Kết quả bóng đá Brazil Paulista Women's League hôm nay

Kết quả bóng đá Brazil Paulista Women's League 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Brazil Paulista Women's League nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Brazil Paulista Women's League

Chọn Mùa Giải
Brazil Paulista Women's League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
13/12 19:40
BRA SPWL
FT
3-0
0.62 0:0 1.25
11/12 01:00
BRA SPWL
FT
1-3
0.70 0:0 1.10
09/12 19:30
BRA SPWL
FT
0-0
0.70 0:0 1.10
09/12 01:15
BRA SPWL
FT
1-1
0.22 0:0 3.10
07/12 01:30
BRA SPWL
FT
1-1
1.05 1/2:0 0.67
07/12 01:30
BRA SPWL
FT
4-0
2.30 0:1/4 0.32
04/12 00:30
BRA SPWL
FT
1-1
0.73 0:1 1/4 1.08
03/12 02:00
BRA SPWL
FT
0-0
30/11 05:00
BRA SPWL
FT
1-1
3.33 0:1/4 0.02
26/11 20:30
BRA SPWL
FT
4-1
0.83 0:1 1/4 0.90
26/11 04:00
BRA SPWL
FT
4-3
25/11 19:00
BRA SPWL
FT
0-0
0.12 0:0 5.25
20/11 02:00
BRA SPWL
FT
2-1
2.04 0:0 0.21
20/11 01:50
BRA SPWL
FT
1-0
5.00 0:1/4 0.04
20/11 01:00
BRA SPWL
FT
1-0
2.63 0:1/4 0.10
19/11 01:00
BRA SPWL
FT
2-3
1.85 0:0 0.40
18/11 19:30
BRA SPWL
FT
1-1
1.67 0:0 0.45
14/11 06:30
BRA SPWL
FT
2-3
0.79 0:0 1.01
12/11 21:00
BRA SPWL
FT
8-0
0.80 0:1/2 0.98
12/11 02:00
BRA SPWL
FT
1-1
07/11 05:00
BRA SPWL
FT
0-1
0.80 0:0 0.98
05/11 20:00
BRA SPWL
FT
1-1
0.90 1/2:0 0.87
04/11 21:00
BRA SPWL
FT
0-1
29/10 19:30
BRA SPWL
FT
5-1
0.32 0:0 2.30
23/10 03:00
BRA SPWL
FT
3-0
22/10 19:30
BRA SPWL
FT
2-1
0.90 0:1 1/4 0.90
19/10 01:00
BRA SPWL
FT
2-4
0.24 1/4:0 2.27
18/10 01:00
BRA SPWL
FT
0-0
0.33 1/4:0 2.25
12/10 19:00
BRA SPWL
FT
1-0
0.45 0:0 1.67
15/09 07:00
BRA SPWL
FT
6-0
15/09 07:00
BRA SPWL
FT
2-2
1.11 0:0 0.62
15/09 07:00
BRA SPWL
FT
5-1
1.58 0:1/4 0.35
15/09 07:00
BRA SPWL
FT
0-7
15/09 07:00
BRA SPWL
FT
0-2
1.58 0:0 0.35
15/09 07:00
BRA SPWL
FT
0-0
3.12 0:1/4 0.04
31/08 05:00
BRA SPWL
FT
1-1
0.03 1/4:0 3.03
31/08 02:30
BRA SPWL
FT
3-0
3.00 0:1/4 0.21
31/08 01:00
BRA SPWL
FT
0-3
0.37 1/4:0 2.00
31/08 01:00
BRA SPWL
FT
0-3
1.88 0:0 0.40
28/08 01:00
BRA SPWL
FT
1-4
26/08 21:00
BRA SPWL
FT
0-5
25/08 04:00
BRA SPWL
FT
1-1
3.12 0:1/4 0.02
24/08 05:00
BRA SPWL
FT
3-0
24/08 01:00
BRA SPWL
FT
5-0
2.80 0:1/4 0.25
24/08 01:00
BRA SPWL
FT
0-1
0.42 0:0 1.38
23/08 01:00
BRA SPWL
FT
3-0
2.43 0:1/4 0.21
22/08 05:30
BRA SPWL
FT
5-0
1.40 0:1/4 0.55
13/08 01:00
BRA SPWL
FT
0-0
31/07 01:00
BRA SPWL
FT
2-3
2.45 0:0 0.30
27/07 02:40
BRA SPWL
FT
2-1
0.24 0:0 2.07
20/07 02:30
BRA SPWL
FT
0-2
1.15 0:0 0.67
06/07 02:30
BRA SPWL
FT
0-0
3.77 0:1/4 0.14
30/06 05:00
BRA SPWL
FT
1-3
0.45 0:0 1.53
30/06 03:00
BRA SPWL
FT
1-5
0.01 1/4:0 3.24
30/06 01:00
BRA SPWL
FT
0-1
0.42 0:0 1.75
29/06 05:00
BRA SPWL
FT
2-1
0.67 0:1/4 1.05
29/06 03:00
BRA SPWL
FT
1-5
0.21 1/4:0 2.90
29/06 02:30
BRA SPWL
FT
0-0
0.09 0:0 6.40
29/06 01:00
BRA SPWL
FT
3-2
2.27 0:0 0.31
23/06 02:00
BRA SPWL
FT
4-1
0.20 0:0 3.21
Kết quả bóng đá Brazil Paulista Women's League mùa bóng 2024 của các CLB Brazil Paulista Women's League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top