Kết quả bóng đá Northern Ireland Cup hôm nay - KQBĐ Northern Ireland Cup 2023

kết quả bóng đá Northern Ireland Cup

Chọn Mùa Giải
Northern Ireland Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
04/03 22:00
NIR CUP
FT
1-2
04/03 22:00
NIR CUP
FT
1-0
04/03 22:00
NIR CUP
FT
1-1
04/03 02:45
NIR CUP
FT
0-1
0.26 1/4:0 2.70
04/02 22:00
NIR CUP
FT
0-1
04/02 22:00
NIR CUP
FT
0-1
0.85 0:0 0.95
04/02 22:00
NIR CUP
FT
2-2
0.87 0:1/4 0.83
04/02 22:00
NIR CUP
FT
1-1
0.86 0:0 0.84
04/02 22:00
NIR CUP
FT
4-1
04/02 22:00
NIR CUP
FT
0-3
1.01 1 3/4:0 0.69
04/02 20:30
NIR CUP
FT
1-2
04/02 02:45
NIR CUP
FT
1-2
0.13 1/4:0 2.70
07/01 22:00
NIR CUP
FT
3-0
07/01 22:00
NIR CUP
FT
1-0
1.15 0:0 0.68
07/01 22:00
NIR CUP
FT
3-1
0.85 0:1 0.95
07/01 22:00
NIR CUP
FT
1-2
0.35 0:0 2.10
07/01 22:00
NIR CUP
FT
3-1
07/01 22:00
NIR CUP
FT
2-0
07/01 22:00
NIR CUP
FT
6-0
0.88 0:3 0.93
07/01 22:00
NIR CUP
FT
4-0
1.10 0:0 0.70
07/01 22:00
NIR CUP
FT
4-0
07/01 22:00
NIR CUP
FT
3-0
0.26 0:0 2.70
07/01 22:00
NIR CUP
FT
1-1
0.58 0:0 1.35
07/01 22:00
NIR CUP
FT
1-2
07/01 22:00
NIR CUP
FT
2-1
0.35 0:0 2.10
07/01 22:00
NIR CUP
FT
0-2
0.35 1/4:0 2.10
07/01 20:40
NIR CUP
FT
2-0
07/01 02:45
NIR CUP
FT
0-5
1.63 0:0 0.37
Kết quả bóng đá Northern Ireland Cup mùa bóng 2023 của các CLB Northern Ireland Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top