Kết quả bóng đá Brasil Copa SP Juniores hôm nay

Kết quả bóng đá Brasil Copa SP Juniores 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Brasil Copa SP Juniores nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Brasil Copa SP Juniores

Chọn Mùa Giải
Brasil Copa SP Juniores
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
06/12 20:00
CSP YC
FT
3-1
0.77 0:0 1.02
26/01 01:30
CSP YC
FT
2-1
0.69 0:0 1.17
23/01 07:00
CSP YC
FT
3-0
1.16 0:0 0.70
22/01 07:00
CSP YC
FT
2-1
0.93 0:1 1/2 0.88
20/01 08:20
CSP YC
FT
2-1
0.19 0:0 2.85
20/01 05:00
CSP YC
FT
3-0
0.39 0:0 1.81
19/01 07:45
CSP YC
FT
5-0
0.30 0:0 2.17
19/01 05:00
CSP YC
FT
0-1
0.55 0:0 1.40
18/01 07:45
CSP YC
FT
2-2
1.92 0:0 0.36
18/01 05:30
CSP YC
FT
0-1
0.53 0:0 1.44
18/01 03:40
CSP YC
FT
1-0
5.00 0:1/4 0.02
18/01 01:00
CSP YC
FT
0-1
1.16 0:0 0.70
17/01 07:45
CSP YC
FT
0-4
1.92 0:0 0.36
17/01 05:30
CSP YC
FT
1-2
0.69 0:0 1.17
17/01 01:00
CSP YC
FT
4-1
0.46 0:0 1.61
16/01 07:40
CSP YC
FT
1-3
0.64 0:0 1.25
16/01 04:00
CSP YC
FT
0-0
1.36 0:0 0.57
16/01 01:00
CSP YC
FT
1-1
1.78 0:0 0.40
15/01 22:45
CSP YC
FT
0-1
0.75 0:0 1.05
15/01 22:45
CSP YC
FT
0-2
15/01 21:00
CSP YC
FT
2-0
0.83 0:0 0.98
15/01 21:00
CSP YC
FT
1-1
0.30 0:0 2.45
15/01 20:30
CSP YC
FT
4-0
0.29 0:0 2.22
15/01 07:45
CSP YC
FT
4-0
0.30 0:0 2.45
15/01 05:30
CSP YC
FT
2-1
1.33 0:0 0.59
15/01 04:00
CSP YC
FT
1-2
1.29 0:0 0.61
15/01 03:15
CSP YC
FT
3-2
0.96 0:0 0.88
15/01 01:00
CSP YC
FT
1-2
1.30 0:0 0.60
15/01 01:00
CSP YC
FT
1-2
0.68 0:0 1.15
15/01 01:00
CSP YC
FT
0-0
1.20 0:0 0.65
14/01 21:00
CSP YC
FT
2-1
0.95 0:0 0.85
14/01 07:45
CSP YC
FT
1-0
0.06 0:0 4.54
14/01 05:30
CSP YC
FT
4-2
0.41 0:0 1.75
14/01 05:00
CSP YC
FT
5-0
0.29 0:0 2.22
14/01 05:00
CSP YC
FT
1-0
0.70 0:0 1.16
14/01 03:15
CSP YC
FT
2-0
0.71 0:0 1.14
14/01 01:00
CSP YC
FT
0-2
1.56 0:0 0.48
14/01 01:00
CSP YC
FT
0-1
1.53 0:0 0.49
14/01 01:00
CSP YC
FT
1-2
1.08 0:0 0.76
14/01 01:00
CSP YC
FT
0-2
2.43 0:0 0.25
14/01 01:00
CSP YC
FT
3-0
1.85 0:1/4 0.38
13/01 22:45
CSP YC
FT
0-2
0.88 0:0 0.96
13/01 22:45
CSP YC
FT
3-3
0.61 0:0 1.29
13/01 22:45
CSP YC
FT
1-0
0.51 0:0 1.49
13/01 21:00
CSP YC
FT
1-2
0.93 0:0 0.91
13/01 20:30
CSP YC
FT
3-0
0.43 0:0 1.69
13/01 20:00
CSP YC
FT
2-1
0.31 0:0 2.12
13/01 07:45
CSP YC
FT
1-0
2.27 0:1/4 0.28
13/01 05:30
CSP YC
FT
1-2
0.37 0:0 1.88
13/01 05:30
CSP YC
FT
1-1
0.67 0:0 1.20
13/01 05:00
CSP YC
FT
0-0
0.20 0:0 2.77
13/01 05:00
CSP YC
FT
0-0
1.13 0:0 0.72
13/01 03:15
CSP YC
FT
1-0
0.55 0:0 1.40
13/01 03:15
CSP YC
FT
6-0
0.54 0:0 1.42
13/01 01:00
CSP YC
FT
0-1
0.52 0:0 1.47
13/01 01:00
CSP YC
FT
0-0
0.49 0:0 1.53
13/01 01:00
CSP YC
FT
2-0
0.28 0:0 2.27
13/01 01:00
CSP YC
FT
2-1
0.62 0:0 1.28
12/01 22:45
CSP YC
FT
1-0
0.25 0:0 2.43
Kết quả bóng đá Brasil Copa SP Juniores mùa bóng 2024 của các CLB Brasil Copa SP Juniores sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top