Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/04 22:59
BOS Cup
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
16/04 22:59
BOS Cup
FT
2-1
0.51 0:0 1.49
03/04 22:59
BOS Cup
FT
0-0
1.61 0:0 0.46
03/04 20:30
BOS Cup
FT
1-3
0.69 0:0 1.17
14/03 22:00
BOS Cup
FT
2-3
0.58 0:0 1.13
13/03 23:30
BOS Cup
FT
1-2
0.25 1/4:0 2.43
13/03 21:30
BOS Cup
FT
2-0
1.25 0:1/4 0.62
12/03 21:30
BOS Cup
FT
2-0
0.98 0:0 0.86
06/03 19:00
BOS Cup
FT
2-1
1.85 0:0 0.38
29/02 00:30
BOS Cup
FT
0-0
0.74 0:0 1.11
28/02 22:00
BOS Cup
FT
3-2
0.34 0:0 2.00
28/02 19:00
BOS Cup
FT
0-1
12/02 00:30
BOS Cup
FT
2-0
0.35 0:0 1.96
11/02 22:00
BOS Cup
FT
1-0
0.40 0:0 1.78
11/02 19:00
BOS Cup
FT
1-1
3.25 0:0 0.21
11/02 19:00
BOS Cup
FT
2-2
0.90 0:0 0.90
10/02 21:00
BOS Cup
FT
2-0
0.26 0:0 2.70
10/02 19:00
BOS Cup
FT
3-0
1.20 0:1/4 0.65
10/02 19:00
BOS Cup
FT
0-0
10/02 00:00
BOS Cup
FT
3-2
0.47 0:0 1.58
29/11 19:00
BOS Cup
FT
1-1
0.89 2 :0 0.88
29/11 19:00
BOS Cup
FT
0-1
0.85 2 1/4:0 0.93
03/11 00:00
BOS Cup
FT
0-6
0.78 1 :0 1.00
18/10 20:00
BOS Cup
FT
0-1
0.89 2 1/2:0 0.88
29/09 00:00
BOS Cup
FT
1-0
2.25 0:0 0.34
27/09 22:59
BOS Cup
FT
0-2
0.70 0:0 1.14
27/09 20:30
BOS Cup
FT
0-5
0.27 1/4:0 2.55
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-3
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-1
0.98 0:1 0.83
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-1
27/09 20:30
BOS Cup
FT
0-6
0.85 3 :0 0.90
27/09 20:30
BOS Cup
FT
0-1
2.25 0:0 0.30
27/09 20:30
BOS Cup
FT
2-1
0.78 0:0 1.00
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-4
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-2
0.87 0:1 0.93
26/09 20:30
BOS Cup
FT
2-1
0.37 0:0 2.00
14/09 00:00
BOS Cup
FT
3-1
1.00 0:1 1/2 0.80
13/09 21:00
BOS Cup
FT
0-0
0.40 0:0 1.85
13/09 21:00
BOS Cup
FT
1-4
2.30 0:0 0.32

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
17/04 22:59
BOS Cup
FT
3-0
0.14 0:0 3.33
16/04 22:59
BOS Cup
FT
2-1
0.51 0:0 1.49
03/04 22:59
BOS Cup
FT
0-0
1.61 0:0 0.46
03/04 20:30
BOS Cup
FT
1-3
0.69 0:0 1.17
14/03 22:00
BOS Cup
FT
2-3
0.58 0:0 1.13
13/03 23:30
BOS Cup
FT
1-2
0.25 1/4:0 2.43
13/03 21:30
BOS Cup
FT
2-0
1.25 0:1/4 0.62
12/03 21:30
BOS Cup
FT
2-0
0.98 0:0 0.86
06/03 19:00
BOS Cup
FT
2-1
1.85 0:0 0.38
29/02 00:30
BOS Cup
FT
0-0
0.74 0:0 1.11
28/02 22:00
BOS Cup
FT
3-2
0.34 0:0 2.00
28/02 19:00
BOS Cup
FT
0-1
12/02 00:30
BOS Cup
FT
2-0
0.35 0:0 1.96
11/02 22:00
BOS Cup
FT
1-0
0.40 0:0 1.78
11/02 19:00
BOS Cup
FT
1-1
3.25 0:0 0.21
11/02 19:00
BOS Cup
FT
2-2
0.90 0:0 0.90
10/02 21:00
BOS Cup
FT
2-0
0.26 0:0 2.70
10/02 19:00
BOS Cup
FT
3-0
1.20 0:1/4 0.65
10/02 19:00
BOS Cup
FT
0-0
10/02 00:00
BOS Cup
FT
3-2
0.47 0:0 1.58
29/11 19:00
BOS Cup
FT
1-1
0.89 2 :0 0.88
29/11 19:00
BOS Cup
FT
0-1
0.85 2 1/4:0 0.93
03/11 00:00
BOS Cup
FT
0-6
0.78 1 :0 1.00
18/10 20:00
BOS Cup
FT
0-1
0.89 2 1/2:0 0.88
29/09 00:00
BOS Cup
FT
1-0
2.25 0:0 0.34
27/09 22:59
BOS Cup
FT
0-2
0.70 0:0 1.14
27/09 20:30
BOS Cup
FT
0-5
0.27 1/4:0 2.55
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-3
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-1
0.98 0:1 0.83
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-1
27/09 20:30
BOS Cup
FT
0-6
0.85 3 :0 0.90
27/09 20:30
BOS Cup
FT
0-1
2.25 0:0 0.30
27/09 20:30
BOS Cup
FT
2-1
0.78 0:0 1.00
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-4
27/09 20:30
BOS Cup
FT
1-2
0.87 0:1 0.93
26/09 20:30
BOS Cup
FT
2-1
0.37 0:0 2.00
14/09 00:00
BOS Cup
FT
3-1
1.00 0:1 1/2 0.80
13/09 21:00
BOS Cup
FT
0-0
0.40 0:0 1.85
13/09 21:00
BOS Cup
FT
1-4
2.30 0:0 0.32
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Bosnia-Herzegovina sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top