Kết quả bóng đá Australia Victoria NPL2 U20 League hôm nay

Kết quả bóng đá Australia Victoria NPL2 U20 League 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Australia Victoria NPL2 U20 League nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Australia Victoria NPL2 U20 League

Chọn Mùa Giải
Australia Victoria NPL2 U20 League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
28/08 16:30
Aus N2U20
FT
4-2
4.54 0:1/4 0.06
25/08 16:30
Aus N2U20
FT
2-2
0.90 0:0 0.90
19/08 09:30
Aus N2U20
FT
5-0
0.17 0:0 4.00
19/08 09:30
Aus N2U20
FT
2-2
0.78 0:0 1.02
19/08 09:30
Aus N2U20
FT
0-1
1.42 0:0 0.52
14/08 15:15
Aus N2U20
FT
4-2
3.22 0:1/4 0.01
12/08 10:00
Aus N2U20
FT
1-1
2.75 0:0 0.26
12/08 09:30
Aus N2U20
FT
1-2
0.78 0:0 1.00
11/08 15:30
Aus N2U20
FT
1-1
1.66 0:0 0.44
11/08 15:30
Aus N2U20
FT
0-3
1.49 0:0 0.51
11/08 15:15
Aus N2U20
FT
2-3
0.94 0:0 0.86
11/08 15:15
Aus N2U20
FT
2-3
1.23 0:0 0.65
30/07 10:00
Aus N2U20
FT
3-2
0.87 0:0 0.97
30/07 09:30
Aus N2U20
FT
0-1
0.57 0:0 1.29
29/07 10:00
Aus N2U20
FT
2-3
0.56 0:0 1.31
29/07 10:00
Aus N2U20
FT
3-2
0.82 0:0 0.98
28/07 15:15
Aus N2U20
FT
4-2
0.78 0:1 0.92
24/07 15:15
Aus N2U20
FT
3-1
0.79 0:1/2 0.89
22/07 09:45
Aus N2U20
FT
1-2
0.50 0:0 1.60
22/07 09:30
Aus N2U20
FT
1-2
0.85 0:0 0.95
21/07 15:30
Aus N2U20
FT
0-4
0.10 1/4:0 3.33
21/07 15:30
Aus N2U20
FT
4-1
0.77 0:0 1.03
21/07 15:15
Aus N2U20
FT
1-1
1.07 0:0 0.72
16/07 14:30
Aus N2U20
FT
8-2
16/07 10:00
Aus N2U20
FT
1-3
0.85 0:0 0.95
15/07 10:00
Aus N2U20
FT
0-4
1.42 0:0 0.52
15/07 09:30
Aus N2U20
FT
0-2
0.62 0:0 1.25
14/07 15:15
Aus N2U20
FT
1-1
0.03 1/4:0 4.78
14/07 15:15
Aus N2U20
FT
1-2
0.56 0:0 1.36
10/07 15:15
Aus N2U20
FT
9-3
1.70 0:1/4 0.40
09/07 11:45
Aus N2U20
FT
1-6
0.17 1/2:0 3.76
08/07 10:00
Aus N2U20
FT
3-1
1.29 0:0 0.60
08/07 09:45
Aus N2U20
FT
4-0
0.42 0:0 1.75
07/07 15:30
Aus N2U20
FT
1-2
0.89 0:0 0.91
07/07 15:30
Aus N2U20
FT
3-4
0.49 0:0 1.50
03/07 15:15
Aus N2U20
FT
7-1
0.16 0:0 2.63
02/07 14:30
Aus N2U20
FT
3-0
0.98 0:3/4 0.83
02/07 09:30
Aus N2U20
FT
0-0
0.72 0:0 1.07
01/07 10:00
Aus N2U20
FT
1-0
0.47 0:0 1.60
01/07 09:30
Aus N2U20
FT
2-3
1.15 0:0 0.67
30/06 15:15
Aus N2U20
FT
1-3
0.61 0:0 1.29
24/06 10:00
Aus N2U20
FT
0-0
1.67 0:0 0.45
24/06 09:45
Aus N2U20
FT
3-2
0.33 1/4:0 2.12
24/06 09:30
Aus N2U20
FT
2-1
0.82 0:0 0.97
23/06 15:30
Aus N2U20
FT
2-2
2.08 0:0 0.32
23/06 15:30
Aus N2U20
FT
2-0
0.46 0:0 1.72
23/06 15:00
Aus N2U20
FT
2-0
0.42 0:0 1.72
19/06 15:15
Aus N2U20
FT
2-0
13.67 0:1/2 0.01
18/06 10:00
Aus N2U20
FT
1-1
0.96 0:0 0.82
17/06 09:30
Aus N2U20
FT
1-1
0.43 0:0 1.69
16/06 15:30
Aus N2U20
FT
2-1
0.18 0:0 2.94
16/06 15:15
Aus N2U20
FT
1-1
1.17 0:0 0.69
16/06 15:15
Aus N2U20
FT
2-1
1.51 0:0 0.46
16/06 15:15
Aus N2U20
FT
0-1
3.19 0:1/4 0.21
11/06 10:00
Aus N2U20
FT
6-0
0.34 0:0 1.85
10/06 10:00
Aus N2U20
FT
1-2
2.45 0:0 0.30
10/06 09:45
Aus N2U20
FT
3-0
1.10 0:0 0.72
09/06 15:30
Aus N2U20
FT
0-3
1.63 0:0 0.44
09/06 15:30
Aus N2U20
FT
5-1
0.46 0:0 1.61
09/06 15:15
Aus N2U20
FT
1-1
2.63 0:0 0.22
Kết quả bóng đá Australia Victoria NPL2 U20 League mùa bóng 2024 của các CLB Australia Victoria NPL2 U20 League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top