Kết quả bóng đá FIFA U-20 Women's World Cup hôm nay - KQBĐ FIFA U-20 Women's World Cup 2023

kết quả bóng đá FIFA U-20 Women's World Cup

Chọn Mùa Giải
FIFA U-20 Women's World Cup
Giờ
Giải
TT
Chủ
Tỷ số
Khách
Tỷ lệ kèo
29/08 09:00
FIFA WU20
FT
3-1
1.12 0:0 0.73
29/08 05:30
FIFA WU20
FT
1-4
1.17 0:0 0.69
26/08 09:00
FIFA WU20
FT
1-2
0.39 0:0 1.81
26/08 05:30
FIFA WU20
FT
2-1
0.37 0:0 1.88
22/08 09:00
FIFA WU20
FT
2-2
0.73 0:0 1.12
22/08 05:30
FIFA WU20
FT
0-2
0.46 0:0 1.61
21/08 09:00
FIFA WU20
FT
0-1
2.38 0:0 0.26
21/08 05:30
FIFA WU20
FT
1-0
0.80 0:1/2 1.04
18/08 09:00
FIFA WU20
FT
0-1
1.25 0:0 0.64
18/08 09:00
FIFA WU20
FT
3-1
0.31 0:0 2.12
18/08 06:00
FIFA WU20
FT
1-3
0.92 0:0 0.92
18/08 06:00
FIFA WU20
FT
4-1
0.28 0:0 2.27
17/08 09:00
FIFA WU20
FT
5-0
2.08 0:1/4 0.32
17/08 09:00
FIFA WU20
FT
0-3
2.17 0:0 0.30
17/08 06:00
FIFA WU20
FT
1-0
1.36 0:0 0.57
17/08 06:00
FIFA WU20
FT
2-2
0.96 0:0 0.88
15/08 09:00
FIFA WU20
FT
3-1
0.31 0:0 2.12
15/08 06:00
FIFA WU20
FT
0-3
0.15 0:0 3.22
15/08 04:15
FIFA WU20
FT
0-1
0.68 0:0 1.19
15/08 00:00
FIFA WU20
FT
2-0
2.32 0:1/4 0.27
14/08 09:00
FIFA WU20
FT
0-5
0.35 1/4:0 1.96
14/08 06:00
FIFA WU20
FT
0-0
0.84 0:0 1.00
14/08 03:00
FIFA WU20
FT
2-0
0.25 0:0 2.43
14/08 00:00
FIFA WU20
FT
3-0
2.38 0:1/4 0.26
12/08 09:30
FIFA WU20
FT
0-2
1.26 0:0 0.63
12/08 06:00
FIFA WU20
FT
0-1
2.63 0:1/4 0.22
12/08 03:00
FIFA WU20
FT
1-0
0.29 0:0 2.22
12/08 00:00
FIFA WU20
FT
0-3
2.85 0:0 0.19
11/08 09:00
FIFA WU20
FT
1-3
2.00 0:0 0.34
11/08 06:00
FIFA WU20
FT
0-0
1.08 0:0 0.76
11/08 03:00
FIFA WU20
FT
1-1
2.70 0:0 0.21
11/08 00:00
FIFA WU20
FT
0-1
1.20 0:1/4 0.67
Kết quả bóng đá FIFA U-20 Women's World Cup mùa bóng 2023 của các CLB FIFA U-20 Women's World Cup sẽ được Bongdanet.cc gửi tới bạn đọc liên tục 24h.
Back to top