Kết quả bóng đá Argentina Reserve League hôm nay - KQBĐ Argentina Reserve League 2023

kết quả bóng đá Argentina Reserve League

Chọn Mùa Giải
Argentina Reserve League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
08/06 01:00
ARG RESL
FT
1-0
1.20 0:0 0.65
07/06 21:00
ARG RESL
FT
0-1
0.57 0:0 1.29
07/06 21:00
ARG RESL
FT
2-2
0.71 0:0 1.09
07/06 21:00
ARG RESL
FT
1-0
0.29 0:0 2.04
07/06 20:00
ARG RESL
FT
2-0
0.72 0:0 1.07
07/06 00:20
ARG RESL
FT
2-3
2.00 0:0 0.37
06/06 23:10
ARG RESL
FT
0-4
1.75 0:0 0.42
06/06 22:59
ARG RESL
FT
2-0
0.47 0:0 1.60
06/06 22:59
ARG RESL
FT
0-2
1.25 0:0 0.62
06/06 22:00
ARG RESL
FT
1-1
1.15 0:0 0.67
06/06 21:00
ARG RESL
FT
2-0
0.77 0:0 1.02
06/06 19:40
ARG RESL
FT
2-1
0.47 0:0 1.60
02/06 21:10
ARG RESL
FT
0-0
1.13 0:0 0.68
02/06 21:00
ARG RESL
FT
3-0
0.73 0:0 1.07
02/06 21:00
ARG RESL
FT
1-2
0.26 0:0 2.17
02/06 21:00
ARG RESL
FT
1-0
0.23 0:0 2.32
02/06 21:00
ARG RESL
FT
0-2
1.81 0:0 0.35
02/06 01:30
ARG RESL
FT
0-1
0.52 0:0 1.42
02/06 01:00
ARG RESL
FT
2-1
0.30 0:0 2.45
02/06 01:00
ARG RESL
FT
5-2
1.00 0:0 0.80
02/06 01:00
ARG RESL
FT
1-3
0.75 0:0 1.05
02/06 00:30
ARG RESL
FT
5-0
0.55 0:0 1.37
01/06 22:59
ARG RESL
FT
1-0
0.60 0:0 1.30
01/06 22:00
ARG RESL
FT
0-0
0.87 0:0 0.92
01/06 22:00
ARG RESL
FT
3-0
0.85 0:0 0.95
01/06 22:00
ARG RESL
FT
2-0
0.72 0:0 1.07
01/06 21:10
ARG RESL
FT
1-2
1.42 0:0 0.52
01/06 21:00
ARG RESL
FT
3-0
1.92 0:1/4 0.32
01/06 21:00
ARG RESL
FT
2-1
0.98 0:0 0.82
01/06 21:00
ARG RESL
FT
3-0
0.26 0:0 2.17
01/06 21:00
ARG RESL
FT
1-2
1.10 0:0 0.70
01/06 21:00
ARG RESL
FT
2-1
0.40 0:0 1.85
01/06 21:00
ARG RESL
FT
3-0
1.06 0:0 0.74
01/06 20:00
ARG RESL
FT
1-2
0.40 0:0 1.85
01/06 20:00
ARG RESL
FT
3-1
0.72 0:0 1.07
01/06 20:00
ARG RESL
FT
4-0
1.10 0:0 0.70
01/06 19:00
ARG RESL
FT
2-2
0.82 0:0 0.97
01/06 06:00
ARG RESL
FT
2-1
0.94 0:0 0.86
01/06 06:00
ARG RESL
FT
2-1
0.57 0:0 1.29
01/06 01:00
ARG RESL
FT
2-2
0.52 0:0 1.42
31/05 23:30
ARG RESL
FT
2-3
0.95 0:0 0.85
31/05 23:30
ARG RESL
FT
2-3
0.92 0:1/4 0.87
31/05 23:10
ARG RESL
FT
4-1
0.85 0:0 0.95
31/05 21:00
ARG RESL
FT
0-1
0.23 0:0 2.32
31/05 21:00
ARG RESL
FT
0-0
1.96 0:0 0.31
31/05 21:00
ARG RESL
FT
4-0
0.73 0:0 1.07
31/05 20:00
ARG RESL
FT
2-1
0.45 0:0 1.67
31/05 01:30
ARG RESL
FT
4-0
0.60 0:0 1.30
31/05 01:30
ARG RESL
FT
1-1
31/05 01:10
ARG RESL
FT
1-1
0.87 0:0 0.92
31/05 00:00
ARG RESL
FT
0-0
0.77 0:0 1.02
30/05 22:00
ARG RESL
FT
0-1
0.24 0:0 2.90
30/05 20:00
ARG RESL
FT
1-0
1.00 0:0 0.80
30/05 19:30
ARG RESL
FT
0-2
0.77 0:0 1.02
28/05 00:00
ARG RESL
FT
1-0
0.88 0:3/4 0.92
27/05 22:30
ARG RESL
FT
1-4
1.03 0:0 0.78
27/05 21:00
ARG RESL
FT
1-0
0.30 0:0 2.45
27/05 21:00
ARG RESL
FT
2-1
0.91 0:3/4 0.89
26/05 21:10
ARG RESL
FT
2-0
1.20 0:0 0.63
25/05 21:00
ARG RESL
FT
4-1
0.60 0:0 1.25
Kết quả bóng đá Argentina Reserve League mùa bóng 2023 của các CLB Argentina Reserve League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top