Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Azerbaijan hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Azerbaijan 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp Quốc Gia Azerbaijan nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Azerbaijan

Chọn Mùa Giải
Cúp Quốc Gia Azerbaijan
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
02/06 22:59
AZE CUP
FT
1-2
1.47 0:0 0.52
24/04 22:59
AZE CUP
FT
4-1
2.08 0:1/4 0.24
24/04 20:00
AZE CUP
FT
0-2
0.64 0:0 1.25
03/04 22:00
AZE CUP
FT
2-1
0.56 0:0 1.38
02/04 22:59
AZE CUP
FT
0-4
1.42 0:0 0.54
09/02 22:00
AZE CUP
FT
1-1
0.68 0:0 1.19
09/02 19:00
AZE CUP
FT
2-0
1.03 0:0 0.81
08/02 22:59
AZE CUP
FT
3-4
0.74 0:0 1.11
08/02 20:00
AZE CUP
FT
3-0
0.99 0:0 0.85
31/01 22:00
AZE CUP
FT
2-3
0.90 0:0 0.94
31/01 19:00
AZE CUP
FT
1-1
0.48 0:0 1.56
30/01 22:00
AZE CUP
FT
1-7
2.12 0:0 0.31
30/01 18:00
AZE CUP
FT
1-2
0.74 0:0 1.11
21/12 21:00
AZE CUP
FT
4-0
2.70 0:1/4 0.23
21/12 17:00
AZE CUP
FT
1-0
1.35 0:1/4 0.46
20/12 20:00
AZE CUP
FT
2-1
0.91 0:0 0.93
20/12 17:00
AZE CUP
FT
6-0
5.26 0:1/4 0.03
19/12 19:00
AZE CUP
FT
0-1
0.06 1/4:0 4.54
19/12 16:00
AZE CUP
FT
2-8
0.40 1/4:0 1.56
18/12 19:50
AZE CUP
FT
3-1
1.70 0:1/4 0.42
18/12 17:00
AZE CUP
FT
3-4
30/11 16:30
AZE CUP
FT
0-1
30/11 16:30
AZE CUP
FT
1-0
29/11 21:00
AZE CUP
FT
0-6
0.85 5 1/2:0 0.91
29/11 18:00
AZE CUP
FT
1-6
29/11 16:30
AZE CUP
FT
0-1
29/11 16:30
AZE CUP
FT
0-0
28/11 20:00
AZE CUP
FT
5-1
28/11 18:00
AZE CUP
FT
0-7
28/11 16:30
AZE CUP
FT
1-0
28/11 16:30
AZE CUP
FT
1-4
28/11 16:30
AZE CUP
FT
4-0

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
02/06 22:59
AZE CUP
FT
1-2
1.47 0:0 0.52
24/04 22:59
AZE CUP
FT
4-1
2.08 0:1/4 0.24
24/04 20:00
AZE CUP
FT
0-2
0.64 0:0 1.25
03/04 22:00
AZE CUP
FT
2-1
0.56 0:0 1.38
02/04 22:59
AZE CUP
FT
0-4
1.42 0:0 0.54
09/02 22:00
AZE CUP
FT
1-1
0.68 0:0 1.19
09/02 19:00
AZE CUP
FT
2-0
1.03 0:0 0.81
08/02 22:59
AZE CUP
FT
3-4
0.74 0:0 1.11
08/02 20:00
AZE CUP
FT
3-0
0.99 0:0 0.85
31/01 22:00
AZE CUP
FT
2-3
0.90 0:0 0.94
31/01 19:00
AZE CUP
FT
1-1
0.48 0:0 1.56
30/01 22:00
AZE CUP
FT
1-7
2.12 0:0 0.31
30/01 18:00
AZE CUP
FT
1-2
0.74 0:0 1.11
21/12 21:00
AZE CUP
FT
4-0
2.70 0:1/4 0.23
21/12 17:00
AZE CUP
FT
1-0
1.35 0:1/4 0.46
20/12 20:00
AZE CUP
FT
2-1
0.91 0:0 0.93
20/12 17:00
AZE CUP
FT
6-0
5.26 0:1/4 0.03
19/12 19:00
AZE CUP
FT
0-1
0.06 1/4:0 4.54
19/12 16:00
AZE CUP
FT
2-8
0.40 1/4:0 1.56
18/12 19:50
AZE CUP
FT
3-1
1.70 0:1/4 0.42
18/12 17:00
AZE CUP
FT
3-4
30/11 16:30
AZE CUP
FT
0-1
30/11 16:30
AZE CUP
FT
1-0
29/11 21:00
AZE CUP
FT
0-6
0.85 5 1/2:0 0.91
29/11 18:00
AZE CUP
FT
1-6
29/11 16:30
AZE CUP
FT
0-1
29/11 16:30
AZE CUP
FT
0-0
28/11 20:00
AZE CUP
FT
5-1
28/11 18:00
AZE CUP
FT
0-7
28/11 16:30
AZE CUP
FT
1-0
28/11 16:30
AZE CUP
FT
1-4
28/11 16:30
AZE CUP
FT
4-0
Kết quả bóng đá Cúp Quốc Gia Azerbaijan mùa bóng 2024 của các CLB Cúp Quốc Gia Azerbaijan sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top