Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista hôm nay

Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Brazil Campeonato Paulista nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Paulista
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
10/04 02:00
BRA SP
FT
4-0
13.20 0:1/2 0.01
03/04 02:00
BRA SP
FT
2-1
0.01 1/2:0 13.20
27/03 02:00
BRA SP
FT
0-0
13.20 0:1/2 0.01
21/03 07:00
BRA SP
FT
1-1
0.01 1/2:0 13.20
20/03 02:00
BRA SP
FT
1-0
13.20 0:1/2 0.01
18/03 06:00
BRA SP
FT
1-0
0.07 0:0 5.88
17/03 05:00
BRA SP
FT
1-0
6.68 0:1/4 0.01
14/03 06:00
BRA SP
FT
0-0
13.20 0:1/2 0.01
13/03 05:30
BRA SP
FT
2-0
13.20 0:1/2 0.01
13/03 02:00
BRA SP
FT
1-1
13.20 0:1/2 0.01
12/03 05:00
BRA SP
FT
1-0
13.20 0:1/2 0.01
12/03 02:00
BRA SP
FT
0-0
0.28 0:0 2.25
11/03 06:00
BRA SP
FT
2-1
0.01 1/2:0 13.20
06/03 02:00
BRA SP
FT
0-1
1.05 0:0 0.72
06/03 02:00
BRA SP
FT
0-0
0.07 1/4:0 4.78
06/03 02:00
BRA SP
FT
1-2
0.53 0:0 1.39
06/03 02:00
BRA SP
FT
1-3
0.01 1/4:0 11.06
06/03 02:00
BRA SP
FT
0-3
11.06 0:1/2 0.01
06/03 02:00
BRA SP
FT
0-0
13.20 0:1/2 0.01
06/03 02:00
BRA SP
FT
3-0
1.15 0:0 0.65
05/03 04:30
BRA SP
FT
3-1
0.38 0:0 1.90
28/02 06:00
BRA SP
FT
0-1
0.41 0:0 1.96
27/02 06:40
BRA SP
FT
0-0
0.90 0:1/4 1.00
27/02 04:30
BRA SP
FT
2-1
0.29 0:0 2.56
27/02 02:00
BRA SP
FT
2-2
0.70 0:0 1.25
26/02 04:30
BRA SP
FT
0-1
2.94 0:1/4 0.24
26/02 02:00
BRA SP
FT
0-5
0.90 0:0 1.00
26/02 02:00
BRA SP
FT
5-1
0.51 0:0 1.63
26/02 01:00
BRA SP
FT
1-0
0.55 0:0 1.53
23/02 07:35
BRA SP
FT
2-0
0.85 0:0 1.05
23/02 05:30
BRA SP
FT
0-2
1.05 0:0 0.85
22/02 05:30
BRA SP
FT
0-3
2.32 0:0 0.33
20/02 06:40
BRA SP
FT
2-0
0.78 0:0 1.13
20/02 04:30
BRA SP
FT
3-0
0.83 0:0 1.07
20/02 02:00
BRA SP
FT
4-0
0.25 0:0 2.85
20/02 02:00
BRA SP
FT
2-1
0.87 0:0 1.03
19/02 02:00
BRA SP
FT
1-0
0.56 0:0 1.51
19/02 02:00
BRA SP
FT
0-1
0.34 0:0 1.72
17/02 07:30
BRA SP
FT
2-2
1.23 0:0 0.71
17/02 05:30
BRA SP
FT
1-1
1.47 0:0 0.58
17/02 04:00
BRA SP
FT
1-0
0.74 0:0 1.19
16/02 07:35
BRA SP
FT
5-1
0.18 0:0 3.57
16/02 06:30
BRA SP
FT
1-1
0.86 0:0 0.90
16/02 05:30
BRA SP
FT
1-5
3.84 0:0 0.16
16/02 01:00
BRA SP
FT
1-0
1.28 0:0 0.68
15/02 05:30
BRA SP
FT
1-0
0.74 0:0 1.19
13/02 06:30
BRA SP
FT
0-1
0.46 0:0 1.42
13/02 05:00
BRA SP
FT
3-1
2.94 0:1/4 0.24
13/02 02:00
BRA SP
FT
0-0
2.00 0:0 0.40
12/02 21:00
BRA SP
FT
0-1
1.81 0:0 0.45
12/02 06:30
BRA SP
FT
0-0
7.69 0:1/4 0.03
12/02 05:00
BRA SP
FT
0-1
0.84 0:0 1.06
12/02 04:30
BRA SP
FT
1-2
0.52 0:0 1.61
10/02 07:30
BRA SP
FT
2-0
1.88 0:0 0.43
10/02 05:30
BRA SP
FT
2-0
0.26 0:0 2.77
10/02 04:00
BRA SP
FT
0-2
0.81 0:0 1.09
09/02 07:35
BRA SP
FT
1-0
0.30 0:0 2.50
09/02 06:30
BRA SP
FT
2-1
1.09 0:0 0.81
09/02 06:30
BRA SP
FT
2-3
0.52 0:0 1.61
09/02 05:30
BRA SP
FT
2-1
1.04 0:0 0.86
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Paulista mùa bóng 2024 của các CLB Brazil Campeonato Paulista sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top