Kết quả bóng đá Bosnia and Herzegovina Premier League hôm nay

Kết quả bóng đá Bosnia and Herzegovina Premier League 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Bosnia and Herzegovina Premier League nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Bosnia and Herzegovina Premier League

Chọn Mùa Giải
Bosnia and Herzegovina Premier League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
27/09 23:30
BOS PL
FT
0-2
0.98 0:0 0.86
13/09 23:30
BOS PL
FT
0-1
0.08 0:0 4.16
30/08 23:30
BOS PL
FT
1-0
0.43 0:0 1.69
31/07 01:30
BOS PL
FT
1-2
0.21 0:0 2.70
30/07 22:00
BOS PL
FT
1-4
0.90 0:0 0.94
30/07 01:30
BOS PL
FT
5-0
1.01 0:1 0.74

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
26/02 19:00
BOS PL
FT
2-0
0.85 0:0 0.99
25/02 21:00
BOS PL
FT
5-0
1.85 0:1/4 0.38
25/02 19:00
BOS PL
FT
0-1
0.52 0:0 1.47
24/02 22:00
BOS PL
FT
0-0
1.03 0:0 0.78
24/02 19:00
BOS PL
FT
1-0
1.72 0:0 0.42
24/02 00:00
BOS PL
FT
2-4
0.41 0:0 1.75
18/02 23:30
BOS PL
FT
2-1
0.52 0:0 1.47
18/02 19:00
BOS PL
FT
1-3
0.46 0:0 1.61
17/02 22:00
BOS PL
FT
0-0
1.33 0:0 0.59
17/02 19:00
BOS PL
FT
2-0
0.45 0:0 1.63
17/02 19:00
BOS PL
FT
1-2
0.54 0:0 1.42
17/02 00:00
BOS PL
FT
0-0
1.47 0:0 0.52
19/12 00:00
BOS PL
FT
2-0
1.17 0:0 0.69
17/12 21:00
BOS PL
FT
1-1
1.04 0:1/4 0.72
17/12 19:00
BOS PL
FT
3-0
0.86 0:0 0.90
16/12 22:00
BOS PL
FT
1-0
0.20 0:0 2.27
16/12 19:00
BOS PL
FT
3-0
0.80 0:0 1.04
16/12 00:00
BOS PL
FT
0-2
0.95 0:0 0.89
10/12 21:15
BOS PL
FT
0-2
1.35 0:0 0.50
10/12 19:00
BOS PL
FT
2-0
0.96 0:0 0.88
09/12 22:00
BOS PL
FT
3-0
0.24 0:0 2.08
09/12 19:00
BOS PL
FT
1-2
1.69 0:0 0.43
09/12 19:00
BOS PL
FT
1-0
0.95 0:0 0.89
09/12 00:00
BOS PL
FT
0-1
0.77 0:0 1.07
06/12 19:00
BOS PL
FT
2-0
0.92 0:0 0.92
04/12 19:00
BOS PL
FT
2-1
2.50 0:0 0.24
04/12 01:45
BOS PL
FT
0-0
1.25 0:0 0.64
03/12 19:00
BOS PL
FT
4-1
0.40 0:0 1.78
02/12 22:00
BOS PL
FT
0-4
1.08 0:0 0.76
02/12 19:30
BOS PL
FT
3-0
0.80 0:0 1.04
02/12 00:00
BOS PL
FT
1-0
0.85 0:0 0.99
27/11 01:45
BOS PL
FT
2-2
1.20 0:0 0.67
26/11 21:00
BOS PL
FT
1-5
2.00 0:0 0.34
26/11 19:00
BOS PL
FT
1-1
0.49 0:0 1.53
26/11 19:00
BOS PL
FT
1-0
0.75 0:0 1.09
25/11 19:00
BOS PL
FT
0-1
1.25 0:0 0.64
25/11 00:00
BOS PL
FT
6-2
0.15 0:0 2.22
23/11 00:00
BOS PL
FT
3-1
0.29 0:0 2.22
14/11 00:00
BOS PL
FT
3-0
0.34 0:0 2.00
12/11 21:15
BOS PL
FT
3-2
12/11 19:00
BOS PL
FT
1-2
0.24 0:0 2.50
12/11 02:45
BOS PL
FT
0-1
0.49 0:0 1.53
11/11 19:00
BOS PL
FT
4-1
0.82 0:0 1.02
06/11 01:45
BOS PL
FT
1-1
1.00 0:1/2 0.80
05/11 19:00
BOS PL
FT
1-1
1.01 0:1/4 0.75
05/11 19:00
BOS PL
FT
3-1
0.29 0:0 2.22
04/11 22:00
BOS PL
FT
1-0
0.83 0:3/4 0.98
04/11 19:00
BOS PL
FT
3-1
0.49 0:0 1.53
04/11 00:00
BOS PL
FT
0-4
1.61 0:0 0.46
30/10 20:00
BOS PL
FT
2-2
0.56 0:0 1.38
30/10 00:40
BOS PL
FT
2-2
29/10 20:00
BOS PL
FT
0-0
1.17 0:0 0.61
28/10 21:00
BOS PL
FT
1-0
0.98 0:1 1/4 0.83
28/10 18:30
BOS PL
FT
3-0
1.26 0:0 0.63
27/10 19:00
BOS PL
FT
2-0
0.34 0:0 2.00
23/10 19:30
BOS PL
FT
1-1
1.26 0:0 0.63
23/10 00:45
BOS PL
FT
0-0
0.83 0:0 0.98
22/10 18:00
BOS PL
FT
1-2
0.48 1/4:0 1.56
22/10 01:45
BOS PL
FT
1-0
0.90 0:1 1/4 0.90
21/10 23:30
BOS PL
FT
0-0
0.90 0:3/4 0.90
Kết quả bóng đá Bosnia and Herzegovina Premier League mùa bóng 2024 của các CLB Bosnia and Herzegovina Premier League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top