Tỷ lệ kèo England Championship mới nhất - Kèo nhà cái England Championship | 2GON

Tỷ lệ kèo England Championship hôm nay được cập nhật sớm nhất từ kèo nhà cái. Kèo nhà cái England Championship được cập nhật theo thời gian thực với nhiều dạng kèo độ.

Kèo nhà cái Hạng nhất Anh

GIỜ / TỈ SỐ
TRẬN ĐẤU
CẢ TRẬN
TỶ LỆ T-X 1 X 2
HIỆP 1
TỶ LỆ T-X
0 - 0
Burnley Burnley
Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C
1
1.17
0.77
2
1.02
u
0.88
1.58
6.80
3.35
1/4
1.20
0.73
1/2
1.09
u
0.81
18:30 01/04
Luton Town Luton Town
Watford Watford
1/4
0.88
1.04
2 1/4
1.11
u
0.80
2.16
3.05
3.20
0
0.68
1.28
3/4
0.83
u
1.07
18:30 01/04
Preston North End Preston North End
Blackpool Blackpool
1/2
1.11
0.82
2 1/4
1.01
u
0.89
2.11
3.15
3.25
1/4
1.29
0.67
3/4
0.78
u
1.13
21:00 01/04
Birmingham City Birmingham City
Blackburn Rovers Blackburn Rovers
0
0.88
1.04
2 1/4
1.02
u
0.88
2.47
2.68
3.10
0
0.92
0.98
3/4
0.76
u
1.16
21:00 01/04
Cardiff City Cardiff City
Swansea City Swansea City
0
0.76
1.19
2 1/4
1.04
u
0.86
2.32
2.89
3.10
0
0.83
1.07
3/4
0.74
u
1.19
21:00 01/04
Hull City Hull City
Rotherham United Rotherham United
1/2
0.97
0.95
2 1/4
1.03
u
0.87
1.97
3.55
3.20
1/4
1.14
0.77
1
1.25
u
0.70
21:00 01/04
Coventry City Coventry City
Stoke City Stoke City
1/4
0.99
0.93
2 1/4
0.82
u
1.08
2.31
2.73
3.30
0
0.74
1.19
1
1.12
u
0.79
21:00 01/04
Wigan Athletic Wigan Athletic
Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)
1/4
1.09
0.83
2 1/4
1.00
u
0.90
2.42
2.73
3.10
0
0.83
1.07
3/4
0.79
u
1.12
21:00 01/04
Huddersfield Town Huddersfield Town
Middlesbrough Middlesbrough
0.97
3/4
0.95
2 1/4
0.82
u
1.08
4.00
1.76
3.55
0.96
1/4
0.94
1
1.06
u
0.84
21:00 01/04
Norwich City Norwich City
Sheffield United Sheffield United
0
0.85
1.07
2 1/2
0.95
u
0.95
2.37
2.66
3.30
0
0.89
1.01
1
1.00
u
0.90
21:00 01/04
West Brom West Brom
Millwall Millwall
1/2
0.88
1.04
2 1/4
1.05
u
0.85
1.88
3.80
3.30
1/4
1.07
0.83
3/4
0.78
u
1.13
21:00 01/04
Bristol City Bristol City
Reading Reading
1/2
0.82
1.11
2 1/4
1.04
u
0.86
1.82
4.05
3.30
1/4
1.02
0.88
3/4
0.77
u
1.14
18:30 07/04
Millwall Millwall
Luton Town Luton Town
1/4
1.05
0.85
2 1/4
0.98
u
0.90
2.24
2.96
3.15
19:00 07/04
Rotherham United Rotherham United
West Brom West Brom
1.03
1/2
0.87
2 1/4
0.98
u
0.90
3.80
1.87
3.30
21:00 07/04
Blackburn Rovers Blackburn Rovers
Norwich City Norwich City
0
0.92
0.98
2 1/4
0.96
u
0.92
2.55
2.63
3.05
21:00 07/04
Sheffield United Sheffield United
Wigan Athletic Wigan Athletic
1 1/4
1.00
0.90
2 1/2
0.93
u
0.95
1.40
6.80
4.20
21:00 07/04
Watford Watford
Huddersfield Town Huddersfield Town
1
0.95
0.95
2 1/4
0.93
u
0.95
1.52
5.60
3.80
21:00 07/04
Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)
Preston North End Preston North End
0
0.94
0.96
2 1/4
1.03
u
0.85
2.58
2.60
3.05
21:00 07/04
Stoke City Stoke City
Bristol City Bristol City
1/2
0.92
0.98
2 1/4
0.93
u
0.95
1.92
3.60
3.30
21:00 07/04
Blackpool Blackpool
Cardiff City Cardiff City
0
0.85
1.05
2 1/4
0.98
u
0.90
2.44
2.72
3.10
21:00 07/04
Swansea City Swansea City
Coventry City Coventry City
0
0.96
0.94
2 1/4
0.98
u
0.90
2.59
2.56
3.10
21:00 07/04
Reading Reading
Birmingham City Birmingham City
0
0.90
1.00
2 1/4
1.03
u
0.85
2.53
2.66
3.05
23:30 07/04
Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C
Hull City Hull City
1/2
1.05
0.85
2 1/4
0.93
u
0.95
2.05
3.35
3.20
02:00 08/04
Middlesbrough Middlesbrough
Burnley Burnley
0
1.00
0.90
2 1/4
1.03
u
0.85
2.61
2.48
3.20
22:00 18/04
Sheffield United Sheffield United
West Brom West Brom
3/4
0.84
1.06
2 1/2
0.91
u
0.97
1.62
4.35
3.65
1/4
0.86
1.02
1
0.89
u
0.99
0 - 0
Burnley Burnley
Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C
1
1.17
0.77
2
1.02
u
0.88
1.58
6.80
3.35
1/4
1.20
0.73
1/2
1.09
u
0.81
18:30 01/04
Luton Town Luton Town
Watford Watford
1/4
0.88
1.04
2 1/4
1.11
u
0.80
2.16
3.05
3.20
0
0.68
1.28
3/4
0.83
u
1.07
18:30 01/04
Preston North End Preston North End
Blackpool Blackpool
1/2
1.11
0.82
2 1/4
1.01
u
0.89
2.11
3.15
3.25
1/4
1.29
0.67
3/4
0.78
u
1.13
21:00 01/04
Birmingham City Birmingham City
Blackburn Rovers Blackburn Rovers
0
0.88
1.04
2 1/4
1.02
u
0.88
2.47
2.68
3.10
0
0.92
0.98
3/4
0.76
u
1.16
21:00 01/04
Cardiff City Cardiff City
Swansea City Swansea City
0
0.76
1.19
2 1/4
1.04
u
0.86
2.32
2.89
3.10
0
0.83
1.07
3/4
0.74
u
1.19
21:00 01/04
Hull City Hull City
Rotherham United Rotherham United
1/2
0.97
0.95
2 1/4
1.03
u
0.87
1.97
3.55
3.20
1/4
1.14
0.77
1
1.25
u
0.70
21:00 01/04
Coventry City Coventry City
Stoke City Stoke City
1/4
0.99
0.93
2 1/4
0.82
u
1.08
2.31
2.73
3.30
0
0.74
1.19
1
1.12
u
0.79
21:00 01/04
Wigan Athletic Wigan Athletic
Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)
1/4
1.09
0.83
2 1/4
1.00
u
0.90
2.42
2.73
3.10
0
0.83
1.07
3/4
0.79
u
1.12
21:00 01/04
Huddersfield Town Huddersfield Town
Middlesbrough Middlesbrough
0.97
3/4
0.95
2 1/4
0.82
u
1.08
4.00
1.76
3.55
0.96
1/4
0.94
1
1.06
u
0.84
21:00 01/04
Norwich City Norwich City
Sheffield United Sheffield United
0
0.85
1.07
2 1/2
0.95
u
0.95
2.37
2.66
3.30
0
0.89
1.01
1
1.00
u
0.90
21:00 01/04
West Brom West Brom
Millwall Millwall
1/2
0.88
1.04
2 1/4
1.05
u
0.85
1.88
3.80
3.30
1/4
1.07
0.83
3/4
0.78
u
1.13
21:00 01/04
Bristol City Bristol City
Reading Reading
1/2
0.82
1.11
2 1/4
1.04
u
0.86
1.82
4.05
3.30
1/4
1.02
0.88
3/4
0.77
u
1.14
18:30 07/04
Millwall Millwall
Luton Town Luton Town
1/4
1.05
0.85
2 1/4
0.98
u
0.90
2.24
2.96
3.15
19:00 07/04
Rotherham United Rotherham United
West Brom West Brom
1.03
1/2
0.87
2 1/4
0.98
u
0.90
3.80
1.87
3.30
21:00 07/04
Blackburn Rovers Blackburn Rovers
Norwich City Norwich City
0
0.92
0.98
2 1/4
0.96
u
0.92
2.55
2.63
3.05
21:00 07/04
Sheffield United Sheffield United
Wigan Athletic Wigan Athletic
1 1/4
1.00
0.90
2 1/2
0.93
u
0.95
1.40
6.80
4.20
21:00 07/04
Watford Watford
Huddersfield Town Huddersfield Town
1
0.95
0.95
2 1/4
0.93
u
0.95
1.52
5.60
3.80
21:00 07/04
Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)
Preston North End Preston North End
0
0.94
0.96
2 1/4
1.03
u
0.85
2.58
2.60
3.05
21:00 07/04
Stoke City Stoke City
Bristol City Bristol City
1/2
0.92
0.98
2 1/4
0.93
u
0.95
1.92
3.60
3.30
21:00 07/04
Blackpool Blackpool
Cardiff City Cardiff City
0
0.85
1.05
2 1/4
0.98
u
0.90
2.44
2.72
3.10
21:00 07/04
Swansea City Swansea City
Coventry City Coventry City
0
0.96
0.94
2 1/4
0.98
u
0.90
2.59
2.56
3.10
21:00 07/04
Reading Reading
Birmingham City Birmingham City
0
0.90
1.00
2 1/4
1.03
u
0.85
2.53
2.66
3.05
23:30 07/04
Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C
Hull City Hull City
1/2
1.05
0.85
2 1/4
0.93
u
0.95
2.05
3.35
3.20
02:00 08/04
Middlesbrough Middlesbrough
Burnley Burnley
0
1.00
0.90
2 1/4
1.03
u
0.85
2.61
2.48
3.20
22:00 18/04
Sheffield United Sheffield United
West Brom West Brom
3/4
0.84
1.06
2 1/2
0.91
u
0.97
1.62
4.35
3.65
1/4
0.86
1.02
1
0.89
u
0.99
XH
Đội bóng
ST
T
H
B
TG
TH
HS
Đ
Phong độ
1
37
24
11
2
74
29
45
83
2
37
21
7
9
58
33
25
70
3
38
20
7
11
69
42
27
67
4
38
17
13
8
46
35
11
64
5
37
19
4
14
43
42
1
61
6
38
17
9
12
48
40
8
60
7
38
16
9
13
52
41
11
57
8
37
15
10
12
47
39
8
55
9
38
14
13
11
45
40
5
55
10
38
14
11
13
53
46
7
53
11
38
14
11
13
34
43
-9
53
12
38
15
12
11
47
37
10
52
13
38
13
9
16
48
45
3
48
14
38
12
12
14
45
46
-1
48
15
38
12
11
15
43
53
-10
47
16
38
12
10
16
51
57
-6
46
17
38
12
9
17
42
50
-8
45
18
38
13
6
19
40
58
-18
45
19
38
11
9
18
38
59
-21
42
20
37
9
13
15
41
51
-10
40
21
37
10
9
18
28
41
-13
39
22
38
9
9
20
32
53
-21
36
23
38
8
11
19
40
58
-18
35
24
38
7
13
18
33
59
-26
34

Top ghi bàn Hạng nhất Anh 2022-2023

TT
Cầu thủ
Đội
Số bàn thắng
1
Chuba Akpom
Middlesbrough
24
2
Viktor Gyokeres
Coventry City
18
3
Nathan Tella
Burnley
17
4
Carlton Morris
Luton Town
16
5
Tom Bradshaw
Millwall
14
6
Oscar Eduardo Estupinan Vallesilla
Hull City
13
7
Joel Piroe
Swansea City
13
8
Zian Flemming
Millwall
12
9
Ben Brereton
Blackburn Rovers
12
10
Joshua Sargent
Norwich City
11
11
Oliver McBurnie
Sheffield United
11
12
Iliman Ndiaye
Sheffield United
11
13
Jerry Yates
Blackpool
11
14
Nahki Wells
Bristol City
11
15
Teemu Pukki
Norwich City
10
Bongdanet.cc cập nhật liên tục tỷ lệ kèo England Championship hôm nay, kèo nhà cái England Championship sớm nhất và chuẩn nhất. Thông tin kèo England Championship sẽ liên tục được cập nhật trong thời gian thực và ngay cả khi các trận đấu thuộc England Championship đang diễn ra. Tỷ lệ kèo của các đội bóng England Championship cũng sẽ được cập nhật liên tục theo kèo nhà cái.
Back to top