Kết quả bóng đá Cúp nữ Brisbane Úc hôm nay

Kết quả bóng đá Cúp nữ Brisbane Úc 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Cúp nữ Brisbane Úc nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Cúp nữ Brisbane Úc

Chọn Mùa Giải
Cúp nữ Brisbane Úc
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
08/09 16:30
Aus BWC
FT
0-1
1.92 0:0 0.32
08/09 16:30
Aus BWC
FT
0-1
0.82 0:0 0.98
28/07 16:35
Aus BWC
FT
1-2
07/07 16:30
Aus BWC
FT
2-1
1.08 0:1/4 0.72
07/07 16:00
Aus BWC
FT
0-1
0.49 0:0 1.44
06/07 16:30
Aus BWC
FT
2-3
1.81 0:0 0.35
09/06 17:00
Aus BWC
FT
0-0
0.23 0:0 2.32
09/06 16:35
Aus BWC
FT
2-1
09/06 16:30
Aus BWC
FT
3-1
1.53 0:1/4 0.45
09/06 16:30
Aus BWC
FT
1-2
0.35 1/4:0 1.81
09/06 16:00
Aus BWC
FT
0-1
2.63 0:1/4 0.18
08/06 16:30
Aus BWC
FT
1-3
08/06 16:30
Aus BWC
FT
7-0
18/05 16:40
Aus BWC
FT
4-0
0.39 0:1/4 1.69
18/05 16:30
Aus BWC
FT
1-2
0.84 0:0 0.96
12/05 16:00
Aus BWC
FT
0-0
0.71 0:3/4 1.14
11/05 16:30
Aus BWC
FT
0-1
1.20 0:0 0.65
11/05 16:30
Aus BWC
FT
3-1
1.14 0:0 0.69
11/05 16:30
Aus BWC
FT
2-1
09/05 14:00
Aus BWC
FT
6-1
09/05 13:58
Aus BWC
FT
2-3
09/05 13:52
Aus BWC
FT
2-1
07/05 16:30
Aus BWC
FT
1-4

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
08/09 16:30
Aus BWC
FT
0-1
1.92 0:0 0.32
08/09 16:30
Aus BWC
FT
0-1
0.82 0:0 0.98
28/07 16:35
Aus BWC
FT
1-2
07/07 16:30
Aus BWC
FT
2-1
1.08 0:1/4 0.72
07/07 16:00
Aus BWC
FT
0-1
0.49 0:0 1.44
06/07 16:30
Aus BWC
FT
2-3
1.81 0:0 0.35
09/06 17:00
Aus BWC
FT
0-0
0.23 0:0 2.32
09/06 16:35
Aus BWC
FT
2-1
09/06 16:30
Aus BWC
FT
3-1
1.53 0:1/4 0.45
09/06 16:30
Aus BWC
FT
1-2
0.35 1/4:0 1.81
09/06 16:00
Aus BWC
FT
0-1
2.63 0:1/4 0.18
08/06 16:30
Aus BWC
FT
1-3
08/06 16:30
Aus BWC
FT
7-0
18/05 16:40
Aus BWC
FT
4-0
0.39 0:1/4 1.69
18/05 16:30
Aus BWC
FT
1-2
0.84 0:0 0.96
12/05 16:00
Aus BWC
FT
0-0
0.71 0:3/4 1.14
11/05 16:30
Aus BWC
FT
0-1
1.20 0:0 0.65
11/05 16:30
Aus BWC
FT
3-1
1.14 0:0 0.69
11/05 16:30
Aus BWC
FT
2-1
09/05 14:00
Aus BWC
FT
6-1
09/05 13:58
Aus BWC
FT
2-3
09/05 13:52
Aus BWC
FT
2-1
07/05 16:30
Aus BWC
FT
1-4
Kết quả bóng đá Cúp nữ Brisbane Úc mùa bóng 2024 của các CLB Cúp nữ Brisbane Úc sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top