Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Carioca Women hôm nay

Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Carioca Women 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Brazil Campeonato Carioca Women nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Carioca Women

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Carioca Women
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/11 20:00
BRA RJW
FT
2-1
1.02 0:0 0.77
12/11 20:00
BRA RJW
FT
0-1
0.88 0:1 1/4 0.93
12/11 01:00
BRA RJW
FT
2-2
09/11 01:00
BRA RJW
FT
0-2
1.50 0:0 0.50
04/11 01:00
BRA RJW
FT
0-2
1.37 0:0 0.55
01/11 02:00
BRA RJW
FT
1-5
0.26 1/4:0 2.70
29/10 20:00
BRA RJW
FT
0-1
0.85 0:1/2 0.95
23/10 01:00
BRA RJW
FT
1-0
22/10 01:00
BRA RJW
FT
0-0
19/10 02:00
BRA RJW
FT
1-0
0.50 0:0 1.50
15/10 01:00
BRA RJW
FT
1-3
1.10 1 :0 0.70
14/10 20:00
BRA RJW
FT
0-0
0.45 0:0 1.67
08/10 20:00
BRA RJW
FT
1-2
0.83 1 :0 0.98
08/10 01:00
BRA RJW
FT
0-5
08/10 01:00
BRA RJW
FT
3-1
02/10 01:00
BRA RJW
FT
1-4
01/10 01:00
BRA RJW
FT
0-8
24/09 20:00
BRA RJW
FT
4-1
0.90 0:4 1/4 0.90
18/09 01:00
BRA RJW
FT
16-0
18/09 01:00
BRA RJW
FT
2-1
18/09 01:00
BRA RJW
FT
5-3
13/09 02:00
BRA RJW
FT
1-3
0.95 0:1/2 0.85
10/09 01:00
BRA RJW
FT
2-1
05/09 02:00
BRA RJW
FT
12-1
2.10 0:1/4 0.35
04/09 01:00
BRA RJW
FT
6-0
04/09 01:00
BRA RJW
FT
0-2
27/08 01:00
BRA RJW
FT
0-4
22/08 02:00
BRA RJW
FT
1-2
0.87 0:0 0.92
21/08 01:00
BRA RJW
FT
4-1
1.85 0:1/4 0.40
02/04 20:00
BRA RJW
FT
0-1

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
19/11 20:00
BRA RJW
FT
2-1
1.02 0:0 0.77
12/11 20:00
BRA RJW
FT
0-1
0.88 0:1 1/4 0.93
12/11 01:00
BRA RJW
FT
2-2
09/11 01:00
BRA RJW
FT
0-2
1.50 0:0 0.50
04/11 01:00
BRA RJW
FT
0-2
1.37 0:0 0.55
01/11 02:00
BRA RJW
FT
1-5
0.26 1/4:0 2.70
29/10 20:00
BRA RJW
FT
0-1
0.85 0:1/2 0.95
23/10 01:00
BRA RJW
FT
1-0
22/10 01:00
BRA RJW
FT
0-0
19/10 02:00
BRA RJW
FT
1-0
0.50 0:0 1.50
15/10 01:00
BRA RJW
FT
1-3
1.10 1 :0 0.70
14/10 20:00
BRA RJW
FT
0-0
0.45 0:0 1.67
08/10 20:00
BRA RJW
FT
1-2
0.83 1 :0 0.98
08/10 01:00
BRA RJW
FT
0-5
08/10 01:00
BRA RJW
FT
3-1
02/10 01:00
BRA RJW
FT
1-4
01/10 01:00
BRA RJW
FT
0-8
24/09 20:00
BRA RJW
FT
4-1
0.90 0:4 1/4 0.90
18/09 01:00
BRA RJW
FT
16-0
18/09 01:00
BRA RJW
FT
2-1
18/09 01:00
BRA RJW
FT
5-3
13/09 02:00
BRA RJW
FT
1-3
0.95 0:1/2 0.85
10/09 01:00
BRA RJW
FT
2-1
05/09 02:00
BRA RJW
FT
12-1
2.10 0:1/4 0.35
04/09 01:00
BRA RJW
FT
6-0
04/09 01:00
BRA RJW
FT
0-2
27/08 01:00
BRA RJW
FT
0-4
22/08 02:00
BRA RJW
FT
1-2
0.87 0:0 0.92
21/08 01:00
BRA RJW
FT
4-1
1.85 0:1/4 0.40
02/04 20:00
BRA RJW
FT
0-1
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Carioca Women mùa bóng 2024 của các CLB Brazil Campeonato Carioca Women sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top