Kết quả bóng đá Northern Ireland League Cup hôm nay - KQBĐ Northern Ireland League Cup 2023

kết quả bóng đá Northern Ireland League Cup

Chọn Mùa Giải
Northern Ireland League Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
12/03 22:00
NIR LC
FT
0-2
07/12 02:45
NIR LC
FT
0-3
1.19 0:0 0.60
07/12 02:45
NIR LC
FT
1-1
0.85 0:0 0.91
02/11 02:45
NIR LC
FT
3-0
2.30 0:1/4 0.33
02/11 02:45
NIR LC
FT
3-0
2.45 0:1/4 0.30
02/11 02:45
NIR LC
FT
0-2
2.10 0:0 0.35
02/11 02:45
NIR LC
FT
3-2
2.55 0:1/4 0.28
05/10 01:45
NIR LC
FT
1-2
0.70 0:0 1.10
05/10 01:45
NIR LC
FT
6-0
0.30 0:0 2.45
05/10 01:45
NIR LC
FT
1-1
0.88 0:1 0.93
05/10 01:45
NIR LC
FT
6-0
2.30 0:1/4 0.33
05/10 01:45
NIR LC
FT
0-1
2.30 0:0 0.33
05/10 01:45
NIR LC
FT
0-1
0.33 1/4:0 2.30
05/10 01:45
NIR LC
FT
2-1
1.03 0:0 0.78
05/10 01:45
NIR LC
FT
1-2
0.58 0:0 1.35
15/09 02:00
NIR LC
FT
2-2
1.44 0:0 0.53
14/09 02:00
NIR LC
FT
7-0
2.80 0:1/4 0.25
14/09 01:45
NIR LC
FT
1-0
0.40 0:0 1.85
14/09 01:45
NIR LC
FT
6-0
2.45 0:1/4 0.30
14/09 01:45
NIR LC
FT
0-3
14/09 01:45
NIR LC
FT
0-0
14/09 01:45
NIR LC
FT
1-5
14/09 01:45
NIR LC
FT
3-0
0.95 0:2 0.85
14/09 01:45
NIR LC
FT
0-4
1.30 0:0 0.60
14/09 01:45
NIR LC
FT
4-0
14/09 01:45
NIR LC
FT
5-1
14/09 01:45
NIR LC
FT
5-0
0.95 0:1 1/2 0.85
14/09 01:45
NIR LC
FT
5-0
14/09 01:45
NIR LC
FT
2-2
1.03 0:0 0.78
14/09 01:45
NIR LC
FT
5-0
1.43 0:1/4 0.53
14/09 01:45
NIR LC
FT
2-1
0.33 1/4:0 2.30
10/08 01:45
NIR LC
FT
1-1
1.05 0:0 0.75
06/08 20:00
NIR LC
FT
2-1
06/08 20:00
NIR LC
FT
2-1
06/08 20:00
NIR LC
FT
1-3
Kết quả bóng đá Northern Ireland League Cup mùa bóng 2023 của các CLB Northern Ireland League Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top