Kết quả bóng đá Welsh Premier League hôm nay

Kết quả bóng đá Welsh Premier League 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Welsh Premier League nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Welsh Premier League

Chọn Mùa Giải
Welsh Premier League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
07/02 02:45
Welsh PR
FT
3-0
0.31 0:0 1.81
03/02 21:30
Welsh PR
FT
1-2
1.02 0:0 0.74
03/02 21:30
Welsh PR
FT
1-1
0.40 0:0 1.78
03/02 20:00
Welsh PR
FT
0-3
0.53 0:0 1.29
03/02 03:00
Welsh PR
FT
1-0
1.78 0:0 0.40
03/02 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.82 0:0 1.02
13/08 23:15
Welsh PR
FT
0-4
0.87 0:0 0.97
12/08 20:30
Welsh PR
FT
1-0
0.35 0:0 1.53
12/08 20:30
Welsh PR
FT
0-1
0.45 0:0 1.33
12/08 20:30
Welsh PR
FT
1-3
1.21 0:0 0.52
12/08 01:45
Welsh PR
FT
6-2
0.35 0:0 1.53
12/08 01:45
Welsh PR
FT
0-0
0.55 0:0 1.17

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
25/02 00:15
Welsh PR
FT
2-1
0.51 0:0 1.33
24/02 21:30
Welsh PR
FT
1-5
0.85 0:0 0.91
24/02 19:15
Welsh PR
FT
4-0
0.79 0:0 1.05
24/02 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.90 0:0 0.86
24/02 02:45
Welsh PR
FT
1-8
0.40 1/4:0 1.78
24/02 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.32 0:0 2.08
10/02 21:30
Welsh PR
FT
2-2
1.42 0:0 0.46
10/02 21:30
Welsh PR
FT
2-3
1.33 0:0 0.59
10/02 19:45
Welsh PR
FT
2-2
0.98 0:0 0.86
10/02 03:00
Welsh PR
FT
0-1
0.71 0:0 1.14
10/02 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.15 0:0 3.22
10/02 02:45
Welsh PR
FT
0-1
1.75 0:0 0.41
07/02 02:45
Welsh PR
FT
3-0
0.31 0:0 1.81
03/02 21:30
Welsh PR
FT
1-2
1.02 0:0 0.74
03/02 21:30
Welsh PR
FT
1-1
0.40 0:0 1.78
03/02 20:00
Welsh PR
FT
0-3
0.53 0:0 1.29
03/02 03:00
Welsh PR
FT
1-0
1.78 0:0 0.40
03/02 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.82 0:0 1.02
14/01 00:15
Welsh PR
FT
2-2
1.16 0:0 0.70
14/01 00:15
Welsh PR
FT
2-3
1.14 0:0 0.71
14/01 00:15
Welsh PR
FT
3-1
3.33 0:1/4 0.14
14/01 00:15
Welsh PR
FT
2-4
0.92 0:0 0.92
14/01 00:15
Welsh PR
FT
2-3
0.86 0:0 0.98
14/01 00:15
Welsh PR
FT
0-1
1.36 0:0 0.57
06/01 21:30
Welsh PR
FT
4-0
1.12 0:0 0.73
06/01 21:30
Welsh PR
FT
8-0
2.32 0:1/4 0.27
06/01 03:00
Welsh PR
FT
1-0
2.50 0:0 0.24
31/12 21:30
Welsh PR
FT
1-0
1.44 0:0 0.53
31/12 21:30
Welsh PR
FT
0-4
1.51 0:0 0.50
31/12 19:30
Welsh PR
FT
2-1
0.56 0:0 1.38
30/12 21:30
Welsh PR
FT
2-1
1.17 0:0 0.69
30/12 21:30
Welsh PR
FT
1-1
0.99 0:0 0.85
30/12 21:30
Welsh PR
FT
0-0
1.08 0:0 0.76
26/12 21:30
Welsh PR
FT
2-3
0.95 0:0 0.81
26/12 21:30
Welsh PR
FT
1-2
0.77 0:0 1.07
26/12 21:30
Welsh PR
FT
2-1
3.70 0:1/4 0.11
26/12 21:30
Welsh PR
FT
0-3
1.00 0:0 0.84
26/12 21:30
Welsh PR
FT
2-0
0.44 0:0 1.66
26/12 21:30
Welsh PR
FT
2-0
0.71 0:0 1.05
23/12 21:30
Welsh PR
FT
0-1
1.85 0:0 0.38
17/12 00:15
Welsh PR
FT
0-1
0.47 0:0 1.40
16/12 21:30
Welsh PR
FT
3-1
0.20 0:0 2.27
16/12 21:30
Welsh PR
FT
0-1
0.59 0:0 1.20
16/12 21:30
Welsh PR
FT
3-0
0.25 0:0 2.04
03/12 00:15
Welsh PR
FT
0-2
0.85 0:0 0.99
02/12 21:30
Welsh PR
FT
4-2
0.31 0:0 1.81
02/12 21:30
Welsh PR
FT
7-0
0.19 0:0 2.32
02/12 21:30
Welsh PR
FT
4-2
0.36 0:0 1.66
02/12 21:30
Welsh PR
FT
1-2
0.88 0:0 0.88
30/11 02:45
Welsh PR
FT
2-3
1.66 0:0 0.44
29/11 03:00
Welsh PR
FT
1-3
3.12 0:0 0.16
29/11 02:45
Welsh PR
FT
3-1
0.26 0:0 2.00
29/11 02:45
Welsh PR
FT
1-1
1.13 0:0 0.64
29/11 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.91 0:0 0.85
29/11 02:45
Welsh PR
FT
1-1
0.74 0:0 1.02
25/11 21:30
Welsh PR
FT
2-1
1.96 0:0 0.27
19/11 21:30
Welsh PR
FT
0-3
0.68 0:0 1.19
19/11 21:30
Welsh PR
FT
2-3
1.75 0:0 0.41
19/11 21:30
Welsh PR
FT
1-1
0.94 0:0 0.90
19/11 21:30
Welsh PR
FT
1-2
2.56 0:1/4 0.23
Kết quả bóng đá Welsh Premier League mùa bóng 2024 của các CLB Welsh Premier League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top