Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament hôm nay

Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament

Chọn Mùa Giải
AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/10 22:00
Asian CQW
FT
2-0
0.74 0:3 3/4 1.02
24/10 18:00
Asian CQW
FT
0-3
24/10 13:00
Asian CQW
FT
2-0
21/10 22:00
Asian CQW
FT
0-0
0.89 0:0 0.87
21/10 18:00
Asian CQW
FT
0-8
0.46 1/4:0 1.61
21/10 13:00
Asian CQW
FT
1-0
18/10 22:00
Asian CQW
FT
0-4
0.46 1/4:0 1.42
18/10 18:00
Asian CQW
FT
2-1
18/10 13:00
Asian CQW
FT
4-0
0.82 0:1/4 0.94
29/09 20:00
Asian CQW
FT
7-0
0.82 0:1/4 0.94
27/09 20:00
Asian CQW
FT
1-0
0.22 0:0 2.38
26/09 20:00
Asian CQW
FT
4-0
25/09 19:30
Asian CQW
FT
7-0
25/09 17:00
Asian CQW
FT
0-0
0.56 0:0 1.25
24/09 20:00
Asian CQW
FT
0-1
0.32 1/4:0 1.78
24/09 17:00
Asian CQW
FT
2-1
0.25 0:0 2.22
23/09 20:00
Asian CQW
FT
0-16
1.56 5 :0 0.40
23/09 18:00
Asian CQW
FT
4-0
0.15 0:0 2.85
22/09 19:30
Asian CQW
FT
0-2
1.58 0:0 0.43
22/09 17:00
Asian CQW
FT
5-0
1.35 0:1/4 0.50
21/09 17:00
Asian CQW
FT
0-0
2.56 0:0 0.21
20/09 18:00
Asian CQW
FT
12-0
19/09 19:30
Asian CQW
FT
0-4
19/09 17:00
Asian CQW
FT
0-5
1.47 2 1/4:0 0.44
18/09 17:00
Asian CQW
FT
1-2
1.38 0:0 0.48
17/09 18:00
Asian CQW
FT
0-12

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/10 22:00
Asian CQW
FT
2-0
0.74 0:3 3/4 1.02
24/10 18:00
Asian CQW
FT
0-3
24/10 13:00
Asian CQW
FT
2-0
21/10 22:00
Asian CQW
FT
0-0
0.89 0:0 0.87
21/10 18:00
Asian CQW
FT
0-8
0.46 1/4:0 1.61
21/10 13:00
Asian CQW
FT
1-0
18/10 22:00
Asian CQW
FT
0-4
0.46 1/4:0 1.42
18/10 18:00
Asian CQW
FT
2-1
18/10 13:00
Asian CQW
FT
4-0
0.82 0:1/4 0.94
29/09 20:00
Asian CQW
FT
7-0
0.82 0:1/4 0.94
27/09 20:00
Asian CQW
FT
1-0
0.22 0:0 2.38
26/09 20:00
Asian CQW
FT
4-0
25/09 19:30
Asian CQW
FT
7-0
25/09 17:00
Asian CQW
FT
0-0
0.56 0:0 1.25
24/09 20:00
Asian CQW
FT
0-1
0.32 1/4:0 1.78
24/09 17:00
Asian CQW
FT
2-1
0.25 0:0 2.22
23/09 20:00
Asian CQW
FT
0-16
1.56 5 :0 0.40
23/09 18:00
Asian CQW
FT
4-0
0.15 0:0 2.85
22/09 19:30
Asian CQW
FT
0-2
1.58 0:0 0.43
22/09 17:00
Asian CQW
FT
5-0
1.35 0:1/4 0.50
21/09 17:00
Asian CQW
FT
0-0
2.56 0:0 0.21
20/09 18:00
Asian CQW
FT
12-0
19/09 19:30
Asian CQW
FT
0-4
19/09 17:00
Asian CQW
FT
0-5
1.47 2 1/4:0 0.44
18/09 17:00
Asian CQW
FT
1-2
1.38 0:0 0.48
17/09 18:00
Asian CQW
FT
0-12
Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament mùa bóng 2024 của các CLB AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top