Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup hôm nay - KQBĐ AFC Women’s Asian Cup 2023

kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup

Chọn Mùa Giải
AFC Women’s Asian Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
06/02 18:00
AFC W
FT
3-2
0.53 0:0 1.43
06/02 14:30
AFC W
FT
2-1
0.48 0:0 1.60
04/02 15:00
AFC W
FT
3-0
1.10 0:0 0.70
03/02 21:00
AFC W
FT
1-1
3.15 0:0 0.22
03/02 15:00
AFC W
FT
2-0
2.10 0:1/4 0.35
02/02 15:00
AFC W
FT
0-2
2.00 0:0 0.38
30/01 21:00
AFC W
FT
1-1
1.10 0:0 0.70
30/01 19:00
AFC W
FT
3-1
2.30 0:1/4 0.33
30/01 15:00
AFC W
FT
0-1
0.13 0:0 4.90
30/01 15:00
AFC W
FT
7-0
1.20 0:1/4 0.65
27/01 21:00
AFC W
FT
2-1
2.10 0:1/4 0.35
27/01 21:00
AFC W
FT
6-0
1.85 0:1/4 0.40
27/01 15:00
AFC W
FT
1-1
0.45 0:0 1.68
27/01 15:00
AFC W
FT
2-2
0.50 0:0 1.50
26/01 21:00
AFC W
FT
5-0
0.19 0:0 3.50
24/01 21:00
AFC W
FT
0-3
0.48 1/4:0 1.60
24/01 19:00
AFC W
FT
0-4
0.53 1/4:0 1.43
24/01 17:00
AFC W
FT
0-4
0.53 1/4:0 1.43
24/01 15:00
AFC W
FT
0-2
0.30 1/4:0 2.45
23/01 17:00
AFC W
FT
0-7
0.55 1/4:0 1.38
21/01 21:00
AFC W
FT
3-0
2.30 0:1/4 0.33
21/01 19:00
AFC W
FT
0-1
0.28 0:0 2.55
21/01 17:00
AFC W
FT
18-0
0.90 0:1/2 0.90
21/01 15:00
AFC W
FT
5-0
1.50 0:1/4 0.50
20/01 21:00
AFC W
FT
0-0
0.25 0:0 2.80
20/01 17:00
AFC W
FT
4-0
2.10 0:1/4 0.35
Kết quả bóng đá AFC Women’s Asian Cup mùa bóng 2023 của các CLB AFC Women’s Asian Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top