Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista Youth hôm nay - KQBĐ Brazil Campeonato Paulista Youth 2023

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista Youth

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Paulista Youth
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
05/06 01:00
BRA CPY
FT
4-1
1.67 0:1/4 0.45
05/06 01:00
BRA CPY
FT
3-1
0.97 0:1/2 0.82
05/06 01:00
BRA CPY
FT
0-3
2.00 0:0 0.37
05/06 01:00
BRA CPY
FT
5-2
0.97 0:0 0.82
05/06 01:00
BRA CPY
FT
7-2
1.75 0:1/4 0.42
04/06 20:00
BRA CPY
FT
2-0
0.85 0:1/2 0.85
04/06 03:00
BRA CPY
FT
2-0
0.98 0:1/2 0.83
04/06 01:00
BRA CPY
FT
2-1
0.90 0:1 0.90
04/06 01:00
BRA CPY
FT
7-1
04/06 01:00
BRA CPY
FT
4-2
0.85 0:1/4 0.95
04/06 01:00
BRA CPY
FT
0-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
2-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
2-1
0.98 0:1 3/4 0.83
04/06 01:00
BRA CPY
FT
0-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
6-0
0.80 0:1 3/4 1.00
04/06 01:00
BRA CPY
FT
3-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
3-1
04/06 01:00
BRA CPY
FT
1-3
04/06 01:00
BRA CPY
FT
2-1
0.80 0:2 1.00
04/06 01:00
BRA CPY
FT
1-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
4-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
3-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
2-0
0.90 0:1 0.90
04/06 01:00
BRA CPY
FT
4-0
0.90 0:1 1/2 0.90
04/06 01:00
BRA CPY
FT
2-2
1.01 0:1 0.69
04/06 01:00
BRA CPY
FT
5-0
04/06 01:00
BRA CPY
FT
7-1
04/06 01:00
BRA CPY
FT
0-0
03/06 21:00
BRA CPY
FT
4-1
2.45 0:1/4 0.30
03/06 20:00
BRA CPY
FT
0-1
03/06 20:00
BRA CPY
FT
2-2
0.29 0:0 2.04
03/06 01:00
BRA CPY
FT
3-0
0.88 0:0 0.92
03/06 01:00
BRA CPY
FT
0-1
0.42 0:0 1.61
03/06 01:00
BRA CPY
FT
1-1
0.26 0:0 2.17
02/06 01:00
BRA CPY
FT
1-0
0.83 0:0 0.97
02/06 01:00
BRA CPY
FT
1-0
02/06 01:00
BRA CPY
FT
4-2
0.81 0:0 0.99
02/06 01:00
BRA CPY
FT
7-1
0.90 0:2 1/2 0.90
02/06 01:00
BRA CPY
FT
1-4
1.56 0:0 0.44
29/05 01:00
BRA CPY
FT
1-2
29/05 01:00
BRA CPY
FT
1-1
0.37 1/4:0 2.00
29/05 01:00
BRA CPY
FT
0-0
2.30 0:0 0.32
29/05 01:00
BRA CPY
FT
0-8
0.62 1/4:0 1.25
28/05 03:00
BRA CPY
FT
3-1
28/05 01:00
BRA CPY
FT
1-2
28/05 01:00
BRA CPY
FT
0-2
0.98 0:1/4 0.83
28/05 01:00
BRA CPY
FT
1-6
28/05 01:00
BRA CPY
FT
1-1
1.00 0:3/4 0.80
28/05 01:00
BRA CPY
FT
1-3
28/05 01:00
BRA CPY
FT
4-0
28/05 01:00
BRA CPY
FT
2-0
0.88 0:1 1/4 0.93
28/05 01:00
BRA CPY
FT
0-1
28/05 01:00
BRA CPY
FT
2-1
0.75 0:1/2 1.05
28/05 01:00
BRA CPY
FT
4-0
28/05 01:00
BRA CPY
FT
1-3
28/05 01:00
BRA CPY
FT
1-0
28/05 01:00
BRA CPY
FT
3-0
28/05 01:00
BRA CPY
FT
0-2
28/05 01:00
BRA CPY
FT
2-0
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista Youth mùa bóng 2023 của các CLB Brazil Campeonato Paulista Youth sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top