Kết quả bóng đá Northern New Zealand League hôm nay - KQBĐ Northern New Zealand League 2023

kết quả bóng đá Northern New Zealand League

Chọn Mùa Giải
Northern New Zealand League
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/06 10:00
NOR NZL
FT
3-4
1.85 0:0 0.40
03/06 10:00
NOR NZL
FT
3-2
0.61 0:0 1.29
03/06 10:00
NOR NZL
FT
1-3
0.76 0:0 1.08
03/06 10:00
NOR NZL
FT
2-1
0.81 0:0 1.03
03/06 10:00
NOR NZL
FT
3-3
0.90 0:0 0.90
02/06 14:30
NOR NZL
FT
1-3
0.35 1/4:0 1.69
27/05 12:30
NOR NZL
FT
2-2
1.10 0:0 0.70
27/05 10:00
NOR NZL
FT
2-1
1.42 0:0 0.52
27/05 10:00
NOR NZL
FT
1-0
0.32 0:0 2.30
27/05 10:00
NOR NZL
FT
0-1
1.85 0:0 0.40
20/05 12:30
NOR NZL
FT
1-3
1.25 0:0 0.62
20/05 10:00
NOR NZL
FT
0-5
1.63 0:0 0.45
20/05 10:00
NOR NZL
FT
1-2
1.51 0:0 0.42
20/05 10:00
NOR NZL
FT
3-2
2.27 0:1/4 0.20
13/05 12:30
NOR NZL
FT
3-1
0.85 0:0 0.95
13/05 10:00
NOR NZL
FT
2-0
0.38 0:0 1.85
13/05 10:00
NOR NZL
FT
1-1
0.52 0:0 1.47
13/05 10:00
NOR NZL
FT
3-0
2.32 0:1/4 0.27
13/05 10:00
NOR NZL
FT
1-2
1.02 0:0 0.77
06/05 13:00
NOR NZL
FT
2-4
1.78 0:0 0.32
06/05 12:30
NOR NZL
FT
1-1
0.57 0:0 1.35
06/05 10:00
NOR NZL
FT
4-0
1.49 0:1/4 0.51
06/05 10:00
NOR NZL
FT
2-2
0.55 1/4:0 1.37
06/05 10:00
NOR NZL
FT
1-0
1.35 0:0 0.57
05/05 14:30
NOR NZL
FT
1-3
0.96 0:0 0.80
30/04 12:00
NOR NZL
FT
0-1
0.41 0:0 1.53
29/04 10:00
NOR NZL
FT
3-3
1.50 0:0 0.50
29/04 10:00
NOR NZL
FT
2-2
0.87 0:0 0.92
29/04 10:00
NOR NZL
FT
3-3
0.45 0:0 1.67
29/04 10:00
NOR NZL
FT
0-0
0.97 0:0 0.82
22/04 13:00
NOR NZL
FT
1-2
1.75 3/4:0 0.42
22/04 10:00
NOR NZL
FT
0-0
0.30 0:0 2.45
22/04 10:00
NOR NZL
FT
3-1
1.75 0:1/4 0.41
22/04 10:00
NOR NZL
FT
3-1
1.23 0:0 0.65
22/04 10:00
NOR NZL
FT
0-6
0.26 1/4:0 2.70
15/04 10:00
NOR NZL
FT
2-1
0.75 0:0 1.05
15/04 10:00
NOR NZL
FT
2-3
1.20 0:0 0.65
15/04 10:00
NOR NZL
FT
3-1
2.10 0:0 0.35
15/04 10:00
NOR NZL
FT
4-3
1.25 0:0 0.62
15/04 10:00
NOR NZL
FT
0-2
1.85 0:0 0.40
10/04 13:10
NOR NZL
FT
2-4
0.93 0:0 0.83
10/04 10:00
NOR NZL
FT
5-0
0.34 0:0 1.72
10/04 10:00
NOR NZL
FT
1-1
1.33 0:1/4 0.59
10/04 10:00
NOR NZL
FT
1-4
1.81 0:0 0.31
10/04 10:00
NOR NZL
FT
3-0
0.80 0:0 0.96
07/04 13:10
NOR NZL
FT
2-3
0.78 0:0 1.06
07/04 10:00
NOR NZL
FT
1-0
0.45 0:0 1.63
07/04 10:00
NOR NZL
FT
2-4
0.57 0:0 1.36
07/04 10:00
NOR NZL
FT
1-1
1.08 0:0 0.76
07/04 10:00
NOR NZL
FT
1-3
0.69 0:0 1.17
07/04 09:00
NOR NZL
FT
5-1
0.39 0:0 1.81
01/04 09:00
NOR NZL
FT
5-1
0.55 0:0 1.37
01/04 09:00
NOR NZL
FT
0-1
0.70 0:0 1.10
01/04 09:00
NOR NZL
FT
0-1
1.50 0:0 0.50
01/04 09:00
NOR NZL
FT
5-1
2.45 0:1/4 0.30
31/03 13:30
NOR NZL
FT
0-1
0.87 0:0 0.89
26/03 08:50
NOR NZL
FT
2-4
0.75 0:0 1.05
25/03 09:00
NOR NZL
FT
4-0
2.30 0:1/4 0.32
25/03 09:00
NOR NZL
FT
1-0
0.23 0:0 3.00
25/03 09:00
NOR NZL
FT
3-2
1.07 0:0 0.72
Kết quả bóng đá Northern New Zealand League mùa bóng 2023 của các CLB Northern New Zealand League sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top