Kết quả bóng đá Australia SA Premier League Women Reserves hôm nay - KQBĐ Australia SA Premier League Women Reserves 2023

kết quả bóng đá Australia SA Premier League Women Reserves

Chọn Mùa Giải
Australia SA Premier League Women Reserves
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
02/06 15:45
FFSA WR
FT
2-3
1.21 0:0 0.62
02/06 15:45
FFSA WR
FT
3-0
1.53 0:1/4 0.45
27/05 17:00
FFSA WR
FT
4-1
0.90 0:0 0.90
26/05 17:45
FFSA WR
FT
0-7
0.20 1/4:0 2.50
26/05 15:30
FFSA WR
FT
3-2
0.30 1/4:0 2.45
20/05 13:30
FFSA WR
FT
0-0
1.37 0:0 0.55
19/05 17:45
FFSA WR
FT
0-6
0.45 1/4:0 1.53
19/05 15:45
FFSA WR
FT
1-3
1.20 0:0 0.65
07/05 14:30
FFSA WR
FT
5-0
0.42 0:0 1.75
06/05 10:00
FFSA WR
FT
4-3
0.35 0:0 1.81
05/05 16:00
FFSA WR
FT
2-0
0.46 0:0 1.51
29/04 14:30
FFSA WR
FT
1-3
0.67 0:0 1.15
28/04 15:45
FFSA WR
FT
2-1
1.47 0:0 0.48
22/04 12:30
FFSA WR
FT
1-4
1.75 0:0 0.42
22/04 10:00
FFSA WR
FT
5-2
2.45 0:1/4 0.30
21/04 16:00
FFSA WR
FT
10-1
1.75 0:1/4 0.42
15/04 12:30
FFSA WR
FT
0-6
0.26 1/4:0 2.70
14/04 15:45
FFSA WR
FT
4-2
0.64 0:0 1.19
14/04 15:30
FFSA WR
FT
0-1
0.90 0:0 0.90
02/04 15:00
FFSA WR
FT
6-0
1.14 0:1/4 0.67
01/04 16:00
FFSA WR
FT
1-2
1.25 0:0 0.62
31/03 16:45
FFSA WR
FT
2-1
0.32 0:0 2.30
31/03 14:45
FFSA WR
FT
0-10
1.04 1/4:0 0.76
26/03 10:00
FFSA WR
FT
0-3
0.40 1/4:0 1.85
25/03 08:30
FFSA WR
FT
1-0
0.21 0:0 2.43
24/03 17:10
FFSA WR
FT
1-3
1.02 0:0 0.77
19/03 11:20
FFSA WR
FT
2-0
0.82 3/4:0 0.97
Kết quả bóng đá Australia SA Premier League Women Reserves mùa bóng 2023 của các CLB Australia SA Premier League Women Reserves sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top