Kết quả bóng đá Cup U20 Brazil hôm nay

Kết quả bóng đá Cup U20 Brazil 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cup U20 Brazil nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cup U20 Brazil

Chọn Mùa Giải
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/07 03:00
Bra CUU20
FT
1-1
0.62 0:0 1.25
19/07 01:00
Bra CUU20
FT
2-7
1.00 1 1/2:0 0.80
12/07 03:00
Bra CUU20
FT
1-0
0.35 0:0 2.10
06/07 02:30
Bra CUU20
FT
0-3
0.22 1/4:0 3.15
26/06 03:00
Bra CUU20
FT
2-1
2.05 0:1/4 0.34
26/06 01:00
Bra CUU20
FT
2-4
1.05 2 3/4:0 0.75
29/04 01:00
Bra CUU20
FT
4-1
20/04 20:00
Bra CUU20
FT
0-1
15/04 01:00
Bra CUU20
FT
0-1
1.05 0:1/4 0.75
14/04 20:00
Bra CUU20
FT
2-1
0.83 0:3/4 0.98
07/04 20:00
Bra CUU20
FT
1-1
1.60 0:0 0.47
06/04 19:50
Bra CUU20
FT
1-1
31/03 01:00
Bra CUU20
FT
2-2
31/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-2
31/03 01:00
Bra CUU20
FT
4-0
30/03 01:00
Bra CUU20
FT
4-2
0.27 0:0 2.55
28/03 01:00
Bra CUU20
FT
1-1
1.25 0:0 0.58
28/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-4
0.42 1/4:0 1.70
28/03 00:50
Bra CUU20
FT
3-0
0.13 0:0 4.90
27/03 20:00
Bra CUU20
FT
3-2
0.32 0:0 2.30
20/03 20:00
Bra CUU20
FT
0-3
0.47 1/4:0 1.50
17/03 01:10
Bra CUU20
FT
0-2
17/03 01:00
Bra CUU20
FT
1-2
17/03 01:00
Bra CUU20
FT
3-1
16/03 20:00
Bra CUU20
FT
4-0
16/03 20:00
Bra CUU20
FT
2-4
12/03 01:00
Bra CUU20
FT
5-0
1.06 0:1/4 0.68
10/03 20:00
Bra CUU20
FT
2-2
0.70 0:0 1.10
10/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-2
09/03 20:00
Bra CUU20
FT
3-1
09/03 20:00
Bra CUU20
FT
1-1
03/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-2
03/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-1
02/03 20:00
Bra CUU20
FT
1-2

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/07 03:00
Bra CUU20
FT
1-1
0.62 0:0 1.25
19/07 01:00
Bra CUU20
FT
2-7
1.00 1 1/2:0 0.80
12/07 03:00
Bra CUU20
FT
1-0
0.35 0:0 2.10
06/07 02:30
Bra CUU20
FT
0-3
0.22 1/4:0 3.15
26/06 03:00
Bra CUU20
FT
2-1
2.05 0:1/4 0.34
26/06 01:00
Bra CUU20
FT
2-4
1.05 2 3/4:0 0.75
29/04 01:00
Bra CUU20
FT
4-1
20/04 20:00
Bra CUU20
FT
0-1
15/04 01:00
Bra CUU20
FT
0-1
1.05 0:1/4 0.75
14/04 20:00
Bra CUU20
FT
2-1
0.83 0:3/4 0.98
07/04 20:00
Bra CUU20
FT
1-1
1.60 0:0 0.47
06/04 19:50
Bra CUU20
FT
1-1
31/03 01:00
Bra CUU20
FT
2-2
31/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-2
31/03 01:00
Bra CUU20
FT
4-0
30/03 01:00
Bra CUU20
FT
4-2
0.27 0:0 2.55
28/03 01:00
Bra CUU20
FT
1-1
1.25 0:0 0.58
28/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-4
0.42 1/4:0 1.70
28/03 00:50
Bra CUU20
FT
3-0
0.13 0:0 4.90
27/03 20:00
Bra CUU20
FT
3-2
0.32 0:0 2.30
20/03 20:00
Bra CUU20
FT
0-3
0.47 1/4:0 1.50
17/03 01:10
Bra CUU20
FT
0-2
17/03 01:00
Bra CUU20
FT
1-2
17/03 01:00
Bra CUU20
FT
3-1
16/03 20:00
Bra CUU20
FT
4-0
16/03 20:00
Bra CUU20
FT
2-4
12/03 01:00
Bra CUU20
FT
5-0
1.06 0:1/4 0.68
10/03 20:00
Bra CUU20
FT
2-2
0.70 0:0 1.10
10/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-2
09/03 20:00
Bra CUU20
FT
3-1
09/03 20:00
Bra CUU20
FT
1-1
03/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-2
03/03 01:00
Bra CUU20
FT
0-1
02/03 20:00
Bra CUU20
FT
1-2
Kết quả bóng đá Cup U20 Brazil mùa bóng 2024 của các CLB Cup U20 Brazil sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top