Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1 hôm nay

Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Brazil Campeonato Catarinense Division 1 nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Catarinense Division 1
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/04 02:30
BRA CCD1
FT
0-1
0.59 0:0 1.24
02/04 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
0.28 0:0 2.11
30/03 07:00
BRA CCD1
FT
2-1
0.86 0:0 0.88
30/03 05:00
BRA CCD1
FT
3-1
1.07 0:0 0.71
27/03 03:00
BRA CCD1
FT
1-2
0.78 0:0 0.97
26/03 02:30
BRA CCD1
FT
2-0
0.56 0:0 1.34
24/03 07:00
BRA CCD1
FT
1-2
0.34 0:0 2.08
24/03 05:00
BRA CCD1
FT
2-0
0.57 0:0 1.29
23/03 06:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.46 0:0 1.51
22/03 07:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.19 0:0 2.56
20/03 03:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.39 0:0 1.84
20/03 02:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.76 0:0 1.01
19/03 05:00
BRA CCD1
FT
2-0
0.82 1/4:0 0.92
19/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.44 0:0 1.66
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
1-2
0.85 0:0 0.89
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.90 0:0 0.85
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
0.36 0:0 1.98
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
2-2
0.97 0:0 0.78
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
3-2
0.66 0:0 1.14
12/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.42 0:0 1.75
08/03 06:00
BRA CCD1
FT
2-0
0.13 0:0 3.03
06/03 05:00
BRA CCD1
FT
2-2
0.43 0:0 1.40
06/03 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.56 0:0 1.31
06/03 03:00
BRA CCD1
FT
3-0
0.87 0:0 0.87
05/03 05:00
BRA CCD1
FT
1-2
0.50 0:0 1.37
05/03 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.87 0:0 0.87
27/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.69 0:1/4 1.07
27/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.81 0:3/4 0.95
27/02 03:00
BRA CCD1
FT
3-1
0.85 0:1 3/4 0.91
26/02 05:00
BRA CCD1
FT
3-1
1.11 0:0 0.70
26/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
1.19 0:3/4 0.60
26/02 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
0.32 0:0 1.61
19/02 02:30
BRA CCD1
FT
0-0
0.71 1/4:0 0.99
19/02 02:30
BRA CCD1
FT
1-1
0.90 0:0 0.90
17/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-2
2.50 0:0 0.20
17/02 02:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.67 0:0 1.14
16/02 07:00
BRA CCD1
FT
4-0
0.74 0:0 1.06
16/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-3
1.16 0:0 0.66
13/02 05:00
BRA CCD1
FT
3-0
0.76 0:0 1.04
13/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.19 0:0 2.56
13/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.41 0:0 1.63
13/02 02:00
BRA CCD1
FT
3-0
0.99 0:1/4 0.81
12/02 06:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.92 0:1/4 0.84
12/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.22 0:0 2.38
10/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-4
1.03 0:0 0.77
10/02 05:00
BRA CCD1
FT
3-1
0.18 0:0 2.63
09/02 07:00
BRA CCD1
FT
2-1
1.05 0:0 0.75
09/02 07:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.46 0:0 1.51
09/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.41 0:0 1.63
09/02 02:30
BRA CCD1
FT
4-3
1.75 0:0 0.37
06/02 05:00
BRA CCD1
FT
1-1
0.60 0:0 1.25
06/02 05:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.77 1/4:0 0.99
06/02 03:00
BRA CCD1
FT
0-0
0.52 0:0 1.38
06/02 02:00
BRA CCD1
FT
1-0
0.61 0:0 1.23
05/02 02:30
BRA CCD1
FT
4-0
0.68 0:1/4 1.08
05/02 02:00
BRA CCD1
FT
2-2
0.48 1/4:0 1.38
27/01 07:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.88 0:0 0.92
27/01 07:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.29 0:0 2.04
27/01 02:30
BRA CCD1
FT
1-0
0.98 0:0 0.82
26/01 07:00
BRA CCD1
FT
0-1
0.31 0:0 1.96
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Catarinense Division 1 mùa bóng 2024 của các CLB Brazil Campeonato Catarinense Division 1 sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top