Kết quả bóng đá Cúp nghiệp dư Áo hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp nghiệp dư Áo 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp nghiệp dư Áo nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp nghiệp dư Áo

Chọn Mùa Giải
Cúp nghiệp dư Áo
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/05 23:30
AUS AC
FT
1-3
1.81 0:0 0.31
22/05 00:00
AUS AC
FT
2-1
0.62 0:0 1.22
20/05 22:30
AUS AC
FT
0-2
20/05 22:00
AUS AC
FT
4-0
0.36 0:0 1.66
15/05 23:45
AUS AC
FT
1-2
1.06 0:0 0.64
15/05 22:45
AUS AC
FT
3-2
0.80 0:0 0.90
09/05 15:30
AUS AC
FT
5-0
1.78 0:1/4 0.26
09/05 00:00
AUS AC
FT
0-1
0.62 0:0 1.25
01/05 20:00
AUS AC
FT
2-0
2.80 0:1/4 0.25
01/05 00:15
AUS AC
FT
0-0
1.36 0:0 0.43
01/05 00:00
AUS AC
FT
2-4
0.90 0:0 0.90
24/04 00:30
AUS AC
FT
8-0
0.10 0:0 5.80
16/04 22:30
AUS AC
FT
6-2
0.92 0:0 0.87
10/04 22:30
AUS AC
FT
1-3
0.91 0:0 0.89
01/04 21:00
AUS AC
FT
5-0
0.32 0:0 2.30
01/04 21:00
AUS AC
FT
3-2
0.57 0:0 1.35
01/04 21:00
AUS AC
FT
3-2
0.50 0:0 1.50
29/03 01:30
AUS AC
FT
2-1
1.85 0:0 0.40
28/03 01:00
AUS AC
FT
4-2
0.52 0:0 1.42
27/03 00:45
AUS AC
FT
4-3
0.57 0:0 1.35
14/03 01:00
AUS AC
FT
0-3
0.95 0:0 0.81
22/02 01:30
AUS AC
FT
1-2
0.62 1/4:0 1.25
21/02 00:45
AUS AC
FT
3-1
2.94 0:1/4 0.10
11/02 16:30
AUS AC
FT
4-2
1.20 0:1/4 0.65
10/02 19:30
AUS AC
FT
1-4
2.10 0:0 0.35
07/02 00:45
AUS AC
FT
7-0
27/01 19:00
AUS AC
FT
2-2
1.02 0:1/4 0.82

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
22/05 23:30
AUS AC
FT
1-3
1.81 0:0 0.31
22/05 00:00
AUS AC
FT
2-1
0.62 0:0 1.22
20/05 22:30
AUS AC
FT
0-2
20/05 22:00
AUS AC
FT
4-0
0.36 0:0 1.66
15/05 23:45
AUS AC
FT
1-2
1.06 0:0 0.64
15/05 22:45
AUS AC
FT
3-2
0.80 0:0 0.90
09/05 15:30
AUS AC
FT
5-0
1.78 0:1/4 0.26
09/05 00:00
AUS AC
FT
0-1
0.62 0:0 1.25
01/05 20:00
AUS AC
FT
2-0
2.80 0:1/4 0.25
01/05 00:15
AUS AC
FT
0-0
1.36 0:0 0.43
01/05 00:00
AUS AC
FT
2-4
0.90 0:0 0.90
24/04 00:30
AUS AC
FT
8-0
0.10 0:0 5.80
16/04 22:30
AUS AC
FT
6-2
0.92 0:0 0.87
10/04 22:30
AUS AC
FT
1-3
0.91 0:0 0.89
01/04 21:00
AUS AC
FT
5-0
0.32 0:0 2.30
01/04 21:00
AUS AC
FT
3-2
0.57 0:0 1.35
01/04 21:00
AUS AC
FT
3-2
0.50 0:0 1.50
29/03 01:30
AUS AC
FT
2-1
1.85 0:0 0.40
28/03 01:00
AUS AC
FT
4-2
0.52 0:0 1.42
27/03 00:45
AUS AC
FT
4-3
0.57 0:0 1.35
14/03 01:00
AUS AC
FT
0-3
0.95 0:0 0.81
22/02 01:30
AUS AC
FT
1-2
0.62 1/4:0 1.25
21/02 00:45
AUS AC
FT
3-1
2.94 0:1/4 0.10
11/02 16:30
AUS AC
FT
4-2
1.20 0:1/4 0.65
10/02 19:30
AUS AC
FT
1-4
2.10 0:0 0.35
07/02 00:45
AUS AC
FT
7-0
27/01 19:00
AUS AC
FT
2-2
1.02 0:1/4 0.82
Kết quả bóng đá Cúp nghiệp dư Áo mùa bóng 2024 của các CLB Cúp nghiệp dư Áo sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top