0.40
21/09 01:00
BRA YCup
FT
3-1
0.18 1/4:0 2.94
20/09 05:00
BRA YCup
FT
3-1
0.60 0:0 1.25
15/09 05:00
BRA YCup
FT
5-0
2.17 0:1/4 0.24
15/09 02:15
BRA YCup
FT
1-1
1.56 0:0 0.36
15/09 01:05
BRA YCup
FT
0-5
2.50 0:0 0.20
14/09 01:00
BRA YCup
FT
4-0
0.57 0:0 1.36
10/09 04:50
BRA YCup
FT
6-0
3.70 0:1/4 0.11
08/09 02:00
BRA YCup
FT
1-1
5.26 0:1/4 0.03
08/09 01:00
BRA YCup
FT
3-0
2.04 0:1/4 0.33
07/09 05:00
BRA YCup
FT
0-2
1.44 0:0 0.49
07/09 01:00
BRA YCup
FT
1-0
0.04 1/4:0 5.00
06/09 05:00
BRA YCup
FT
4-3
0.85 0:0 0.95
06/09 01:00
BRA YCup
FT
0-0
0.18 0:0 2.63
05/09 06:00
BRA YCup
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.16
01/09 06:00
BRA YCup
FT
0-4
0.20 1/4:0 2.00
01/09 05:00
BRA YCup
FT
2-0
0.76 0:0 1.04
31/08 01:00
BRA YCup
FT
2-1
0.70 0:0 1.08
31/08 01:00
BRA YCup
FT
0-0
1.06 0:0 0.73
31/08 01:00
BRA YCup
FT
2-1
0.59 0:0 1.26
31/08 01:00
BRA YCup
FT
1-1
1.15 0:0 0.68
30/08 07:30
BRA YCup
FT
3-3
1.04 0:0 0.76
30/08 05:00
BRA YCup
FT
0-2
0.90 0:0 0.90
23/08 01:00
BRA YCup
FT
4-1
0.02 1/4:0 5.55
18/08 06:00
BRA YCup
FT
1-0
18/08 02:20
BRA YCup
FT
4-1
0.98 0:3/4 0.80
18/08 01:30
BRA YCup
FT
2-2
18/08 01:00
BRA YCup
FT
1-0
1.70 0:1/4 0.42
18/08 01:00
BRA YCup
FT
4-1
0.91 0:3 0.85
17/08 01:00
BRA YCup
FT
2-1
0.24 0:0 1.85
17/08 01:00
BRA YCup
FT
7-0
1.92 0:1/4 0.22
17/08 01:00
BRA YCup
FT
4-0
2.43 0:1/4 0.11
17/08 01:00
BRA YCup
FT
7-1
0.82 0:2 0.88
17/08 01:00
BRA YCup
FT
2-2
0.33 0:0 1.58
17/08 01:00
BRA YCup
FT
2-0
3.12 0:1/4 0.02
17/08 01:00
BRA YCup
FT
6-0
0.65 0:1/4 1.05
17/08 01:00
BRA YCup
FT
5-0
0.30 0:0 1.66

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
15/10 21:00
BRA YCup
FT
2-0
1.17 0:0 0.69
10/10 03:30
BRA YCup
FT
2-2
0.89 0:0 0.91
09/10 05:15
BRA YCup
FT
2-3
0.60 0:0 1.25
01/10 21:00
BRA YCup
FT
3-2
22/09 02:30
BRA YCup
FT
2-0
0.98 0:1/4 0.78
22/09 01:00
BRA YCup
FT
2-1
1.90 0:1/4 0.40
21/09 01:00
BRA YCup
FT
3-1
0.18 1/4:0 2.94
20/09 05:00
BRA YCup
FT
3-1
0.60 0:0 1.25
15/09 05:00
BRA YCup
FT
5-0
2.17 0:1/4 0.24
15/09 02:15
BRA YCup
FT
1-1
1.56 0:0 0.36
15/09 01:05
BRA YCup
FT
0-5
2.50 0:0 0.20
14/09 01:00
BRA YCup
FT
4-0
0.57 0:0 1.36
10/09 04:50
BRA YCup
FT
6-0
3.70 0:1/4 0.11
08/09 02:00
BRA YCup
FT
1-1
5.26 0:1/4 0.03
08/09 01:00
BRA YCup
FT
3-0
2.04 0:1/4 0.33
07/09 05:00
BRA YCup
FT
0-2
1.44 0:0 0.49
07/09 01:00
BRA YCup
FT
1-0
0.04 1/4:0 5.00
06/09 05:00
BRA YCup
FT
4-3
0.85 0:0 0.95
06/09 01:00
BRA YCup
FT
0-0
0.18 0:0 2.63
05/09 06:00
BRA YCup
FT
4-0
2.77 0:1/4 0.16
01/09 06:00
BRA YCup
FT
0-4
0.20 1/4:0 2.00
01/09 05:00
BRA YCup
FT
2-0
0.76 0:0 1.04
31/08 01:00
BRA YCup
FT
2-1
0.70 0:0 1.08
31/08 01:00
BRA YCup
FT
0-0
1.06 0:0 0.73
31/08 01:00
BRA YCup
FT
2-1
0.59 0:0 1.26
31/08 01:00
BRA YCup
FT
1-1
1.15 0:0 0.68
30/08 07:30
BRA YCup
FT
3-3
1.04 0:0 0.76
30/08 05:00
BRA YCup
FT
0-2
0.90 0:0 0.90
23/08 01:00
BRA YCup
FT
4-1
0.02 1/4:0 5.55
18/08 06:00
BRA YCup
FT
1-0
18/08 02:20
BRA YCup
FT
4-1
0.98 0:3/4 0.80
18/08 01:30
BRA YCup
FT
2-2
18/08 01:00
BRA YCup
FT
1-0
1.70 0:1/4 0.42
18/08 01:00
BRA YCup
FT
4-1
0.91 0:3 0.85
17/08 01:00
BRA YCup
FT
2-1
0.24 0:0 1.85
17/08 01:00
BRA YCup
FT
7-0
1.92 0:1/4 0.22
17/08 01:00
BRA YCup
FT
4-0
2.43 0:1/4 0.11
17/08 01:00
BRA YCup
FT
7-1
0.82 0:2 0.88
17/08 01:00
BRA YCup
FT
2-2
0.33 0:0 1.58
17/08 01:00
BRA YCup
FT
2-0
3.12 0:1/4 0.02
17/08 01:00
BRA YCup
FT
6-0
0.65 0:1/4 1.05
17/08 01:00
BRA YCup
FT
5-0
0.30 0:0 1.66
Kết quả bóng đá Cúp trẻ Brazil mùa bóng 2024 của các CLB Cúp trẻ Brazil sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top