Kết quả bóng đá Northern Ireland IFA Championship hôm nay

Kết quả bóng đá Northern Ireland IFA Championship 2024 mới nhất hôm nay. Cập nhật kqbd, tỷ số Northern Ireland IFA Championship nhanh chóng và chuẩn xác

bongdanet

kết quả bóng đá Northern Ireland IFA Championship

Chọn Mùa Giải
Northern Ireland IFA Championship
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
05/08 21:00
NIR CH
FT
5-2
0.98 0:1/4 0.80
05/08 21:00
NIR CH
FT
3-2
1.00 0:1/4 0.78
05/08 21:00
NIR CH
FT
4-2
0.80 0:1/4 0.95
05/08 21:00
NIR CH
FT
1-3
0.87 0:1/4 0.91
05/08 21:00
NIR CH
FT
2-0
0.93 0:1/2 0.80
05/08 21:00
NIR CH
FT
2-3

KẾT QUẢ VÒNG GẦN NHẤT

Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
24/02 22:00
NIR CH
FT
1-2
24/02 22:00
NIR CH
FT
2-0
0.89 0:1/2 0.83
24/02 22:00
NIR CH
FT
1-2
0.83 1/2:0 0.89
24/02 22:00
NIR CH
FT
0-1
24/02 03:00
NIR CH
FT
4-0
0.65 0:0 1.18
24/02 02:45
NIR CH
FT
0-4
1.45 0:0 0.50
21/02 02:45
NIR CH
FT
0-4
0.70 0:0 1.12
17/02 22:00
NIR CH
FT
2-4
0.85 0:1/4 0.91
17/02 22:00
NIR CH
FT
1-2
0.83 0:1 3/4 0.95
17/02 22:00
NIR CH
FT
1-2
0.89 0:0 0.89
17/02 22:00
NIR CH
FT
1-2
0.88 0:0 0.89
17/02 03:00
NIR CH
FT
2-2
0.55 0:0 1.40
14/02 02:50
NIR CH
FT
3-2
0.95 0:0 0.80
11/02 00:30
NIR CH
FT
2-2
0.93 1/2:0 0.85
10/02 22:00
NIR CH
FT
0-0
0.91 0:0 0.85
10/02 22:00
NIR CH
FT
5-1
0.83 0:1 1/4 0.95
10/02 02:45
NIR CH
FT
3-1
0.55 0:0 1.38
07/02 03:00
NIR CH
FT
2-1
0.42 0:0 1.70
03/02 22:00
NIR CH
FT
6-1
0.91 0:2 1/4 0.87
03/02 22:00
NIR CH
FT
0-5
0.91 1/4:0 0.85
27/01 22:00
NIR CH
FT
1-1
0.98 0:0 0.75
27/01 22:00
NIR CH
FT
2-2
0.88 1/4:0 0.89
27/01 22:00
NIR CH
FT
1-1
0.85 3/4:0 0.91
27/01 22:00
NIR CH
FT
3-1
0.95 0:1/2 0.80
27/01 22:00
NIR CH
FT
3-1
0.90 0:1/4 0.87
27/01 21:00
NIR CH
FT
1-4
0.89 1 1/4:0 0.88
21/01 00:30
NIR CH
FT
3-2
0.89 0:1 1/2 0.89
20/01 22:00
NIR CH
FT
4-0
0.90 0:0 0.87
20/01 22:00
NIR CH
FT
2-0
0.85 0:1/2 0.93
20/01 21:00
NIR CH
FT
1-3
0.95 1 1/4:0 0.83
20/01 02:45
NIR CH
FT
2-0
0.86 0:1/4 0.92
20/01 02:45
NIR CH
FT
3-0
0.93 0:0 0.91
13/01 22:00
NIR CH
FT
0-0
0.75 1/2:0 0.95
13/01 22:00
NIR CH
FT
1-3
0.98 1/4:0 0.80
13/01 22:00
NIR CH
FT
1-3
0.90 1/4:0 0.87
13/01 22:00
NIR CH
FT
0-1
0.88 0:1/4 0.89
13/01 22:00
NIR CH
FT
1-2
0.93 0:0 0.85
13/01 21:00
NIR CH
FT
0-1
0.91 1 1/2:0 0.85
10/01 02:45
NIR CH
FT
1-2
0.88 0:0 0.96
01/01 22:00
NIR CH
FT
1-4
0.75 0:0 1.02
30/12 22:00
NIR CH
FT
2-1
0.80 0:3/4 0.98
30/12 22:00
NIR CH
FT
0-0
1.75 0:1/4 0.42
27/12 22:00
NIR CH
FT
2-1
1.16 0:0 0.64
26/12 22:00
NIR CH
FT
3-1
0.85 3/4:0 0.93
26/12 22:00
NIR CH
FT
1-0
0.91 1/4:0 0.85
26/12 22:00
NIR CH
FT
2-2
0.98 0:0 0.80
26/12 21:00
NIR CH
FT
1-4
0.95 1/4:0 0.78
26/12 21:00
NIR CH
FT
1-2
0.91 0:1/4 0.85
23/12 22:00
NIR CH
FT
3-0
0.80 1 :0 0.91
23/12 22:00
NIR CH
FT
3-0
0.93 0:1 1/2 0.83
23/12 22:00
NIR CH
FT
3-0
0.95 0:2 1/4 0.83
23/12 03:00
NIR CH
FT
6-2
0.93 0:1/2 0.83
23/12 02:45
NIR CH
FT
3-2
0.38 0:0 1.95
23/12 02:45
NIR CH
FT
2-2
0.51 0:0 1.26
16/12 22:00
NIR CH
FT
3-0
0.80 0:1/4 0.98
16/12 22:00
NIR CH
FT
0-1
0.91 0:0 0.85
16/12 22:00
NIR CH
FT
1-2
0.85 0:0 0.91
16/12 22:00
NIR CH
FT
4-2
0.98 0:1 1/4 0.80
16/12 21:00
NIR CH
FT
2-1
0.88 0:1/4 0.89
16/12 02:45
NIR CH
FT
4-1
0.95 0:2 0.83
Kết quả bóng đá Northern Ireland IFA Championship mùa bóng 2024 của các CLB Northern Ireland IFA Championship sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top