Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament hôm nay - KQBĐ AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament 2023

kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament

Chọn Mùa Giải
AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/10 22:00
Asian CQW
FT
2-0
3.25 0:1/4 0.21
24/10 18:00
Asian CQW
FT
0-3
0.48 1/4:0 1.60
24/10 13:00
Asian CQW
FT
2-0
2.30 0:1/4 0.33
21/10 22:00
Asian CQW
FT
0-0
0.90 0:0 0.90
21/10 18:00
Asian CQW
FT
0-8
0.63 1/4:0 1.25
21/10 13:00
Asian CQW
FT
1-0
1.35 0:0 0.58
18/10 22:00
Asian CQW
FT
0-4
18/10 18:00
Asian CQW
FT
2-1
18/10 13:00
Asian CQW
FT
4-0
2.00 0:1/4 0.38
29/09 20:00
Asian CQW
FT
7-0
27/09 20:00
Asian CQW
FT
1-0
0.08 0:0 7.75
26/09 20:00
Asian CQW
FT
4-0
25/09 19:30
Asian CQW
FT
7-0
25/09 17:00
Asian CQW
FT
0-0
0.70 0:0 1.10
24/09 20:00
Asian CQW
FT
0-1
0.23 1/4:0 3.00
24/09 17:00
Asian CQW
FT
2-1
0.22 0:0 3.15
23/09 20:00
Asian CQW
FT
0-16
23/09 18:00
Asian CQW
FT
4-0
2.30 0:1/4 0.33
22/09 19:30
Asian CQW
FT
0-2
1.68 0:0 0.45
22/09 17:00
Asian CQW
FT
5-0
2.00 0:1/4 0.38
21/09 17:00
Asian CQW
FT
0-0
3.40 0:0 0.20
20/09 18:00
Asian CQW
FT
12-0
19/09 19:30
Asian CQW
FT
0-4
19/09 17:00
Asian CQW
FT
0-5
18/09 17:00
Asian CQW
FT
1-2
1.15 0:0 0.68
17/09 18:00
Asian CQW
FT
0-12
Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament mùa bóng 2023 của các CLB AFC Women’s Asian Cup Qualifying Tournament sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top