Kết quả bóng đá Northern Ireland Women's Super hôm nay - KQBĐ Northern Ireland Women's Super 2023

kết quả bóng đá Northern Ireland Women's Super

Chọn Mùa Giải
Northern Ireland Women's Super
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
03/11 02:45
NIR WD1
FT
1-2
1.08 0:0 0.73
03/11 02:45
NIR WD1
FT
1-2
03/11 02:45
NIR WD1
FT
0-5
0.28 1/4:0 2.55
03/11 02:45
NIR WD1
FT
1-0
1.68 0:0 0.45
27/10 02:00
NIR WD1
FT
2-2
1.85 0:1/4 0.40
27/10 02:00
NIR WD1
FT
2-0
2.50 0:1/4 0.16
27/10 01:45
NIR WD1
FT
1-5
0.35 1/4:0 2.10
23/10 01:45
NIR WD1
FT
2-0
20/10 02:00
NIR WD1
FT
2-0
0.20 0:0 3.40
20/10 01:45
NIR WD1
FT
1-0
0.12 0:0 5.40
13/10 01:45
NIR WD1
FT
0-10
06/10 02:00
NIR WD1
FT
10-1
1.30 0:1/4 0.60
06/10 01:45
NIR WD1
FT
0-7
0.48 1/4:0 1.60
29/09 01:45
NIR WD1
FT
2-1
2.45 0:1/4 0.30
27/09 01:45
NIR WD1
FT
3-1
0.85 1/2:0 0.95
27/09 01:45
NIR WD1
FT
8-0
2.00 0:1/4 0.38
22/09 02:00
NIR WD1
FT
0-0
3.84 0:0 0.02
22/09 01:45
NIR WD1
FT
0-2
0.60 0:0 1.30
22/09 01:45
NIR WD1
FT
4-1
22/09 01:45
NIR WD1
FT
1-2
13/09 01:45
NIR WD1
FT
7-0
2.30 0:1/4 0.33
13/09 01:45
NIR WD1
FT
3-1
0.90 0:2 1/2 0.90
13/09 01:45
NIR WD1
FT
0-6
0.50 1/4:0 1.50
25/08 02:00
NIR WD1
FT
2-1
0.75 0:0 1.05
25/08 02:00
NIR WD1
FT
2-0
0.24 0:0 2.90
25/08 01:45
NIR WD1
FT
4-0
2.30 0:1/4 0.33
18/08 01:45
NIR WD1
FT
0-7
18/08 01:45
NIR WD1
FT
3-1
18/08 01:45
NIR WD1
FT
0-1
0.71 0:0 0.99
14/08 19:30
NIR WD1
FT
6-2
11/08 02:00
NIR WD1
FT
0-0
11/08 02:00
NIR WD1
FT
1-2
0.24 1/4:0 2.90
11/08 01:45
NIR WD1
FT
0-4
0.23 1/4:0 1.88
11/08 01:45
NIR WD1
FT
1-2
0.26 1/4:0 2.70
02/08 02:00
NIR WD1
FT
0-4
0.22 1/4:0 1.92
02/08 01:45
NIR WD1
FT
0-4
0.49 1/4:0 1.26
11/06 01:50
NIR WD1
FT
0-5
02/06 01:45
NIR WD1
FT
7-0
02/06 01:45
NIR WD1
FT
2-4
02/06 01:45
NIR WD1
FT
1-3
31/05 01:30
NIR WD1
FT
0-0
26/05 02:00
NIR WD1
FT
1-4
0.22 1/4:0 3.15
26/05 01:45
NIR WD1
FT
3-0
0.95 0:0 0.85
26/05 01:45
NIR WD1
FT
2-4
0.28 1/4:0 2.55
26/05 01:45
NIR WD1
FT
0-3
0.45 1/4:0 1.68
19/05 02:00
NIR WD1
FT
5-2
2.45 0:1/4 0.30
19/05 01:45
NIR WD1
FT
8-0
0.90 0:1/4 0.90
19/05 01:45
NIR WD1
FT
1-3
0.26 1/4:0 2.70
19/05 01:45
NIR WD1
FT
1-1
0.43 1/4:0 1.75
12/05 02:00
NIR WD1
FT
0-5
0.80 3 1/4:0 1.00
12/05 01:45
NIR WD1
FT
1-1
0.95 0:1/4 0.85
12/05 01:45
NIR WD1
FT
5-0
2.30 0:1/4 0.33
12/05 01:45
NIR WD1
FT
1-1
1.05 0:0 0.75
05/05 01:45
NIR WD1
FT
4-1
1.85 0:1/4 0.40
05/05 01:45
NIR WD1
FT
7-1
1.75 0:1/4 0.43
05/05 01:45
NIR WD1
FT
0-0
Kết quả bóng đá Northern Ireland Women's Super mùa bóng 2023 của các CLB Northern Ireland Women's Super sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top