Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Cearense Division 2 hôm nay - KQBĐ Brazil Campeonato Cearense Division 2 2023

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Cearense Division 2

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Cearense Division 2
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/03 01:30
BRA CEB
FT
1-1
0.90 0:0 0.90
23/03 01:30
BRA CEB
FT
0-1
0.76 0:0 1.04
19/03 02:30
BRA CEB
FT
1-0
14/03 01:30
BRA CEB
FT
4-2
0.55 0:0 1.33
13/03 01:30
BRA CEB
FT
3-2
0.95 0:0 0.85
13/03 01:30
BRA CEB
FT
2-1
0.83 0:1/2 0.98
12/03 01:30
BRA CEB
FT
1-0
10/03 06:30
BRA CEB
FT
0-1
0.52 0:0 1.38
10/03 01:30
BRA CEB
FT
5-1
0.47 0:0 1.49
09/03 01:30
BRA CEB
FT
1-1
0.30 0:0 2.00
09/03 01:30
BRA CEB
FT
0-0
1.01 0:0 0.79
09/03 01:30
BRA CEB
FT
3-0
0.29 0:0 2.04
06/03 01:30
BRA CEB
FT
3-1
06/03 01:30
BRA CEB
FT
1-0
0.23 0:0 2.32
06/03 01:30
BRA CEB
FT
0-2
06/03 01:30
BRA CEB
FT
0-1
0.72 0:0 1.08
05/03 03:00
BRA CEB
FT
1-0
0.85 0:3/4 0.85
03/03 06:00
BRA CEB
FT
2-1
0.78 0:0 1.02
03/03 01:30
BRA CEB
FT
2-2
2.32 0:0 0.23
02/03 06:00
BRA CEB
FT
3-1
0.50 0:0 1.50
02/03 01:30
BRA CEB
FT
1-1
0.25 0:0 2.22
27/02 02:20
BRA CEB
FT
1-1
27/02 01:30
BRA CEB
FT
2-2
0.99 0:0 0.81
27/02 01:30
BRA CEB
FT
1-1
27/02 01:30
BRA CEB
FT
0-1
1.00 0:0 0.80
26/02 01:30
BRA CEB
FT
3-0
0.88 0:0 0.93
19/02 01:30
BRA CEB
FT
2-0
17/02 01:30
BRA CEB
FT
2-0
0.24 0:0 2.27
17/02 01:30
BRA CEB
FT
1-1
0.73 0:0 1.07
16/02 06:00
BRA CEB
FT
0-0
0.23 0:0 2.32
16/02 01:30
BRA CEB
FT
2-2
0.35 0:0 1.81
16/02 01:30
BRA CEB
FT
1-0
1.81 0:0 0.35
13/02 03:00
BRA CEB
FT
2-0
2.85 0:1/4 0.15
13/02 01:30
BRA CEB
FT
0-0
0.43 0:0 1.58
12/02 01:30
BRA CEB
FT
1-0
0.93 0:1/4 0.88
10/02 01:30
BRA CEB
FT
1-0
0.43 0:0 1.75
06/02 03:00
BRA CEB
FT
0-1
0.83 2 1/4:0 0.98
06/02 01:30
BRA CEB
FT
1-0
1.05 0:1/4 0.75
05/02 01:30
BRA CEB
FT
1-0
1.00 0:3/4 0.80
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Cearense Division 2 mùa bóng 2023 của các CLB Brazil Campeonato Cearense Division 2 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top