Kết quả bóng đá Australia New South Wales NPL Women hôm nay

Kết quả bóng đá Australia New South Wales NPL Women 2023 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Australia New South Wales NPL Women nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Australia New South Wales NPL Women

Chọn Mùa Giải
Australia New South Wales NPL Women
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
10/09 14:45
FFSA WPL
FT
3-0
0.27 0:0 1.81
01/09 18:20
FFSA WPL
FT
0-2
0.37 0:0 1.88
27/08 12:00
FFSA WPL
FT
0-1
5.55 0:1/4 0.02
27/08 09:30
FFSA WPL
FT
3-0
0.85 0:0 0.99
11/08 17:50
FFSA WPL
FT
3-2
0.44 0:0 1.66
11/08 17:50
FFSA WPL
FT
3-4
0.78 0:1 1/2 0.91
11/08 17:45
FFSA WPL
FT
0-4
2.63 0:0 0.22
11/08 17:45
FFSA WPL
FT
0-1
0.82 0:1/4 0.87
11/08 17:40
FFSA WPL
FT
2-0
0.28 0:0 2.27
05/08 15:00
FFSA WPL
FT
6-0
0.88 0:1/4 0.62
05/08 14:45
FFSA WPL
FT
6-0
0.45 0:0 1.63
05/08 14:00
FFSA WPL
FT
3-2
0.35 1/4:0 1.96
05/08 12:30
FFSA WPL
FT
6-1
04/08 18:00
FFSA WPL
FT
1-3
1.49 0:0 0.51
19/07 17:15
FFSA WPL
FT
1-1
0.72 0:0 1.05
15/07 12:30
FFSA WPL
FT
0-0
0.77 0:0 0.98
14/07 18:00
FFSA WPL
FT
7-0
1.91 0:1/4 0.29
14/07 17:45
FFSA WPL
FT
1-2
0.61 0:0 1.23
14/07 16:00
FFSA WPL
FT
3-1
8.78 0:1/2 0.01
08/07 14:40
FFSA WPL
FT
0-4
0.01 1/2:0 8.78
08/07 14:00
FFSA WPL
FT
0-4
1.38 0:0 0.54
08/07 11:30
FFSA WPL
FT
1-3
0.01 1/2:0 8.78
07/07 18:00
FFSA WPL
FT
1-0
0.57 1 :0 1.29
04/07 16:45
FFSA WPL
FT
2-0
0.36 0:0 1.74
01/07 16:45
FFSA WPL
FT
2-3
0.01 1/2:0 13.20
01/07 14:45
FFSA WPL
FT
3-0
30/06 18:00
FFSA WPL
FT
1-3
0.01 1/2:0 12.64
30/06 17:45
FFSA WPL
FT
5-1
8.84 0:1/2 0.01
30/06 16:00
FFSA WPL
FT
2-1
0.34 0:0 2.00
24/06 17:10
FFSA WPL
FT
0-0
0.01 1/2:0 12.64
24/06 12:30
FFSA WPL
FT
0-3
2.00 0:0 0.34
23/06 18:00
FFSA WPL
FT
1-1
23/06 18:00
FFSA WPL
FT
6-0
11.06 0:1/2 0.01
23/06 16:00
FFSA WPL
FT
3-1
9.82 0:1/2 0.01
16/06 18:00
FFSA WPL
FT
1-2
0.01 1/2:0 13.20
16/06 18:00
FFSA WPL
FT
10-0
3.95 0:1/2 0.13
16/06 17:45
FFSA WPL
FT
2-1
13.20 0:1/2 0.01
16/06 17:45
FFSA WPL
FT
1-1
0.01 1/2:0 11.53
16/06 15:50
FFSA WPL
FT
3-2
0.91 0:0 0.83
03/06 13:45
FFSA WPL
FT
0-1
0.01 1/2:0 13.20
03/06 11:30
FFSA WPL
FT
1-1
02/06 17:45
FFSA WPL
FT
1-0
13.20 0:1/2 0.01
02/06 17:45
FFSA WPL
FT
3-1
0.54 0:0 1.38
02/06 15:45
FFSA WPL
FT
1-4
13.20 0:1/2 0.01
27/05 12:30
FFSA WPL
FT
3-1
11.53 0:1/2 0.01
26/05 18:00
FFSA WPL
FT
1-9
0.01 1/2:0 13.20
26/05 17:50
FFSA WPL
FT
2-0
1.27 0:1/4 0.50
26/05 17:45
FFSA WPL
FT
0-2
0.01 1/2:0 19.18
26/05 15:45
FFSA WPL
FT
2-1
13.20 0:1/2 0.01
20/05 16:00
FFSA WPL
FT
2-3
13.20 0:1/2 0.01
20/05 11:30
FFSA WPL
FT
0-2
0.01 1/2:0 11.53
19/05 17:45
FFSA WPL
FT
1-3
11.53 0:1/2 0.01
19/05 17:40
FFSA WPL
FT
0-2
1.63 0:0 0.45
19/05 15:45
FFSA WPL
FT
3-0
11.53 0:1/2 0.01
06/05 12:15
FFSA WPL
FT
4-0
8.78 0:1/2 0.01
05/05 18:10
FFSA WPL
FT
5-0
2.29 0:1/4 0.26
05/05 18:10
FFSA WPL
FT
0-4
0.01 1/2:0 13.20
05/05 17:45
FFSA WPL
FT
4-2
0.01 1/2:0 11.53
05/05 16:00
FFSA WPL
FT
1-2
0.34 1/4:0 1.95
29/04 16:45
FFSA WPL
FT
1-0
Kết quả bóng đá Australia New South Wales NPL Women mùa bóng 2023 của các CLB Australia New South Wales NPL Women sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top