Kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women hôm nay

Kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Australia Capital Territory Premier League Women nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women

Chọn Mùa Giải
Australia Capital Territory Premier League Women
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
23/09 13:00
Aus CTLW
FT
3-4
0.52 0:0 1.25
17/09 13:00
Aus CTLW
FT
4-1
2.10 0:1/4 0.35
14/09 16:00
Aus CTLW
FT
3-2
0.75 0:0 1.09
13/09 16:00
Aus CTLW
FT
0-2
1.06 0:0 0.64
03/09 09:45
Aus CTLW
FT
4-4
0.85 2 1/2:0 0.91
31/08 16:10
Aus CTLW
FT
0-2
0.28 1/4:0 2.08
31/08 15:30
Aus CTLW
FT
6-0
1.45 0:1/4 0.50
29/08 16:00
Aus CTLW
FT
2-0
1.12 0:0 0.59
27/08 12:00
Aus CTLW
FT
2-7
0.40 1/2:0 1.66
27/08 11:35
Aus CTLW
FT
1-1
2.00 0:1/4 0.20
27/08 11:30
Aus CTLW
FT
1-0
1.38 0:1/4 0.37
23/08 16:00
Aus CTLW
FT
1-0
1.29 0:0 0.47
20/08 12:00
Aus CTLW
FT
0-3
0.37 1/4:0 1.49
20/08 12:00
Aus CTLW
FT
4-3
0.39 0:0 1.44
20/08 09:45
Aus CTLW
FT
0-3
1.07 0:0 0.72
13/08 12:00
Aus CTLW
FT
0-9
0.89 2 1/2:0 0.89
13/08 12:00
Aus CTLW
FT
0-2
0.22 1/4:0 3.10
12/08 12:00
Aus CTLW
FT
7-0
0.93 0:2 1/2 0.83
10/08 16:00
Aus CTLW
FT
1-2
0.66 0:0 1.16
09/08 16:00
Aus CTLW
FT
3-0
2.98 0:1/4 0.15
06/08 12:00
Aus CTLW
FT
4-3
0.35 0:0 1.53
06/08 12:00
Aus CTLW
FT
0-3
1.75 0:0 0.27
05/08 12:00
Aus CTLW
FT
2-0
0.32 0:0 1.61
30/07 12:00
Aus CTLW
FT
2-0
2.16 0:1/4 0.22
30/07 12:00
Aus CTLW
FT
3-1
1.04 0:0 0.66
29/07 12:00
Aus CTLW
FT
1-0
0.76 1/2:0 0.94
26/07 16:30
Aus CTLW
FT
0-5
0.16 1/4:0 3.12
23/07 12:00
Aus CTLW
FT
1-0
0.84 1 1/4:0 0.83
23/07 11:30
Aus CTLW
FT
0-1
0.80 0:1/4 0.89
23/07 09:45
Aus CTLW
FT
1-1
0.85 0:1/2 0.90
16/07 11:30
Aus CTLW
FT
3-0
2.52 0:1/4 0.23
16/07 11:30
Aus CTLW
FT
1-0
0.50 0:0 1.49
13/07 16:00
Aus CTLW
FT
1-4
0.61 0:0 1.23
09/07 09:40
Aus CTLW
FT
1-5
0.26 1/4:0 2.10
02/07 12:00
Aus CTLW
FT
0-5
0.42 1/4:0 1.68
02/07 09:45
Aus CTLW
FT
3-2
0.69 1/2:0 1.08
25/06 12:00
Aus CTLW
FT
2-1
2.24 0:1/4 0.23
25/06 12:00
Aus CTLW
FT
0-2
1.37 0:0 0.55
25/06 12:00
Aus CTLW
FT
2-1
0.49 0:0 1.50
18/06 12:00
Aus CTLW
FT
0-1
0.17 1/4:0 3.38
18/06 11:30
Aus CTLW
FT
4-1
0.33 0:0 1.88
18/06 09:45
Aus CTLW
FT
0-10
0.09 1/2:0 4.92
11/06 12:00
Aus CTLW
FT
3-1
0.40 0:0 1.81
11/06 11:30
Aus CTLW
FT
1-3
13.20 0:1/2 0.01
09/06 16:30
Aus CTLW
FT
0-6
0.44 1/4:0 1.61
01/06 16:00
Aus CTLW
FT
1-1
13.20 0:1/2 0.01
28/05 12:00
Aus CTLW
FT
0-2
1.75 0:0 0.42
28/05 11:30
Aus CTLW
FT
1-1
0.64 0:0 1.18
27/05 12:00
Aus CTLW
FT
0-2
0.46 0:0 1.59
21/05 12:00
Aus CTLW
FT
1-1
2.55 0:0 0.27
21/05 12:00
Aus CTLW
FT
1-5
0.32 1/4:0 2.10
21/05 12:00
Aus CTLW
FT
2-2
0.32 1/4:0 2.10
17/05 16:00
Aus CTLW
FT
2-0
5.91 0:1/2 0.06
17/05 16:00
Aus CTLW
FT
1-6
1.58 0:0 0.43
14/05 12:00
Aus CTLW
FT
5-1
5.43 0:1/2 0.08
14/05 11:30
Aus CTLW
FT
6-1
4.92 0:1/2 0.09
14/05 11:30
Aus CTLW
FT
5-1
0.99 0:1 3/4 0.76
07/05 11:30
Aus CTLW
FT
2-2
2.10 0:1/4 0.32
28/04 16:30
Aus CTLW
FT
1-4
Kết quả bóng đá Australia Capital Territory Premier League Women mùa bóng 2024 của các CLB Australia Capital Territory Premier League Women sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top