Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Baiano Division hôm nay - KQBĐ Brazil Campeonato Baiano Division 2023

kết quả bóng đá Brazil Campeonato Baiano Division

Chọn Mùa Giải
Brazil Campeonato Baiano Division
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
20/03 02:00
BRA CBD
FT
3-0
0.71 0:0 1.05
19/03 02:00
BRA CBD
FT
4-1
13/03 02:00
BRA CBD
FT
0-1
0.36 0:0 1.66
12/03 02:00
BRA CBD
FT
1-0
27/02 02:00
BRA CBD
FT
1-0
0.85 0:1/4 0.95
27/02 02:00
BRA CBD
FT
3-0
0.88 0:1/2 0.93
27/02 02:00
BRA CBD
FT
4-0
0.95 0:3/4 0.85
27/02 02:00
BRA CBD
FT
0-0
0.95 0:1 1/2 0.85
27/02 02:00
BRA CBD
FT
0-0
0.93 0:1 3/4 0.88
15/02 06:30
BRA CBD
FT
1-1
0.41 0:0 1.53
13/02 04:30
BRA CBD
FT
4-0
0.81 0:0 0.89
13/02 02:00
BRA CBD
FT
1-1
0.35 0:0 1.69
12/02 04:30
BRA CBD
FT
0-1
1.25 3/4:0 0.56
12/02 02:00
BRA CBD
FT
2-0
1.42 0:0 0.46
09/02 07:30
BRA CBD
FT
2-1
0.22 0:0 2.17
09/02 05:15
BRA CBD
FT
1-2
0.62 0:0 1.16
09/02 05:15
BRA CBD
FT
3-1
0.67 0:0 1.09
08/02 07:30
BRA CBD
FT
1-1
0.54 0:0 1.28
08/02 05:15
BRA CBD
FT
0-2
2.04 0:0 0.25
06/02 02:00
BRA CBD
FT
3-2
1.09 0:0 0.67
05/02 02:00
BRA CBD
FT
1-2
0.83 1/2:0 0.98
03/02 05:15
BRA CBD
FT
2-0
0.35 0:0 1.69
02/02 07:30
BRA CBD
FT
1-2
1.31 0:0 0.52
02/02 05:15
BRA CBD
FT
0-0
0.39 0:0 1.58
01/02 06:30
BRA CBD
FT
0-0
0.27 0:0 1.96
30/01 04:40
BRA CBD
FT
0-1
0.25 0:0 1.81
30/01 04:00
BRA CBD
FT
3-0
0.36 0:0 1.66
30/01 02:00
BRA CBD
FT
1-0
0.66 0:0 1.11
29/01 02:00
BRA CBD
FT
1-1
0.85 0:3/4 0.95
27/01 07:30
BRA CBD
FT
0-0
0.49 0:0 1.36
27/01 05:15
BRA CBD
FT
3-0
0.23 0:0 2.12
26/01 07:30
BRA CBD
FT
1-0
2.56 0:0 0.15
26/01 05:15
BRA CBD
FT
0-1
1.05 0:1/4 0.71
25/01 06:30
BRA CBD
FT
1-2
0.99 0:1/4 0.81
23/01 02:00
BRA CBD
FT
1-1
0.15 1/4:0 2.56
22/01 04:30
BRA CBD
FT
3-2
0.65 0:0 1.12
22/01 02:00
BRA CBD
FT
0-1
0.73 0:0 0.97
19/01 07:30
BRA CBD
FT
2-1
1.58 0:1/4 0.33
19/01 05:15
BRA CBD
FT
3-1
1.23 0:0 0.51
16/01 04:30
BRA CBD
FT
1-0
0.86 0:0 0.90
16/01 04:30
BRA CBD
FT
0-1
1.63 0:0 0.37
16/01 02:00
BRA CBD
FT
1-4
0.18 0:0 2.38
16/01 02:00
BRA CBD
FT
4-0
1.44 0:0 0.45
15/01 04:30
BRA CBD
FT
0-1
0.40 0:0 1.56
13/01 07:30
BRA CBD
FT
0-1
1.11 0:0 0.66
13/01 05:15
BRA CBD
FT
1-1
1.29 0:0 0.53
12/01 07:30
BRA CBD
FT
1-1
1.33 0:0 0.51
12/01 05:15
BRA CBD
FT
3-1
0.28 0:0 1.92
11/01 07:30
BRA CBD
FT
1-0
0.45 0:0 1.44
Kết quả bóng đá Brazil Campeonato Baiano Division mùa bóng 2023 của các CLB Brazil Campeonato Baiano Division sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top