Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bỉ hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bỉ 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Bỉ nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bỉ

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Bỉ
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/05 20:30
BEL Cup
FT
1-0
1.17 0:0 0.77
01/03 02:45
BEL Cup
FT
3-0
0.42 0:0 2.00
29/02 02:30
BEL Cup
FT
2-0
0.96 0:0 0.96
09/02 02:00
BEL Cup
FT
1-1
2.70 0:0 0.25
08/02 02:45
BEL Cup
FT
2-1
0.81 0:0 1.12
26/01 02:30
BEL Cup
FT
2-1
1.53 0:0 0.55
25/01 02:30
BEL Cup
FT
2-3
1.08 0:0 0.84
18/01 02:10
BEL Cup
FT
2-0
0.89 0:0 1.03
17/01 02:45
BEL Cup
FT
0-1
1.29 0:0 0.69
08/12 02:30
BEL Cup
FT
2-0
0.45 0:0 1.80
08/12 02:00
BEL Cup
FT
0-2
1.33 0:0 0.59
07/12 03:15
BEL Cup
FT
1-1
3.84 0:0 0.10
07/12 02:45
BEL Cup
FT
4-0
0.29 0:0 2.22
07/12 02:30
BEL Cup
FT
5-2
0.46 0:0 1.85
07/12 02:30
BEL Cup
FT
0-1
1.02 0:0 0.90
07/12 02:00
BEL Cup
FT
1-1
0.88 0:0 0.96
06/12 02:00
BEL Cup
FT
0-1
0.77 0:0 1.17
02/11 02:45
BEL Cup
FT
0-6
1.81 0:0 0.39
02/11 02:30
BEL Cup
FT
5-0
0.78 0:3 1/4 0.95
02/11 02:00
BEL Cup
FT
3-1
0.77 1/4:0 1.07
02/11 02:00
BEL Cup
FT
1-0
1.09 0:2 0.75
02/11 01:00
BEL Cup
FT
1-1
0.74 1/2:0 1.11
02/11 01:00
BEL Cup
FT
1-3
1.88 0:0 0.37
02/11 00:00
BEL Cup
FT
5-0
1.12 0:1/4 0.75
01/11 22:00
BEL Cup
FT
0-4
1.06 2 1/4:0 0.78
01/11 21:45
BEL Cup
FT
1-4
2.12 0:0 0.31
01/11 21:00
BEL Cup
FT
2-1
0.72 0:3 1/2 1.13
01/11 02:30
BEL Cup
FT
0-1
2.32 0:0 0.33
01/11 02:30
BEL Cup
FT
2-2
0.69 0:1 1/4 1.17
01/11 02:30
BEL Cup
FT
0-0
0.78 0:1 1/4 1.06
01/11 02:30
BEL Cup
FT
0-3
1.05 1 1/4:0 0.79
01/11 02:10
BEL Cup
FT
0-0
1.17 1 :0 0.69
01/11 00:30
BEL Cup
FT
0-2
0.76 0:1 1.08
10/09 21:00
BEL Cup
FT
3-1
10/09 21:00
BEL Cup
FT
2-0
10/09 21:00
BEL Cup
FT
1-1
10/09 21:00
BEL Cup
FT
0-0
10/09 21:00
BEL Cup
FT
2-2
10/09 01:00
BEL Cup
FT
3-3
10/09 01:00
BEL Cup
FT
2-0
10/09 01:00
BEL Cup
FT
1-1
10/09 01:00
BEL Cup
FT
0-2
10/09 01:00
BEL Cup
FT
2-0
10/09 01:00
BEL Cup
FT
3-0
10/09 00:00
BEL Cup
FT
0-1
09/09 22:59
BEL Cup
FT
4-1
09/09 22:59
BEL Cup
FT
1-2
09/09 22:59
BEL Cup
FT
1-4

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
09/05 20:30
BEL Cup
FT
1-0
1.17 0:0 0.77
01/03 02:45
BEL Cup
FT
3-0
0.42 0:0 2.00
29/02 02:30
BEL Cup
FT
2-0
0.96 0:0 0.96
09/02 02:00
BEL Cup
FT
1-1
2.70 0:0 0.25
08/02 02:45
BEL Cup
FT
2-1
0.81 0:0 1.12
26/01 02:30
BEL Cup
FT
2-1
1.53 0:0 0.55
25/01 02:30
BEL Cup
FT
2-3
1.08 0:0 0.84
18/01 02:10
BEL Cup
FT
2-0
0.89 0:0 1.03
17/01 02:45
BEL Cup
FT
0-1
1.29 0:0 0.69
08/12 02:30
BEL Cup
FT
2-0
0.45 0:0 1.80
08/12 02:00
BEL Cup
FT
0-2
1.33 0:0 0.59
07/12 03:15
BEL Cup
FT
1-1
3.84 0:0 0.10
07/12 02:45
BEL Cup
FT
4-0
0.29 0:0 2.22
07/12 02:30
BEL Cup
FT
5-2
0.46 0:0 1.85
07/12 02:30
BEL Cup
FT
0-1
1.02 0:0 0.90
07/12 02:00
BEL Cup
FT
1-1
0.88 0:0 0.96
06/12 02:00
BEL Cup
FT
0-1
0.77 0:0 1.17
02/11 02:45
BEL Cup
FT
0-6
1.81 0:0 0.39
02/11 02:30
BEL Cup
FT
5-0
0.78 0:3 1/4 0.95
02/11 02:00
BEL Cup
FT
3-1
0.77 1/4:0 1.07
02/11 02:00
BEL Cup
FT
1-0
1.09 0:2 0.75
02/11 01:00
BEL Cup
FT
1-1
0.74 1/2:0 1.11
02/11 01:00
BEL Cup
FT
1-3
1.88 0:0 0.37
02/11 00:00
BEL Cup
FT
5-0
1.12 0:1/4 0.75
01/11 22:00
BEL Cup
FT
0-4
1.06 2 1/4:0 0.78
01/11 21:45
BEL Cup
FT
1-4
2.12 0:0 0.31
01/11 21:00
BEL Cup
FT
2-1
0.72 0:3 1/2 1.13
01/11 02:30
BEL Cup
FT
0-1
2.32 0:0 0.33
01/11 02:30
BEL Cup
FT
2-2
0.69 0:1 1/4 1.17
01/11 02:30
BEL Cup
FT
0-0
0.78 0:1 1/4 1.06
01/11 02:30
BEL Cup
FT
0-3
1.05 1 1/4:0 0.79
01/11 02:10
BEL Cup
FT
0-0
1.17 1 :0 0.69
01/11 00:30
BEL Cup
FT
0-2
0.76 0:1 1.08
10/09 21:00
BEL Cup
FT
3-1
10/09 21:00
BEL Cup
FT
2-0
10/09 21:00
BEL Cup
FT
1-1
10/09 21:00
BEL Cup
FT
0-0
10/09 21:00
BEL Cup
FT
2-2
10/09 01:00
BEL Cup
FT
3-3
10/09 01:00
BEL Cup
FT
2-0
10/09 01:00
BEL Cup
FT
1-1
10/09 01:00
BEL Cup
FT
0-2
10/09 01:00
BEL Cup
FT
2-0
10/09 01:00
BEL Cup
FT
3-0
10/09 00:00
BEL Cup
FT
0-1
09/09 22:59
BEL Cup
FT
4-1
09/09 22:59
BEL Cup
FT
1-2
09/09 22:59
BEL Cup
FT
1-4
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Bỉ mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Bỉ sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top