Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1 hôm nay - KQBĐ Brazil Campeonato Catarinense Division 1 2023

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Catarinense Division 1
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
23/03 06:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.46 0:0 1.51
22/03 07:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.19 0:0 2.56
20/03 03:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.80 0:1/4 0.96
20/03 02:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.78 0:0 0.98
19/03 05:00
BRA CCD1
FT
2-0
19/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.96 0:1/4 0.80
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
1-2
0.50 1 1/2:0 1.35
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.97 0:0 0.79
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
1.03 0:1/4 0.73
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
2-2
0.91 0:0 0.85
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
3-2
0.89 0:1/4 0.87
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
1.03 0:1/2 0.73
08/03 06:00
BRA CCD1
FT
2-0
0.12 0:0 3.12
06/03 05:00
BRA CCD1
FT
2-2
0.57 0:0 1.29
06/03 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.55 0:0 1.33
06/03 03:00
BRA CCD1
FT
3-0
0.91 0:0 0.89
05/03 05:00
BRA CCD1
FT
1-2
0.44 0:0 1.56
05/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.86 0:0 0.94
27/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.69 0:1/4 1.07
27/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.81 0:3/4 0.95
27/02 03:00
BRA CCD1
FT
3-1
0.85 0:1 3/4 0.91
26/02 05:00
BRA CCD1
FT
3-1
1.13 0:0 0.68
26/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
1.19 0:3/4 0.60
26/02 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
0.32 0:0 1.61
19/02 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.71 1/4:0 0.99
19/02 02:30
BRA CCD1
FT
1-1
0.90 0:0 0.90
17/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-2
2.56 0:0 0.19
17/02 02:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.67 0:0 1.14
16/02 07:00
BRA CCD1
FT
4-0
0.75 0:0 1.05
16/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-3
1.16 0:0 0.66
13/02 05:00
BRA CCD1
FT
3-0
0.76 0:0 1.04
13/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.19 0:0 2.56
13/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.41 0:0 1.63
13/02 02:00
BRA CCD1
FT
3-0
1.63 0:1/4 0.41
12/02 06:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.92 0:1/4 0.84
12/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.22 0:0 2.38
10/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-4
1.03 0:0 0.77
10/02 05:00
BRA CCD1
FT
3-1
0.16 0:0 2.77
09/02 07:00
BRA CCD1
FT
2-1
1.05 0:0 0.75
09/02 07:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.46 0:0 1.51
09/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.41 0:0 1.63
09/02 02:30
BRA CCD1
FT
4-3
1.75 0:0 0.37
06/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.60 0:0 1.25
06/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.77 1/4:0 0.99
06/02 03:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.52 0:0 1.38
06/02 02:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.61 0:0 1.23
05/02 02:30
BRA CCD1
FT
4-0
0.68 0:1/4 1.08
05/02 02:00
BRA CCD1
FT
2-2
0.48 1/4:0 1.38
27/01 07:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.88 0:0 0.92
27/01 07:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.29 0:0 2.04
27/01 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
0.98 0:0 0.82
26/01 07:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.31 0:0 1.96
26/01 07:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.32 0:0 1.92
26/01 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.38 0:0 1.72
23/01 05:00
BRA CCD1
FT
2-1
0.97 0:1/2 0.79
23/01 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.98 0:1/2 0.78
23/01 03:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.90 0:0 0.90
23/01 02:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.54 0:0 1.35
22/01 02:30
BRA CCD1
FT
1-1
0.27 0:0 2.12
22/01 02:00
BRA CCD1
FT
1-2
0.71 1/4:0 1.09
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1 mùa bóng 2023 của các CLB Brazil Campeonato Catarinense Division 1 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top