Kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women hôm nay - KQBĐ Australia Capital Territory Premier League Women 2023

kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women

Chọn Mùa Giải
Australia Capital Territory Premier League Women
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
01/10 12:00
Aus CTLW
FT
4-1
0.31 0:0 1.96
25/09 14:30
Aus CTLW
FT
3-3
0.34 0:0 1.85
17/09 16:00
Aus CTLW
FT
3-3
0.65 0:0 1.17
17/09 13:00
Aus CTLW
FT
3-1
0.26 0:0 2.17
11/09 12:00
Aus CTLW
FT
1-1
0.35 0:0 1.81
10/09 12:00
Aus CTLW
FT
6-0
0.44 0:0 1.56
10/09 12:00
Aus CTLW
FT
1-5
0.87 1/4:0 0.93
05/09 16:45
Aus CTLW
FT
0-6
0.75 1/4:0 1.05
04/09 12:00
Aus CTLW
FT
2-1
0.45 1/4:0 1.53
04/09 11:30
Aus CTLW
FT
1-2
0.30 1/4:0 2.45
03/09 09:30
Aus CTLW
FT
1-3
0.18 1/4:0 2.63
31/08 15:45
Aus CTLW
FT
5-0
2.00 0:1/4 0.38
28/08 14:00
Aus CTLW
FT
1-2
0.29 0:0 2.04
28/08 11:30
Aus CTLW
FT
2-0
2.45 0:1/4 0.30
28/08 11:30
Aus CTLW
FT
1-6
0.67 1/4:0 1.14
25/08 16:45
Aus CTLW
FT
6-2
2.63 0:1/4 0.18
25/08 15:30
Aus CTLW
FT
1-1
0.63 1/4:0 1.25
21/08 11:30
Aus CTLW
FT
2-1
0.90 0:0 0.90
21/08 09:45
Aus CTLW
FT
2-0
0.17 0:0 4.00
20/08 12:00
Aus CTLW
FT
2-1
1.66 0:1/4 0.40
14/08 11:35
Aus CTLW
FT
2-1
2.32 0:1/4 0.23
07/08 11:30
Aus CTLW
FT
5-0
1.08 0:1/4 0.73
31/07 12:00
Aus CTLW
FT
5-1
0.64 0:0 1.19
31/07 11:30
Aus CTLW
FT
0-4
0.23 1/4:0 3.00
30/07 12:00
Aus CTLW
FT
3-0
1.68 0:1/4 0.45
24/07 11:30
Aus CTLW
FT
6-0
1.17 0:5 3/4 0.65
24/07 11:30
Aus CTLW
FT
2-0
0.25 0:0 2.22
23/07 12:00
Aus CTLW
FT
3-0
0.77 0:0 1.03
17/07 12:00
Aus CTLW
FT
6-1
1.60 0:1/4 0.48
17/07 12:00
Aus CTLW
FT
1-4
0.30 1/4:0 2.45
17/07 11:30
Aus CTLW
FT
0-7
0.91 7 :0 0.89
03/07 12:00
Aus CTLW
FT
3-1
0.95 0:0 0.85
03/07 09:45
Aus CTLW
FT
0-3
0.16 1/4:0 2.77
02/07 12:00
Aus CTLW
FT
1-2
0.31 1/4:0 1.96
26/06 11:30
Aus CTLW
FT
2-4
1.56 0:0 0.44
26/06 11:30
Aus CTLW
FT
2-2
0.33 1/4:0 1.88
26/06 11:30
Aus CTLW
FT
1-1
1.25 0:0 0.60
19/06 11:30
Aus CTLW
FT
8-0
18/06 12:00
Aus CTLW
FT
1-1
1.51 0:0 0.46
12/06 12:00
Aus CTLW
FT
0-1
0.32 1/4:0 1.92
10/06 16:45
Aus CTLW
FT
0-6
28/05 12:00
Aus CTLW
FT
6-1
1.00 0:3 3/4 0.80
22/05 12:00
Aus CTLW
FT
1-2
0.63 1/4:0 1.25
22/05 11:30
Aus CTLW
FT
0-5
0.88 2 :0 0.93
22/05 09:45
Aus CTLW
FT
2-1
1.50 0:0 0.50
15/05 11:30
Aus CTLW
FT
6-1
1.60 0:1/4 0.48
15/05 11:30
Aus CTLW
FT
2-2
0.35 0:0 2.10
08/05 11:30
Aus CTLW
FT
2-2
07/05 12:00
Aus CTLW
FT
1-3
01/05 12:00
Aus CTLW
FT
5-2
1.20 0:1/4 0.65
01/05 11:30
Aus CTLW
FT
1-1
0.45 0:3/4 1.68
01/05 09:45
Aus CTLW
FT
3-0
2.10 0:1/4 0.35
27/04 16:25
Aus CTLW
FT
0-1
0.65 0:0 1.20
20/04 16:45
Aus CTLW
FT
3-2
0.33 0:0 2.30
10/04 11:30
Aus CTLW
FT
16-0
0.75 0:1/2 1.05
10/04 11:30
Aus CTLW
FT
6-0
1.10 0:1/4 0.70
09/04 12:00
Aus CTLW
FT
1-1
0.80 0:3/4 1.00
Kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women mùa bóng 2023 của các CLB Australia Capital Territory Premier League Women sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top